Veri Yedekleme

2011-11-11 23:43:00

Veri Yedekleme Veri kaybını önleme ve veri kurtarma özellikleri Windows XP’nin standart özellikleri arasındadır. Sunulan yedekleme yazılımı ve sistem araçları sayesinde kullanıcılar dosyaları ve klasörleri sabit veya kaldırılabilir veri saklama aygıtlarına saklayabilmektedir. Bu yedeklemenin en önemli kullanım alanlarından biri de sunucudaki yerel dosyaların düzenli olarak yedeklenmesidir; böylece kurumsal yedekleme yöntemleri üstün güvence sağlamaktadır. Ek bilgi için bkz. Back Up and Recover Your Information (http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/using/howto/gettingstarted/guide/backup.asp). :-:~~~~~~~~:-: Microsoft Masaüstü Güvenliği Microsoft® Office XP Professional Microsoft Windows® XP Professional Güvenlik Tehditlerinin Evrimi Microsoft Office ve Windows Sürümleri Arasında Güvenlik Karşılaştırması Microsoft’un Güvenlik Tehditlerine ve Zaaflarına Karşı Geliştirdiği Önlemler Endüstri İnisiyatifleri Kapsamlı Yaklaşım Gereksinimi Güvenlik Varlığı Yapıtaşı Mimarisi Son Sistemler Yerel Haberleşme Sistemleri Yönetim Yetkisi Özel Ağlar Internet Güvenlik, Performans ve Verimlilik Dengesi Kurumsal Güvenlikte XP Masaüstünün Rolü Windows XP’deki Güvenlik Özellikleri Şifrelenmiş Dosya Sistemi Grup Politikaları Veri Yedekleme Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu Dijital Sertifikalar ve PKI Akıllı Kartlar Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi Entegre Kablosuz Ağ Office XP’deki Güvenlik Özellikleri Dijital İmzalar Kod İmzalama Erişim Denetimi Ayarları Makro Güvenliği Belge Koruması Gizlilik Outlook Güvenliği COM Eklentileri Güvenliği AutoRecovery ile Veri Kurtarma Internet Explorer Güvenlik Özellikleri Kurumsal Ağ Güvenliği Yönetimi Araçları... Devamı

Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu

2011-11-11 23:43:00

Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu Kullanıcılar yedekleme işlemlerinin yanı sıra sunucu tabanlı paylaşılan dosyaları ve klasörleri çevrimdışı kullanım için seçebilmektedir. Windows XP bu dosyaların ağa bağlı olmayan bir bilgisayar üzerinde kullanılabilmesini sağlamaktadır. Çevrimdışı dosyalar yerel olarak saklandığında şifrelenerek yetkisiz erişim önlenmektedir. Bilgisayar yeniden bağlandığında, tüm değişiklikler otomatik olarak zaman uyumlu hale getirilmekte ve geçici yerel dosyalar silinebilmektedir. Ek bilgi için bkz. Use Offline Files When You’re off the Network (http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/using/howto/gomobile/offlinefiles.asp). :-:~~~~~~~~:-: Microsoft Masaüstü Güvenliği Microsoft® Office XP Professional Microsoft Windows® XP Professional Güvenlik Tehditlerinin Evrimi Microsoft Office ve Windows Sürümleri Arasında Güvenlik Karşılaştırması Microsoft’un Güvenlik Tehditlerine ve Zaaflarına Karşı Geliştirdiği Önlemler Endüstri İnisiyatifleri Kapsamlı Yaklaşım Gereksinimi Güvenlik Varlığı Yapıtaşı Mimarisi Son Sistemler Yerel Haberleşme Sistemleri Yönetim Yetkisi Özel Ağlar Internet Güvenlik, Performans ve Verimlilik Dengesi Kurumsal Güvenlikte XP Masaüstünün Rolü Windows XP’deki Güvenlik Özellikleri Şifrelenmiş Dosya Sistemi Grup Politikaları Veri Yedekleme Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu Dijital Sertifikalar ve PKI Akıllı Kartlar Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi Entegre Kablosuz Ağ Office XP’deki Güvenlik Özellikleri Dijital İmzalar Kod İmzalama Erişim Denetimi Ayarları Makro Güvenliği Belge Koruması Gizlilik Outlook Güvenliği COM Eklentileri Güvenliği AutoRecovery ile Veri Kurtarma Internet Explorer Güvenlik Özellikleri ... Devamı

Dijital Sertifikalar ve PKI

2011-11-11 23:42:00

Dijital Sertifikalar ve PKI Windows XP genel anahtar sertifikası ve Genel Anahtar Altyapısı (PKI) yönetimi için dahili destek sunmaktadır. Sertifikalar kimlik denetimi, belge imzalama, kod imzalama, e-posta güvenliği ve internet iletişim kuralı güvenliği gibi muhtelif işlemler için kullanılabilmektedir. Standartları temel alan bir altyapı modeli olan PKI kendisiyle uyumlu tüm sunucuların veya hizmetlerin iyi tanımlanmış bir yöntem aracılığıyla erişim ve yetki kazanabilmesini sağlamaktadır. Sertifikalar genel anahtara ait değeri ise bir kişinin, aygıtın veya hizmetin ilgili özel anahtarıyla kullanan, dijital olarak imzalanmış deyimlerdir. Ek bilgi için PKI Enhancements in Windows XP Professional and Windows .NET Server makalesine bakın http://microsoft.com/security (http://www.microsoft.com/windowsxp/pro/techinfo/planning/pkiwinxp/default.asp). :-:~~~~~~~~:-: Microsoft Masaüstü Güvenliği Microsoft® Office XP Professional Microsoft Windows® XP Professional Güvenlik Tehditlerinin Evrimi Microsoft Office ve Windows Sürümleri Arasında Güvenlik Karşılaştırması Microsoft’un Güvenlik Tehditlerine ve Zaaflarına Karşı Geliştirdiği Önlemler Endüstri İnisiyatifleri Kapsamlı Yaklaşım Gereksinimi Güvenlik Varlığı Yapıtaşı Mimarisi Son Sistemler Yerel Haberleşme Sistemleri Yönetim Yetkisi Özel Ağlar Internet Güvenlik, Performans ve Verimlilik Dengesi Kurumsal Güvenlikte XP Masaüstünün Rolü Windows XP’deki Güvenlik Özellikleri Şifrelenmiş Dosya Sistemi Grup Politikaları Veri Yedekleme Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu Dijital Sertifikalar ve PKI Akıllı Kartlar Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi Entegre Kablosuz Ağ Office XP’deki Güvenlik Özellikleri Dijital İmzalar Kod İmzalama Erişim Denetimi Ayarları Makro Güvenliği ... Devamı

Akıllı Kartlar

2011-11-11 23:42:00

Akıllı Kartlar Sıradan kullanıcı adı ve parola birleşimlerinden dana güçlü kimlik denetimi uygulaması isteyen kuruluşlar Windows XP’nin dahili akıllı kart desteğinden yararlanabilmektedir. Akıllı kartlar kredi kartı boyutunda olan ve dijital imzaları, parolaları, genel ve özel anahtarları ve diğer kişisel bilgileri içeren aygıtlardır. Daha güçlü veri saklama ortamı sağlayan bu aygıtlar aynı zamanda ek kimlik denetimi olanağı da sunmaktadır. Ek bilgi için Smart Card Overview makalesine bakın http://www.microsoft.com/windowsxp/home/using/productdoc/en/default.asp?url=/WINDOWSXP/home/using/productdoc/en/sag_SC_intro.asp). :-:~~~~~~~~:-: Microsoft Masaüstü Güvenliği Microsoft® Office XP Professional Microsoft Windows® XP Professional Güvenlik Tehditlerinin Evrimi Microsoft Office ve Windows Sürümleri Arasında Güvenlik Karşılaştırması Microsoft’un Güvenlik Tehditlerine ve Zaaflarına Karşı Geliştirdiği Önlemler Endüstri İnisiyatifleri Kapsamlı Yaklaşım Gereksinimi Güvenlik Varlığı Yapıtaşı Mimarisi Son Sistemler Yerel Haberleşme Sistemleri Yönetim Yetkisi Özel Ağlar Internet Güvenlik, Performans ve Verimlilik Dengesi Kurumsal Güvenlikte XP Masaüstünün Rolü Windows XP’deki Güvenlik Özellikleri Şifrelenmiş Dosya Sistemi Grup Politikaları Veri Yedekleme Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu Dijital Sertifikalar ve PKI Akıllı Kartlar Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi Entegre Kablosuz Ağ Office XP’deki Güvenlik Özellikleri Dijital İmzalar Kod İmzalama Erişim Denetimi Ayarları Makro Güvenliği Belge Koruması Gizlilik Outlook Güvenliği COM Eklentileri Güvenliği AutoRecovery ile Veri Kurtarma Internet Explorer Güvenlik Özellikleri Kurumsal Ağ Güvenliği Yöne... Devamı

Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi

2011-11-11 23:41:00

Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi Windows XP bilgiişlem ortamında oluşabilen beklenmedik koşulların ve olayların izlenmesini ve algılanmasını sağlayan kapsamlı bir denetim özellikleri kümesi sunmaktadır. İhlâllerin belirlenebilmesi ve yerel sistem üzerindeki verileri bozma girişimlerinin algılanabilmesi için sistem olaylarının izlenmesi gereklidir. Denetlenmesi gereken en yaygın olay türleri nesne erişimi, kullanıcı gruplarının ve grup hesaplarının yönetimi ve kullanıcı girişleri ve çıkışlarıdır. Özellikle, başarısız oturum açma girişimleri gibi belirli olayları izlemek için denetim kullanılabilir. Güvenlik kayıtları olay görüntüleyicisi kullanılarak görüntülenebilmektedir. Denetim politikası denetlenecek olayları kontrol etmektedir. Daha fazla bilgi için Using Audit Policies to Secure Your Windows 2000 Network makalesine bakın (http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/dnexnt00/html/ewn0054.asp). :-:~~~~~~~~:-: Microsoft Masaüstü Güvenliği Microsoft® Office XP Professional Microsoft Windows® XP Professional Güvenlik Tehditlerinin Evrimi Microsoft Office ve Windows Sürümleri Arasında Güvenlik Karşılaştırması Microsoft’un Güvenlik Tehditlerine ve Zaaflarına Karşı Geliştirdiği Önlemler Endüstri İnisiyatifleri Kapsamlı Yaklaşım Gereksinimi Güvenlik Varlığı Yapıtaşı Mimarisi Son Sistemler Yerel Haberleşme Sistemleri Yönetim Yetkisi Özel Ağlar Internet Güvenlik, Performans ve Verimlilik Dengesi Kurumsal Güvenlikte XP Masaüstünün Rolü Windows XP’deki Güvenlik Özellikleri Şifrelenmiş Dosya Sistemi Grup Politikaları Veri Yedekleme Çevrimdışı Dosya Zaman Uyumu Dijital Sertifikalar ve PKI Akıllı Kartlar Güvenlik Olaylarının Denetlenmesi Entegre Kablosuz Ağ O... Devamı