Excel :-: Başlıkları Dikey Hale Getirin

2012-01-10 23:18:00

Excel :-: Başlıkları Dikey Hale Getirin Excel'de yazıları yatay yazmak mümkün olduğu gibi aynı zamanda dikey olarak da yazı yazmak mümkündür. Örneğin bir başlığı dikey olarak yazmak için önce başlığın bulunduğu hücreyi aktifleştirin. Hizalamayı Ayarlayın Daha sonra Biçim menüsünden Hücreler ve Hizalama seçeneğini tıklayın (Format/Cells/Alignment). Yönlendirme kutusundaki Derece birimini fareniz yardımı ile 90'a getirin. Dilerseniz alttaki kutuya da rakamsal olarak girebilirsiniz. İşlemi Tamamlayın Metin kontrolü bölümünde Hücreleri Birleştir ikonunu aktifleştirin. Sonra da Tamam (OK) etiketini tıklayın. |||||||||||||||||||| EXCEL DERSLERİ Çalışma Kitapları Veri Denetimi Hücre Yönetimi Çalışma Sayfası Yönetimi Formül Oluşturma Hücreye Veri Girişi Veri Düzenleme Başlıkları Dikey Hale Get. Bilgileri Aktarın Devamı

Excel :-: Veri Düzenleme

2012-01-10 23:18:00

Excel :-: Veri Düzenleme Çalışma sayfasında kullanmakta olduğunuz yazı tipini ve boyutunu değiştirebilir ve yaptığınız değişiklikliklerin bundan sonra işlem yapacağınız tüm kitaplarda uygulanabilir duruma getirebilirsiniz. Atayacağınız yeni yazı tipi ve boyutu, sadece yeni çalışma kitaplarında kullanılır; varolan çalışma kitapları etkilenmez. Yazı tipini ve boyutunu değiştirmek öncelikle Araçlar menüsünden Seçenekleri tıklatın, sonra Genel sekmesini tıklatın. Standart yazı tipi kutusunda bir yazı tipi seçin, sonra da Boyut iletişim kutusuna yeni yazı tipi boyutu girin. Değişiklikleri görmek için Microsoft Excel'i yeniden başlatmanız gerekir. Hücre içeriğini düzenleme Çalışmakta olduğunuz sayfada bir hücredeki verileri düzenlemek için önce düzenlemek istediğiniz verileri içeren hücreyi çift tıklatın. Alternatif olarak F2 tuşunu da basabilirsiniz. Klavyedeki yönlendirme tuşlarını kullanarak hücre içeriğinde istediğiniz değişiklikleri yapın.Yaptığınız değişiklikleri hücre içerisinde uygulamak için ENTER’ı tıklayın. Değişikliklerden vazgeçmek için ESC tuşuna basın. Hücre, satır ve sütun temizleme veya silme Hücreleri sildiğinizde, Microsoft Excel sildiğiniz hücreleri çalışma sayfasından kaldırır. Kaldırılan hücrelerden doğan boşlukları gidermek için de silinen hücrelerin çevresinde bulunan hücreleri, boşluğu doldurmak üzere öteler. Hücreleri silmek yerine temizlemek, sayfadaki hücrelerin kaymasını engellemek için kullanılır. Hücreyi temizlemek için önce işlem yapmak istediğiniz hücreleri, satırları ya da sütunları seçin. Daha sonra, Düzen menüsünden Temizle’yi tıklayın. Burada 4 değişik alter... Devamı

Dersleri :-: Veri Girişi

2012-01-10 23:18:00

Dersleri :-: Veri Girişi Excel’de hücreler bir bütünün parçaları gibidir. Yapılan tüm hesaplamaları, grafik datalarını, metin parçalarını hücrelerin içine girilir. Hücrenin içine veri girmek için veri girilmesi istenen hücre, fare ile tıklanır. Veri girildikten sonra ENTER’a basılarak veri girişi tamamlanır. Hücrelere Not Ekleme Diyelim ki Excel’de bir hücreye bilgi girişini tamamladınız ve daha sonraki seferler de o hücreye gittiğinizde o hücredeki bilginin ne anlama geldiğini görmek istiyorsunuz. Başka bir deyişle bir not bırakmak amacındasınız. Excel’de, bilgi girişi yapılan hücreye aynı zamanda açıklamada yazılabilmektedir. Not girilen hücrenin üzerine fare göstergeci (ok) getirildiğinde, iki saniye sonra sözkonusu açıklama hücrenin bir kenarında açılan metin kutusu içinde görüntülenir. Hücreye bağlı metin kutusunun içine not girebilmek için Ekle menüsünden Açıklama komutu çalıştırılır. Ekrana gelen metin penceresinde istenilen ifadeyi yazın ve sonra ENTER tuşunu basın. Ekrandaki çalışma sayfasında, not yazılan hücrenin sağ üst köşesinde kırmızı bir üçgen belirir. Bu o hücrede bir not bulunduğunu göstermektedir. Hücrenin üzerine fare ile yaklaşıldığı zaman metin kutusu içindeki not ekranda görüntülenir. Sorun Giderme Ekle menüsünden Açıklama komutu kullanılarak çalışma sayfasında bir hücreye metin kutusu içinde not girilmiş fakat hücrenin sağ üst köşesinde kırmızı nokta görülmüyorsa bu sorunu kendiniz giderebilirsiniz. Araçlar menüsünden Seçenekler komutunu tıklayın. Ekrana gelen diyalog penceresinde Görünüm etiketin... Devamı

Excel :-: Formül Oluşturma

2012-01-10 23:17:00

Excel :-: Formül Oluşturma Excel’in pek çok kullanım yeri ve amacıdır. Bunlardan en sık kullanılanlardan bir tanesi de formüllerdir. Formülleri, en basit 4 işlemden, komplike matematiksel denklemlere kadar uzanan bir yelpazede bulunan tüm işlemlerde görmek mümkündür. Excel’de formüllerin nasıl kullanıldığını görmeden önce neden ve nasıl yaratıldığını anlamakta fayda vardır. Microsoft Excel’de bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırası hesaplamanın sonucunu belirler. Formüller, bir eşit işareti (=) başlar ve arkasından hesaplanacak değerleri içeren belirli bir sözdizimi veya sıra ile devam eder. Eşittir işareti yapmak için ÜST KARAKTER ve 0 tuşlarına basmanız gerekmektedir. Excel, eşit işareti (=) ile başlayarak süregiden sözdiziminde yer alan verileri soldan sağa doğru hesaplar. Önce yapılması gereken işlemleri gruplamak için parantez kullanabilirsiniz. Örneğin, “=7+3*2” işleminde sonuç 13'tür çünkü Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 3 ile 2'yi çarptıktan sonra sonuca 7 ekler. İşlemin “=(7+3)*2” gibi parantez ile yazılması durumunda, Excel önce 7 ile 3'ü toplar, sonra sonucu 2 ile çarpıp 20 sonucunu gösterir. Formül Kullanın Öncelikle işlem yapmak istediğiniz hücreye gidin ve farenizle bir kez tıklayarak hücreyi aktifleştirin. Örneğin, hedef hücre A1 olsun. Bu hücrede 4 işlem yapılmak isteniyorsa basitçe klavyede sağ tarafında bulunan işaretleri kullanın. ÜST KARAKTER (Shift) ve 0 tuşlarına basıp = işaretini hücreye girdikten sonra istenilen her türlü işlem yapılabilir. Verileri girip ENTER’a bastıktan sonra işlemin sonucu hücreye yansıyacaktır. Yaptığınız işlemi görmek için hücrey... Devamı

Excel :-: Çalışma Sayfası Yönetimi

2012-01-10 23:17:00

Excel :-: Çalışma Sayfası Yönetimi Çalıştığınız dosyaya tek bir çalışma sayfası eklemek için, Ekle menüsünden Çalışma Sayfası'nı tıklatın. Şayet birden fazla sayıda çalışma sayfası eklemek istiyorsanız, Ctrl veya ÜST KARAKTER tuşunu basılı tutarak eklemek istediğiniz sayfa sayısı kadar sol alt köşede bulunan çalışma sayfası sekmesi sayısını tıklatın, daha sonra Ekle menüsünden Çalışma Sayfası'nı klikleyin. Sayfaları Taşıma/Kopyalama Bir çalışma sayfasını taşırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi bir çalışma sayfasını taşırken, bu çalışma sayfasındaki verilere dayanan hesaplamaların doğruluğunu kaybedilme olasılığıdır. Bu yüzden sayfa taşırken adımlara özen göstermek gerekir. Taşıma işlemini gerçekleştirmek için, Aktif çalışma kitabında bulunan sayfaları, başka bir çalışma kitabına taşımak veya kopyalamak için, sayfaları taşıyacağınız çalışma kitabını açın. Daha sonra, taşımak veya kopyalamak istediğiniz sayfaları içeren çalışma kitabına geçiş yapın, sonra da farenizi kullanarak üzerinde işlem yapmak istediğiniz sayfayı seçin. Birden fazla sayfa seçmek için Ctrl tuşunu basılı tutarak sayfaları klikleyin. Düzen menüsünden Sayfa Taşı veya Kopyala'yı seçin. Diyalog kutusunda yer alan Kitap kutucuğundan, sayfaları alacak olan çalışma kitabını tıklayın. Seçili sayfaları yeni bir çalışma kitabına taşımak veya kopyalamak için, Yeni kitap seçeneğini tıklatın. Sayfaları taşımak yerine kopyalamak için, Kopya oluştur onay kutusunu seçin. Çalışma Kitabından Sayfa Silme Artık kullanmadığınız veya gereksinim duymadığınız sayfaları çalışma kitabından silip daha rahat ve hızlı çalışa... Devamı