Sayfa yapısı ayarları,kes, kopyala, yapıştır/Open-Office

2011-04-17 20:51:00

1.1.3 Sayfa yapısı ayarları,kes, kopyala, yapıştır işlemleri

Sayfa Yapısı Ayarları:

Açılan belgede varsayılan olarak bazı ayarlamalar yapılmıştır(sağdan, soldan, üsten, alttan boşluk gibi)
Bu ayarları değiştirmek için Format-Page seçeneğini çalıştırın.Page sekmesine gelin.

Gelen ekranda,

•Format: Kağıt formaytı seçilir: A4, A3, Mektup(Letter) gibi
•Width(Genişlik) / Height(Yükseklik): Sayfanın genişlik / yükseklik ayarları yapılır.
•Orientation(Yönlendirme): Sayfanın yatay / dikey olması
•Margins (Boşluk Ayarları): Left(sol), Right(sağ), Top(üstten), Bottom(Alttan) kenar boşlukları santimetre cinsinden belirlenir.
•Layout Settings: Değişikliklerin geçerli olduğu sayfalar belirlenir.

-Right and Left: Değişiklik tüm sayfalarda geçerlidir.
-Mirrored: Değişiklik karşılıklı çıktı alınacak sayfalarda geçerlidir.
-Only Rigth: Değişikik sadece sağ tarafta yer alan sayfalarda geçerlidir. İlk sayfa sağ tarafta yer alır.
-Only Left: Değişikik sadece sol tarafta yer alan sayfalarda geçerlidir.

•Format: Sayfa numaraları biçim seçimi
•Reference Style: Paragraf stil seçimi

Reference Style

Sayfa arkaplanını değiştirmek için Format-Page seçeneğini çalıştırın.Background sekmesine gelin. “As- Color” ise seçilen renk sayfanın arkaplan rengi olacaktır. “As-Graphic” ise, belirlenen resim arkaplan olur.Format-Page

Sayfaya bir kenarlık eklemek için Borders sekmesine gelip,Borders Line bölümünden çizgi stili ve rengi, Shadow style bölümünden kenarlığa eklenecek gölgenin poziyonu, uzaklığı ve rengi belirlenir.Line arrangement bölümünden ise, kenarlığın hangi kenarlarda Shadow stylegörüneceği belirlenir.

Kes-Kopyala-Yapıştır İşlemleri:
Bu işlemler öğrenilmeden önce metin seçme işlemi öğrenilmelidir.

Metin seçme :
Üzerinde düzenleme işlemi yapacağınız kelime, satır, paragraf ya da tüm metnin önce seçilmesi (karartılması)gerekir.Bu işlemi fare işaretcisini sol tuş basılı iken metin boyunca haraket ettirerek yapabilirsiniz. Ayrıca,

Kelime seçme : Kelime üzerine çift tıklayın.
Satır seçme : Satırın sol başına tıklayın.
Paragraf seçme : İşaretçiyi sürükleyin
Tüm metni seçme : Edit menüsünde year alan Select All (Ctrl + A- kısayol)

Bir harfi ya da Paragraf içinde belli bir bölümü seçmek için ; Shift + Sağ Ok (ya da Sol Ok ) tuşlarını kullanabilirsiniz.

Metin seçme işlemini tamamladıktan sonra,

Cut / Copy•Edit-Cut / Copy (Düzen menüsünden Kes-Kopyala seçeneğini çalıştırın)
Kes ve Kopyala•Araç çubuğunda yer alan Kes ve Kopyala düğmesini tıklayınız.

•Seçili metnin üzerine farenin sağ düğmesiyle tıklayıp kısayol menüsünden ilgili işlemi seçin
•Kes işlemi için CTRL+X kopyala işlemi için CTRL+C kısayol tuşlarını kullanın.

Yukarıdaki işlemlerden herhangi biri ile, kesme-kopyalama işlemi yapılabilir.Sonrasında, yapıştırma işleminin yapılması gerekir. Kesilen/Kopyalanan metni yapıştırılacak yere kursör yerleştirildikten sonra,

•Edit-Paste (Düzen menüsünden Yapıştır seçeneğini çalıştırın)
•Araç çubuğunda yer alan Yapıştır düğmesini Yapıştırtıklayınız.
•Seçili metnin üzerine farenin sağ düğmesiyle tıklayıp kısayol menüsünden Yapıştır seçeneğini seçin
•Yapıştırişlemi için CTRL+V kısayol tuşlarını kullanın.

NOT: Edit enüsünde yer alan Paste Special- Özel Yapıştır seçeneği ile metin yapıştırma özelleştirilir.

•Formatted text: Formatlanmış metni, tüm biçim değişiklikleri ile kopyalar.
•Unformatted text: Formatlanmış metnin, biçim değişikliklerini dikkate almadan sadece metni kopyalar.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

1.1.1 Program çalıştırma, mönüleri ve araç çubuklarını tanıma
1.1.2 Yeni dosya açma, kaydetme, kayıtlı dosyaları açma
1.1.3 Sayfa yapısı ayarları,kes, kopyala, yapıştır işlemleri
1.1.4 Geri al, bul-değiştir, görünüm tür ve boyutlarını ayarlama
1.1.5 Araç çubuklarını özelleştirme
1.1.6 Alt bilgi-Üst bilgi oluşturma, sayfa numarası ekleme
1.1.7 Yazım denetimi yapma
1.1.8 İçindekiler ve dizin oluşturma
1.1.9 Simge, açıklama, dipnot ekleme
1.1.10 Yazı tipi, boyutu, renk işlemlerini ayarlama, paragraf özellik ayarlama
1.1.11 Madde işaretleri ve numaralandırma, kenarlıklar ve gölgelendirme işlemleri
1.1.12 Tablo çizme, biçimlendirme
1.1.13 Stil ve şablonlar oluşturma
1.1.14 Zarf ve etiket oluşturma, adres-mektup birleştirme, yazdırma işlemleri

0
0
0
Yorum Yaz