Excel :-: Veri Düzenleme

2012-01-10 23:18:00

Excel :-: Veri Düzenleme

Excel Dersleri Veri Düzenleme

Çalışma sayfasında kullanmakta olduğunuz yazı tipini ve boyutunu değiştirebilir ve yaptığınız değişiklikliklerin bundan sonra işlem yapacağınız tüm kitaplarda uygulanabilir duruma getirebilirsiniz. Atayacağınız yeni yazı tipi ve boyutu, sadece yeni çalışma kitaplarında kullanılır; varolan çalışma kitapları etkilenmez. Yazı tipini ve boyutunu değiştirmek öncelikle Araçlar menüsünden Seçenekleri tıklatın, sonra Genel sekmesini tıklatın. Standart yazı tipi kutusunda bir yazı tipi seçin, sonra da Boyut iletişim kutusuna yeni yazı tipi boyutu girin. Değişiklikleri görmek için Microsoft Excel'i yeniden başlatmanız gerekir.

Hücre içeriğini düzenleme

Hücre içeriğini düzenleme

Çalışmakta olduğunuz sayfada bir hücredeki verileri düzenlemek için önce düzenlemek istediğiniz verileri içeren hücreyi çift tıklatın. Alternatif olarak F2 tuşunu da basabilirsiniz. Klavyedeki yönlendirme tuşlarını kullanarak hücre içeriğinde istediğiniz değişiklikleri yapın.Yaptığınız değişiklikleri hücre içerisinde uygulamak için ENTER’ı tıklayın. Değişikliklerden vazgeçmek için ESC tuşuna basın.

Hücre, satır ve sütun temizleme veya silme

Hücre, satır ve sütun temizleme veya silme

Hücreleri sildiğinizde, Microsoft Excel sildiğiniz hücreleri çalışma sayfasından kaldırır. Kaldırılan hücrelerden doğan boşlukları gidermek için de silinen hücrelerin çevresinde bulunan hücreleri, boşluğu doldurmak üzere öteler. Hücreleri silmek yerine temizlemek, sayfadaki hücrelerin kaymasını engellemek için kullanılır. Hücreyi temizlemek için önce işlem yapmak istediğiniz hücreleri, satırları ya da sütunları seçin. Daha sonra, Düzen menüsünden Temizle’yi tıklayın. Burada 4 değişik alternatif bulunmaktadır. Bunlar hücrenin tamamını, içeriklerini (formülleri ve verileri), biçimleri (sayı biçimleri, koşullu biçimler ve kenarlıklar içinde olmak üzere) veya açıklamaları kaldırır. Tercihinizi yaptıktan sonra hücre belirttiğiniz talimat doğrultusunda temizlenmiş olur. Temizleme işinin ertesinde oluşan boş hücreler çalışma sayfasındaki yerini korumuş olur.

||||||||||||||||||||

EXCEL DERSLERİ

Çalışma Kitapları
Veri Denetimi
Hücre Yönetimi
Çalışma Sayfası Yönetimi
Formül Oluşturma
Hücreye Veri Girişi
Veri Düzenleme
Başlıkları Dikey Hale Get.
Bilgileri Aktarın

202
0
0
Yorum Yaz