Excel :-: Formül Oluşturma

2012-01-10 23:17:00

Excel :-: Formül Oluşturma

Excel Dersleri Formül Oluşturma

Excel’in pek çok kullanım yeri ve amacıdır. Bunlardan en sık kullanılanlardan bir tanesi de formüllerdir. Formülleri, en basit 4 işlemden, komplike matematiksel denklemlere kadar uzanan bir yelpazede bulunan tüm işlemlerde görmek mümkündür. Excel’de formüllerin nasıl kullanıldığını görmeden önce neden ve nasıl yaratıldığını anlamakta fayda vardır. Microsoft Excel’de bir formüldeki öğelerin yapısı veya sırası hesaplamanın sonucunu belirler. Formüller, bir eşit işareti (=) başlar ve arkasından hesaplanacak değerleri içeren belirli bir sözdizimi veya sıra ile devam eder. Eşittir işareti yapmak için ÜST KARAKTER ve 0 tuşlarına basmanız gerekmektedir. Excel, eşit işareti (=) ile başlayarak süregiden sözdiziminde yer alan verileri soldan sağa doğru hesaplar. Önce yapılması gereken işlemleri gruplamak için parantez kullanabilirsiniz. Örneğin, “=7+3*2” işleminde sonuç 13'tür çünkü Excel çarpma işlemini toplama işleminden önce yapar. Formül 3 ile 2'yi çarptıktan sonra sonuca 7 ekler. İşlemin “=(7+3)*2” gibi parantez ile yazılması durumunda, Excel önce 7 ile 3'ü toplar, sonra sonucu 2 ile çarpıp 20 sonucunu gösterir.

Formül Kullanın

Öncelikle işlem yapmak istediğiniz hücreye gidin ve farenizle bir kez tıklayarak hücreyi aktifleştirin. Örneğin, hedef hücre A1 olsun. Bu hücrede 4 işlem yapılmak isteniyorsa basitçe klavyede sağ tarafında bulunan işaretleri kullanın. ÜST KARAKTER (Shift) ve 0 tuşlarına basıp = işaretini hücreye girdikten sonra istenilen her türlü işlem yapılabilir. Verileri girip ENTER’a bastıktan sonra işlemin sonucu hücreye yansıyacaktır. Yaptığınız işlemi görmek için hücreye dönüp çift tıklayın. Böylece gerçekleştirilen işlemin verilerini görebilirsiniz. Verilerde bir değişiklikte yapmak da mümkündür.

Formülleri Şekillendirin

Formülleri Şekillendirin

Excel üzerinde her hücrede ayrı ayrı işlemler yapılabildiği gibi, hücreleri birbirleriyle ilişkilendirip hesap yapmak mümkündür. Örneğin satışlarınızla, malın maliyeti arasındaki net değeri bulmak istiyorsunuz. Örneğin Satışı A1 hücresinde ve Maliyeti A2 hücresinde hesapladınız. Bu iki hücredeki verileri kullanarak net maliyeti hesaplamak için önce boş bir hücreye, örneğin A3’e tıklayın. (=) işaretini girdikten sonra önce farenizle A1 hücresine tıklayın. İşlem yapılan A3 hücresinde A1 harflerinin belirdiğini göreceksiniz. Ana amaç, satışlardan maliyeti, yani A1’den A2’yi çıkarmak olduğuna göre araya eksi (-) işaretini ekleyin. Daha sonra farenizin ucuyla A2 hücresini tıklayın. Bu seferde A2 harflerinin A3 hücresinde belirdiğini göreceksiniz. Denklem, bu şekilde tamamdır. Sonucu görmek için ENTER’a basmak yeterlidir.

Formülü Düzenleme

Formülü Düzenleme

Önce, düzenlemek istediğiniz formülü içeren hücreyi tıklatın. Araç çubuğunda yer alan formül kutusunda istemiş olduğunuz değişiklikleri yapın. Formüldeki bir işlevi düzenlemek istiyorsanız, işlevdeki bağımsız değişkenleri düzenleyin. Daha sonra, ENTER tuşuna basın. Formül, birden fazla formülü barındırıyorsa (dizi formülü) ise, o zaman CTRL+ÜST KARAKTER+ENTER tuşlarına basın.

||||||||||||||||||||

EXCEL DERSLERİ

Çalışma Kitapları
Veri Denetimi
Hücre Yönetimi
Çalışma Sayfası Yönetimi
Formül Oluşturma
Hücreye Veri Girişi
Veri Düzenleme
Başlıkları Dikey Hale Get.
Bilgileri Aktarın

459
0
0
Yorum Yaz