Excel 2000 - TABLE (TABLO)

2012-01-24 23:40:00
Excel 2000 - TABLE (TABLO) |  görsel 1

TABLE (TABLO)

 

Table (Tablo) menüsü kullanılarak, dökümanınıza yeni bir tablo ekleyebilir, eklediğiniz tanloyu biçimlendirebilir ve tablo üzerinde basit aritmetik işlemler yapabilirsiniz.

Draw Table (Tablo Çiz)

Tablo çizmenizi sağlayacak tablo ve kenarlıklar araç çubuklarının ekrana gelmesini sağlar. Bu komutu tablo ve kenarlıklar araç çubuklarını kullanarak tablo çizmek istiyorsanız kullanın.

Komut kullanıldığında ekrana gelecek olan tablo ve kenarlıklar araç çubuklarının anlamı şu şekildedir.

Dökümanda sürüklediğiniz yere bir tablo ekler. Tabloyu eklemek için fareyi sürükledikten sonra hücreleri, sütunları veya satırları eklemek için fareyi tblonun içine sürükleyin.

Tablonun bir hücresini kaldırır ve bitişik hücrelerin içerikleriyle birleştirir. Hücrenin bir kenarlığı varsa, Word kenarlığı kaldırır ancak hücreleri birleştirmez. Silgi simgesini tıklatın ve sonra tablonun istemediğiniz hücrelerinin çizgileri ve kenarlıkları üzerine silgiyi sürükleyin.

Seçilen çizgi için istediğiniz biçemi ve kalınlığı seçebilirsiniz.

Seçilen nesnedeki kenarlık için istediğiniz genişliği seçebilirsiniz.

Seçilmiş kenarlığın rengini seçebilirsiniz.

Seçilen metne, paragraflara, hücrelere, resimlere veya başka nesnelere kenarlık ekler veya varolan kenarlığı kaldırır.

Seçilen nesneye dolgu rengini veya dolgu etkisini ekler veya varolanı değiştirir veya kaldırır. Dolgu etkileri, gradyan, doku, desen ve resmi dolgularını içerir.

Yeni bir tablo veya aktif tabloya ekleme, silme gibi işlemlerin yapılmasını sağlayan seçenekleri içerir

Seçilen bitişik hücrelerin içeriklerini tek bir hücrede birleştirir.

Seçilen hücreleri girdiğiniz satır ve sütun sayısına böler.

Yatay düzenlenen metni, tablonun hücresinin üstüne, üstü ve altı arasında ortalı ve altına göre hizalanmasını sağlayan seçenekleri içerir. Hücre birden çok paragraf içeriyorsa, hücredeki tüm metni seçin.

Seçilen satır veya hücrelerde eşit satır yüksekliği ayarlar.

Seçilen satır veya hücrelerde eşit sütun yüksekliği ayarlar.

Biçimleri önceden tanımlı kenarlıkları ve gölgelemeyi de içerecek şekilde otomatik olarak tabloya uygular. Tabloyu, tablo hücrelerinin içindekilerin tabloya sığacağı şekilde otomatik olarak yeniden boyutlandırır.

Metin kutusundaki, hücredeki veya çerçevedeki metin yatay olarak, soldan sağa doğru düzenler.

Ekleme noktasını içeren sütunu kullanarak, seçili öğeleri alfabenin başından, en küçük sayıdan ya da en önceki tarihten itibaren sıralar; önceden ayarlanan başka sıralama seçenekleri de geçerlidir.

Ekleme noktasını içeren sütunu kullanarak, seçili öğeleri alfabenin sonundan en büyük sayıdan ya da en sondaki tarihten itibaren sıralar;önceden ayarlanan başka sıralama seçenekleri de yine geçerlidir.

Ekleme noktasını içeren hücrenin üstüne veya soluna tablo hücrelerindeki değerlerin toplamını hesaplayan ve görüntüleyen bir =(formül) alanı ekler.

Insert (Ekle)

Yeni bir tablo veya daha önceden eklenmiş olan tabloya; satır sütun ve hücre eklenmesini sağlayan seçenekleri içerir.
Komut seçildiğinde aşağıdaki alt seçenekler karşınıza gelecektir.

Table (Tablo)

Dokümanınıza yeni bir tablo eklemenizi sağlar. Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Sütun sayısı kutusuna tablonuzda bulunmasını istediğiniz sütün sayısını girebilirsiniz.
Satır sayısı kutusuna tablonuzda ulunmasını istediğiniz satır sayısını girebilirsiniz.
Sabit sütun genişliği radyo düğmesini seçerseniz sütunlarınız sabit genişlikli olacaktır ve yan taraftaki kutudan sütün genişliğini belirleyebilirsiniz.
İçindekilere göre otomatik sığdır radyo düğmesi seçilirse sütun genişliğiniz hücrelere girdiğiniz metne göre değişecektir.
Pencereye otomatik sığdır radyo düğmesi seçilirse tablonuz genişliği dokümanınızın genişliği kadar genişlikte olacaktır.
Otomatik biçim komut düğmesi kullanılarak tablonuza otomatik bir tablo biçimi verebilirsiniz.
Yeni tablolar için varsayılan olarak ayarla onay kutusu seçilirse yapmış olduğunuz ayarlar daha sonra yapacağınız tablolar içinde geçerli olacaktır.

Sola sütun
Seçilmiş olan yataydaki hücre sayısı kadar seçilmiş hücrelerin hemen soluna sütun ekler.
Sağa sütun
Seçilmiş olan yataydaki hücre sayısı kadar seçilmiş olan hücrelerin hemen sağına sütun ekler.
Üste satır
Seçilmiş olan dikeydeki hücre sayısı kadar seçilmiş hücrelerin hemen üst tarafına satır ekler.
Alta satır
Seçilmiş olan dikeydeki hücre sayısı kadar seçilmiş hücrelerin hemen alt tarafına satır ekler.

Hücreler

Hücre, satır veya sütun eklemenizi sağlar. Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.
Hücreleri sağa kaydır radyo düğmesi seçilirse, seçili hücre ve sağındaki hücreleri sağa öteleyerek bir hücre ekler.
Hücreleri aşağı kaydır radyo düğmesi seçilirse, seçili hücre ve alt tarafındaki hücreleri aşağı öteleyerek bir hücre ekler.
Tüm satırı ekle radyo düğmesi seçilirse seçili hücrenin üst tarafına bir satır ekler.
Tüm sütunu ekle radyo düğmesi seçilirse seçili hücrenin sol tarafına bir sütun ekler.

Sil

Tablo, satır sütun veya hücre silinmesini sağlar.
Komut seçildiğinde aşağıdaki seçenekler karşınıza gelecektir.

Tablo: Tablonun silinmesini sağlar.
Sütunlar: Seçilmiş olan sütunların silinmesini sağlar.
Satır: Seçilmiş olan satırın silinmesini sağlar.
Hücre: Seçilmiş olan hücrelerin, satırların ve sütunların silinmesini sağlar.

Seç

Tablo, satır, sütun ve hücre seçmek için kullanılır. Komut seçildiğinde aşağıdaki alt seçenekler karşınıza gelecektir.

Tablo: Tablonun tamamının seçilmesini sağlar.
Sütun: İmlecin bulunduğu sütunun tamamını seçer.
Satır: İmlecin bulunduğu satırın tamamını seçer.
Hücre: İmlecin bulunduğu hücreyi seçer.

Hücreleri Birleştir

Seçilmiş olan hücreleri birleştirip tek bir hücre yapar.

Hücreleri Böl

Seçilmiş olan hücreleri kullanıcının istediği sayıda satır ve sütuna böler. Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Sütun sayısı kutusuna bölmek istediğiniz hücre veya hücreleri bölmek istediğiniz sütun sayısını girebilirsiniz.
Satır sayısı kutusuna bölmek istediğiniz hücre veya hücreleri bölmek istediğiniz satır sayısını girebilirsiniz.
Bölmeden önce hücreleri birleştir onay kutusu işaretlenirse birden çok hücre seçildiğinde hücreler bölünmeden önce birleştirilirler.

Tablo Böl

İmlecin bulunduğu yerden tabloyu böler.

Otomatik Tablo Biçimi
Tablonuza otomatik tablo biçimi verilmesini sağlar.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Biçimler alanından tablonuza uygulamak istediğiniz tablo biçimini seçebiliriniz. Seçtiğiniz tablo biçimini ön izleme alanında görüntülenir.
Uygulanacak biçimler alanında bulunan biçimlerden tablonuza uygulanmasını istedikleriniz onay kutusuna çek atınız.

Otomatik Sığdır

Tablonun, satırların ve sütunların genişliğini ve yüksekliğini belirlemenizi sağlayan seçenekleri içerir.
Komut seçildiğinde aşağıdaki alt seçenekler karşınıza gelecektir.

İçeriğe Otomatik Sığdır: Tablonun genişliği hücrelerin içindeki metne göre otomatik olarak ayarlanır.
Pencereye Otomatik Sığdır: Tablonun genişliğini dökümanın genişliğini kaplayacak şekilde ayarlar.
Sabit Sütun Genişliği: Sütun genişliğini sabitler.
Satırları Düzgün Dağıt: Seçilen satır veya hücrelerde eşit satır yüksekliği ayarlar.
Sütunları Düzgün Dağıt: Seçilen sütun veya hücrelerde eşit sütun yüksekliği ayarlar.

Başlık Sütun Yinelemesi

Hazırlanan tablo birden fazla sayfa uzunluğunda ise başlık satırının her sayfada tablonun ilk satırında yazılmasını sağlar. Komut seçildiğinde sol tarafında ? işareti görülecektir.

Dönüştür

Metni tabloya veya tabloyu metne dönüştürmenizi sağlar.
Komut seçildiğinde aşağıdaki alt seçenekler karşınıza gelecektir.

Metni Tabloya: seçilmiş olan metni belirli koşullar altında tabloya dönüştürülür. En büyük sorun metnin hücrelere ayırma işlemidir. Genellikle metin tabloya dönüştürülürken otomatik tablo biçimleri kullanılır.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Ayrı metin alanından metnin hücrelere hangi kritere göre yerleşeceğini seçebilirsiniz.
Paragraf radyo düğmesi seçilirse paragrafı hücre içerisine yerleştirir.
Sekmeler radyo düğmesi seçilirse sekmeler ile ayrılan metin parçaları ayrı ayrı hücrelere yerleştirilirler.
Noktalı virgül radyo düğmesi seçilirse noktalı virgül ile ayrılan metin parçaları ayrı ayrı hücrelere yerleşirler.
Diğer radyo düğmesi seçilirse kullanılacak kriter simgesini belirtmelisiniz. Örneğin – gibi.

Aşağıdaki metin parçası ve tabloya dönüştürülmüş hali görülmektedir.

Adı; Soyadı; Vize; Final
Mehmet; Atalar; 87; 93
Alper; Yılmaz; 90; 85
Kahraman; Uzunoğlu; 92; 89
Tuncay; Tuncez; 86; 88

Tabloyu Metne
Tablonun belirli koşullar altında metne dönüştürülmesini sağlar.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Paragraf işaretleri radyo düğmesi seçilirse her hücredeki metni bir paragraf olacak şekilde tabloyu metne dönüştürür.
Sekmeler radyo düğmesi seçilirse hücreler içindeki metinler arasına sekmeler bırakarak tabloyu metne dönüştürür.
Noktalı virgül radyo düğmesi seçilirse hücreler içindeki metinler arasına noktalı virgül koyarak tabloyu metne dönüştürür.
Diğer radyo düğmesi seçilirse hücreler içindeki metinler arasına kullanıcının belirlediği işareti koyarak tabloyu metne dönüştürür.

Aşağıda bir tablo ve metne dönüşmüş hali görülmektedir.

Sırala

Tablo içindeki bilgilerin belirli ölçütlere göre sıralanmasını sağlar.
Komut verildiğinde sıralama ölçütünü belirleyeceğiniz bir diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Sırala ölçütü açılır listesinden sıralamada temel alacağınız sütunu seçebilirsiniz.

Sonra açılır listesinden; sıralamada temel olarak kullandığınız sütunda aynı alan bilgilerin hangi sırada sıralanacağını belirlemek için ikinci sıralama kriteri olacak sütunu seçin.

Daha sonra açılır listesinden ilk iki ölçütünüzde de aynı olan bilgilerin kendi aralarında sıralanması için üçüncü sıralama kriteri olan bir sütun seçin.

Tür açılır listesinden sütundaki bilgilerin türünü belirleyebilirsiniz.

Artan radyo düğmesi seçilirse sıralama küçükten büyüğe doğru yapılır.

Azalan radyo düğmesi seçilirse sıralama büyükten küçüğe doğru yapılır.

Başlık satırı var radyo düğmesi seçilirse tablonun ilk satırı sıralama ölçütünün belirlendiği listelere yerleşir ve sıralama bu satıra göre yapılır.

Başlık satırı yok radyo düğmesi seçilirse tablodaki tüm satırlar sıralamaya dahil edilir ve sıralama ölçütlerinin belirlendiği açılır listelerde sütun 1, sütun 2 gibi sütun sayısı kadar sıralama ölçütleri bulunacaktır.

Seçenekler sıralama ile ilgili seçenekleri belirlemenizi sağlar. Daha çok tablo metne dönüştürüldüğünde kullanılır. Bu komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Alan ayıracı alanında ki seçenekler sıralama tablo metne dönüştürüldüğünde metin sıralanacaksa aktif hale gelecektir.

Tablo metne dönüştürülürken sekmelerle hücrelerin arası ayrılmışsa sekme, noktalı virgül ile hücrelerin arası ayrılmışsa noktalı virgül, kullanıcının belirlediği bir işaret ile hücrelerin arası ayrılmışsa diğer radyo düğmesini seçin.

Yalnızca sütunda sırala onay kutusu seçilirse yalnızca seçili sütunu sıralar ve geçerli sıradaki sütunların geri kalanını bırakır.

BÜYÜK/küçük harf duyarlı onay kutusu işaretlenirse aynı kelimeler aynı kelimeler sıralanırken büyük harfli kelimeler küçük harfli kelimeden önce gelir.

Sıralama dili açılır listesinden sıralama dilini seçebilirsiniz.

Formül

Tablonuzdaki hücrelerin içindeki bilgilerle ilgili basit aritmetik işlem yapmanıza olanak sağlar.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Formül metin kutusuna kullanmak istediğiniz formülü girebilir veya işlev yapıştır açılır listesinden basit matematiksel fonksiyon seçebilirsiniz.

Sayı biçimi açılır listesinden sayı biçiminizi seçebilirsiniz.

İşlev yapıştır açılır listesinden kullanmak istediğiniz fonksiyonu seçebilirsiniz.

Yer işareti yapıştır açılır listesinden hesaplamada kullanmak için hücrelerin yer imlenmiş bir aralığını seçmenizi sağlar.

Aritmetik işlemleri nasıl gerçekleştireceksiniz?
Formül metin kutusuna basit aritmetik fonksiyonları girerek veya formülleri siz yazarak aritmetiksel işlemleri yapabilirsiniz.

Örneğin toplama nasıl yapılacak?
=SUM(above) bulunulan hücrenin üst tarafındaki hücrelerdeki değerleri toplar.
=SUM(below) bulunulan hücrenin alt tarafındaki hücrelerdeki değerleri toplar.
=SUM(left) bulunulan hücrenin sol tarafındaki hücrelerdeki değerleri toplar.
=SUM(right) bulunulan hücrenin sağ tarafındaki hücrelerdeki değerleri toplar.

Kılavuz Çizgilerini Gizle

Tablonuzun sınırlarını gösteren kılavuz çizgilerinin gizlenmesini sağlar. Kılavuz çizgileri gizlenmişse komut kılavuz çizgilerini göster şekline dönüşür.

Tablonuzu ilk çizdiğiniz zaman kenarlıkları çizilmiş şekilde karşınıza gelecektir. Tablonuzun kenarlıklarını kaldırmak veya değiştirmek için biçim menüsünden kenarlıklar ve gölgelendirme komutunu veya tablo ve kenarlıklar araç çubuğundan ikonu kullanılabilir.

Tablo Özellikleri

Tablonuzun doküman üzerinde metne göre konumunu belirlemenizi, tablo içinde satırların, sütunların ve hücrelerin özelliklerinin belirlenmesini sağlar.

Komut verildiğinde dört karttan oluşan bir diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Tablo karttı

Tercih edilen genişlik onay kutusunu işaretlerseniz tablonuzun genişliğini belirleyebilirsiniz. Tablo genişliği için kullandığınız ölçü birimini birim açılır listesinden seçebilirsiniz.
Hizalama alanından tablonuzun yatayındaki konumunu belirleye bilirsiniz. Bu alandaki seçenekler aşağıdaki gibidir.
Sola kutusunu seçerseniz tablonuz sola dayalı olacaktır.
Ortaya kutusunu seçerseniz yatayda ortalanmış olacaktır.
Sağa kutusunu seçerseniz tablonuz sağa dayalı olacaktır.
Metin kaydırma alanından metin ile tablonun konumunu belirleye bilirsiniz. Hizalama alanından seçtiğiniz seçeneğe göre bu alandaki seçenekler değişecektir.
Soldan girinti kutusundan sayfanın sol kenarı ile tablonuz arasındaki mesafeyi belirleye bilirsiniz.

Satır kartı

Yüksekliği belirtin onay kutusunu işaretlerseniz satırlarınız için özel bir yükseklik belirleye bilirsiniz.
Satır yüksekliği açılır listesinden satırınız için standart yüksekliklerden birini seçebilirsiniz
Sayfa sonlarında satır bölünebilir onay kutusunu işaretlerseniz tablonuzun diğer sayfalara uzanmasını sağlarsınız. Bu onay kutusunu işaretlemezseniz diğer sayfalara taşan tablonuza otomatik başlık satırını yansıtamazsınız.
Her sayfanın üstünde üstbilgi satırı olarak yinele onay kutusunu işaretlerseniz başlık satırınız tablonuz başka sayfalara kadar uzanırsa o sayfadaki ilk satırlara yansımasını sağlar.
Önceki satır butonu bir önceki satıra gitmenizi sağlar.
Sonraki satır butonu bir sonraki satıra gitmenizi sağlar.

Sütun kartı

Tercih edilen genişlik onay kutusu işaretlenirse sütununuz için genişlik belirleye bilirsiniz. Kullanmak istediğiniz ölçü sistemini birim açılır listesinden seçebilirsiniz.
Önceki sütun butonu sol taraftaki sütunları aktif hale getirmenizi sağlar.
Sonraki sütun butonu sağ taraftaki sütunları aktif hale getirmenizi sağlar.

Hücre kartı

Tercih edilen genişlik onay kutusu işaretlenirse hücreniz için genişlik belirleye bilirsiniz. Kullanmak istediğiniz ölçü sistemini birim açılır listesinden seçebilirsiniz.
Dikey hizalama alanından hücre içindeki metnin dikey yönelimini belirleye bilirsiniz.
Üste kutusu seçilirse hücre içindeki bilgiler üst tarafa dayalı yazılır.
Ortaya kutusu seçilirse hücre içindeki bilgiler dikeyde ortalı olarak yerleşir.
Alta kutusu seçilirse hücre içindeki bilgiler alt tarafa dayalı yazılır.

Örnek verecek olursak

:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

WORD 2000

Microsoft Word 2000’de, bir doküman,tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word, bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, sayfa numaralarını , alt ve üst bilgilerini ve bunun gibi bir çok işlemleri kolayca hazırlamanızı, hatta yanlış yazdığınız kelimeleri sizi uyararak düzeltmezi sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ:
GÖRÜNÜM MENÜSÜ
BİÇİM MENÜSÜ
ARAÇLAR MENÜSÜ
TABLE (TABLO)
PENCERE MENÜSÜ
YARDIM MENÜSÜ

847
0
0
Yorum Yaz