Excel 2000 - GÖRÜNÜM MENÜSÜ

2012-01-24 23:44:00

GÖRÜNÜM MENÜSÜ

View (Görünüm) menüsü dosya içeriğinin,araç çubuklarının cetvelin, dipnotların v.b. görünümlerinin belirlenmesinive dökümana altbilgi ve / veya üstbilgi eklenmesine olanak sağlayan komutları içerir.

1. NORMAL

Bu görünüm şekli metin yazma, düzenlemeve biçimlendirme için çok amaçlı bir görünümdür. Normal görünüm metin biçimlendirmesini gösterir fakat sayfa düzenini basitleştirir, böylece hızlı yazıp düzenleme yapabilirsiniz. Yine bu görünüm biçiminde sayfa sınırları, sayfa kenarlıkları, eklenmiş olan metin kutuları, çizim araç çubuğu kullanılarak çizilmiş şekiller görüntülenemezken sayfa,sütun ve bölüm ayrımları ile karakter formatları ve büyüklükleri görüntülenir. Anlaşılacağı gibi Normal görünüm ile yazıcı çıktısı farklı olacaktır.

Bir belge başka bir görünümde görüntülenirse, Görünüm menüsünden Normal komutunu seçerek normal görünüme geçebilirsiniz.

Ekranın sağ alt köşesindeki ikonuna tıklayarak Normal görüntü şekline geçebilirsiniz.

Klavyeden ALT+ CTRL+N kısayol tuş kombinasyonu kullanılarak da Normal görüntü şekline geçebilirsiniz.

2. WEB YERLEŞİMİ

Web sayfası görünümüne geçmenizi sağlar.Bu görünümde sayfa sınırları, sayfa kenar boşlukları ve sayfa ayrımları görüntülenmez. .HTM veya .HTML olarak kaydedilmiş dosyalarda kullanılacak görünüm şeklidir. Dosya menüsünden Sayfası olarak Kaydet komutu kullanılarak kaydedilen dosyalarda otomatik olarak Web Düzeni görünümüne geçilir.

Bir belge başka bir görünümde görüntülenirse, Görünüm menüsünden Web Düzeni komutunu seçerek normal görünüme geçebilirsiniz.

Ekranın sağ alt köşesindeki ikonuna tıklayarak Web Düzeni görüntü şekline geçebilirsiniz.

3, BASKI DÜZENİ

Baskı Düzeni görünümünde ,nesnelerin yazdırılan sayfada nasıl konumlandıklarını görebilirsiniz.Bu görünüm,üstbilgi ve altbilgileri düzenlemek,kenar boşluklarını ayarlamak ve sütunlar,çizim nesneleri ve çerçeveler ile çalışmak için kullanışlıdır.Bu görünüm dökümanın kağıt üzerindeki görünümüne en yakın görünümdür. Fakat bu dosyalarda tercih edilmemelidir çünkü hızınızı kesecektir.

Baskı Düzeni görünümüne geçmek için Görünüm menüsünden Baskı Düzeni komutunu seçmelisiniz.

Ekranın sağ alt köşesindeki ikonuna tıklayarak Baskı Düzeni görüntü şekline geçebilirsiniz.

Klavyeden ALT+CTRL+P kısayol tuş kombinasyonunu da kullanarak Baskı Düzeni görüntü şekline geçebilirsiniz.

4. ANAHAT

Anahat görünümü, belgenin yapısını görmeyi ve başlıkları sürükleyerek metni taşımayı, kopyalamayı ve yeniden düzenlemeyikolaylaştırır. Anahat görünümü içinde, sadece ana başlıkları görecek şekilde belgeyi genişletebilirsiniz. Anahat görünümüne geçmek için,Görünüm menüsünden Anahat komutunu seçebilirsiniz.

Ekranın sağ alt köşesindeki ikonuna tıklayarak Anahat görüntü şekline geçebilirsiniz.

Klavyeden ALT+CTRL+O kısayol tuş kombinasyonu da kullanılarak Anahat görüntü şekline geçebilirsiniz.

Anahat görüntüsü seçilince aşağıdaki araç çubuğu ekrana gelecektir.

1’den 7’ye kadar olan sayılar;1.dereceden 7. dereceye kadar olan başlıkların görüntülenmesini sağlar.

Yön tuşları, başlıkların büyüklüklerinin ayarlanmasını, başlık altındaki metinlerin konumlarının ayarlanmasını sağlar.

5. ARAÇ ÇUBUKLARI

Araç çubukları ve menülerle ilgili düzenlemeler yapmak için kullanılır. Mouse aracılığıyla komut verilmek isteniyorsa araç çubukları üzerinde mousun sağ tuşuna tıklanmalıdır.
Komut verildiğinde aşağıdaki araç çubuklarının listesi görünür.

Karşımıza gelen liste araç çubukları listesi ve Özelleştir seçeneğidir. Listedeki araç çubuğu isimlerinin sol başında olanlar ekranda görünen araç çubuklarıdır. İstenen araç çubuğu ismine tıklanırsa bu ismin sol başına işareti konur ve araç çubuğu ekrana gelir. Eğer ekrandan kaldırılmak isteniyorsa araç çubuğu adına tıklanırsa işareti kalkar ve araç çubuğu ekrandan kalkmış olur.

Çalışma anında kullanılmayan araç çubuklarının ekranda tutulmaması tavsiye olunur. Çünkü ekranda yer kaplayacakları için ekranda çalışma alanınız küçülecektir.
Özelleştir seçeneği Araçlar menüsünden Özelleştir komutu ile aynı işleve sahiptir.
Listeden Özelleştir seçilirse aşağıdaki üç karttan oluşan diyalog penceresi ekrana gelir.

ARAÇ ÇUBUKLARI KARTI

Bu alanda araç çubuklarının listesi görülür.Onay kutularına tıklanınca bu kutular boş ise atılır ve ilgili araç çubuğu ekrana gelir . Eğer kutular dolu ise kalkar ve ilgili araç çubuğu ekrandan kalkmış olur.
Yeni:Kullanıcı kendi istediği yeni bir araç çubuğu yapabilir.
Yeniden Adlandır:Seçilmiş olan araç çubuğunun adının değiştirlmesini sağlar.
Sil:Seçilen araç çubuğunu siler.
Sıfırla:Araç çubuklarında yapılan değişiklikleri iptal eder ,araç çubuklarını standart hale getirir.
Klavye:Komutların kısayol tuşlarının görüntülenmesini ve istenirse kullanıcının yeni kısayol tuşları oluşturmasına imkan sağlar.
Klavye komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Kategoriler listesinde menü listeleri bulunur.
Komutlar listesinde Kategoriler listesinden seçilen menüye ait komutların listesi yer alır.
Yen Kısayol Tuşuna Bas metin kutusuna atanmak istenen kısayol tuşu girilir.
Geçerli Tuşlar :Bu alanda seçilmiş olan komutun geçerli kısayol tuşlarını görüntülemesini sağlar.

Ata komut düğmesi Yeni Kısayol Tuşuna Bas metin kutusuna atanmak istenen kısayol tuşu girildiğinde aktif duruma geçer.Bu komut düğmesi seçilirse Yeni Kısayol Tuşuna Bas metin kutusuna girilen tuş kombinasyonu kısayol olarak atanır.
Kaldır komut düğmesi Geçerli Tuşlar alanında kısayol tuşu seçilmişse aktif hale gelir. Geçerli Tuşlar alanında seçilmişi olan kısayol tuş veya tuşlarının kaldırılmasını sağlar.
Tümünü Sıfırla komut düğmesi seçilirse tüm kısayol tuşları iptal edilir. Komut düğmesi seçildiğinde kısayol tuşlarınızın tümünün silineceğini, bu işlemi yapmak istediğinizden emin olup olmadığınızı soran aşağıdaki uyarı mesajı karşınıza gelecektir.

Evet seçilirse kısayol tuşlarınız silinecek, Hayır seçilirse verilmiş olan Tümünü Sıfırla komutu iptal edilmiş olacaktır.

Komutlar Kartı

Kategoriler:Bu bölümde komutların ilgili olduğu konuları temsil eden isimlerin listesi yer alır.Kategoriler listesinde herhangi biri seçilirse Komutlar kısmında o konu ile ilgili komutlar listelenir.

Kategoriler kısmının en sonunda Yeni Menü seçeneği seçilirse Komutlar kısmında Yeni Menü seçeneği görülür ve mouse ile sürüklenip menü çubuğuna eklenirse yeni bir menü yapılmış olur. Yapılan menüye isim vermek istenirse Seçim Değiştir komut düğmesi seçilir ve Ad kısmına isim verilerek menü isimlendirilir.
Kategoriler kısmından bir seçenek seçilip Komutlar kısmında listelenen komutlar sürüklenip bu menüye eklenebilir.

Komutlar:Burada listelenen komutlar sürüklenerek araç çubuklarına veya herhangi bir menüye sürüklenip bırakılırsa araç çubuğuna veya menüye ekleme yapılır.Bunun tersi de doğrudur. Yani herhangi bir menüden bir komut veya araç çubuğundan sherhangi bir ikon sürüklenip Özelleştir diyalog penceresine bırakılırsa sürüklenen komut veya ikon kaldırılmış olur.

Unutulmamalıdır ki menülerin altında tüm komutlar yoktur. Bunlar Özelleştir diyalog penceresinden eklenebilir veya kaldırılabilir.

Tanım:Bu komut düğmesi seçili olan komutun ne işe yaradığını anlatır.

Seçenekler Kartı:

Standart Ve Biçimlendirme Araç Çubukları Bir Satırı Paylaşır onay kutusu işaretlenirse standart ve biçimlendirme araç çubukları menü çubuğunun hemen altında araç çubukları kısmına tek satıra yerleşir.

Menüler Önce Son Kullanılan Komutları Gösterir onay kutusu işaretlenirse menülerde en çok kullanılan komutlar görülür.Menülerin alt kısmındaki oklara tıklanarak diğer seçenekler görüntülenir.

Kısa Bir Gecikmeden Sonra Tam Menüleri Göster onay kutusu işaretlenirse menülerde kısa menü biçimi aktif olur.

Büyük Simgeler onay kutusu işaretlenirse araç çubuklarındaki ikonlar büyük şekilde görülür. Bu istenmeyen bir durumdur. Çünkü büyük araç çubukları ekranda çok fazla yer kaplayacaktır.

Ekran İpuçları’nı Araç Çubuklarında Göster onay kutusu seçilirse araç çubuklarındaki ikonların üzerine mouse ile gidildiğinde ikonları anlatan ipuçları görülür.

Kısayol Tuşlarını Ekran İpuçları’nda Göster onay kutusu seçilirse araç çubuklarındaki ikonların üzerine mouse ile gidildiğinde ikonlar ile aynı işlemi yapan kısayol tuşları görünür.
Menü Animasyonları, menülerin açılış görüntülerinin nasıl olacağını belirler.

6. CETVEL
Cetvelin görüntülenmesini,eğr görüntüleniyorsa kaldırılmasını sağlar.Bu komutun sol başında
işareti varsa cetvel görüntüleniyor aksi takdirde görüntülenmiyor demektir. Cetvelin görüntülenmesi kullanıcı açısından bir çok kolaylık sağlayacağından sürekli ekranda bulunması tavsiye olunur.

7. BELGE BAĞLANTILARI

Belge haritasının görüntülenmesini sağlar.Belge haritasının, belge başlıklarının anahattını gösteren ayrı bir penceredir. Belgeler arasında kolayca gezinmek ve konumunuzu izlemek için belge haritasını kullanbilirsiniz.Örneğin, belgenin ilgili kısmına atlamak için belge haritasındaki bir başlığı seçin.

Aşağıda Belge Bağlantıları seçilmişken bir belgenin haritası görülmektedir.

Belge haritasından çıkılmak isteniyorsa yine Belge Bağlantıları komutu seçilir.

8. ALTBİLGİ VE ÜSTBİLGİ

Dökümanınızın sayfalarında üst ve alt bölümlerine üstbilgi ve altbilgi eklenmesini sağlar. Döküman içerisinde her yeni bir sayfaya başlandığında otomatik olarak önceden tanımlanmış altbilgi ve üstbilgi bu sayfa içinde atanır.

Genelde üstbilgi olarak kitabın ismi, yazarın adı, firma isimleri v.b kullanılır. Altbilgi olarak genellikle sayfa numaraları kullanılır.
.
Normal , Web Düzeni ve Anahat görünümlerinde altbilgiler ve üstbilgiler görünmez. Baskı Düzeni görünümünde altbilgiler ve üstbilgiler görünür ancak yazılar pasif bir görüntüdedir.

Görünüm menüsünden Altbilgi Ve Üstbilgi komutu verildiğinde aşağıdaki görüntü karşınıza gelecektir. Dikkat edilirse komut verildiğinde döküman içerisindeki yazılarınız pasif hale dönüşmüştür. Altbilgiyi ve üstbilgiyi girebileceğiniz alanı sınırlayan kesikli çizgilerden oluşan bir dikdörtgen şekli ekrana gelecektir.Ayrıca size yardımcı olacak araç çubuğunuz ekrana gelecektir.

Üstbilginin sayfa üstünden, altbilginin sayfa altından uzaklığını belirlemek için Dosya menüsünden Page Setup (Sayfa Yapısı) komutundan Kenar Boşlukları kartından belirleneceğini unutmayınız.

Kesikli çizgilerle sınırlanan alana üstbilginizi veya altbilginizi istediğiniz yazı stillerini kullanarak yazabilirsiniz.
Altbilgi ve Üstbilgi araç çubuğunun içerdiği ikonların ne anlama geldiği aşağıda anlatılmıştır.

Otomatik metin eklenmesini sağlar.

Otomatik sayfa numarası eklenmesini sağlar.

Sayfa sayısının eklenmesini sağlar.

Sayfa numarasını biçimlendirme diyalog penceresinin açılmasını sağlar.

Sistem tarihinin eklenmesini sağlar.

Sistem saatinin eklenmesini sağlar.

Sayfa düzeni diyalog penceresinin açılmasını sağlar.

Döküman içeriğini gizler/görüntüler.

Bir önceki bölümün altbilgi ve üstbilgisinin uygulanmasını sağlar.

Altbilgi ve üstbilgi arasında geçiş yapılmasını sağlar.

Bir önceki sayfanın üstbilgi ve altbilgisine geçiş yapılmasını sağlar.

Bir sonraki sayfanın üstbilgi ve altbilgisine geçişi sağlar.

Altbilgi üstbilgi ekranından çıkış.

Tek ve çift sayfalara ayrı ayrı altbilgi ve üstbilgi verilmesi isteniyorsa File (Dosya) menüsünden Page Setup (Sayfa Yapısı) komutu kullanılarak ekrana gelen diyalog penceresinin Düzen kartından Tek Ve Çift Sayılar Farklı onay kutusu işaretlenmelidir. Yine bu karttaki ilk Sayfa Farklı onay kutusu işaretlenerek ilk sayfaya farklı altbilgi ve üstbilgi verilebilir.

1. DİPNOTLAR
Döküman içerisindeki dipnotların görüntülenmesini sağlar.Komutun aktif olabilmesi için Ekle menüsünden Dipnotlar komutu kullanılarak dökümanınıza dipnot ekleyebilirsiniz.

2. AÇIKLAMALAR
Döküman içerisinde kullanıcının önemli bulduğu noktalara bıraktığı açıklamaların görüntülenmesini sağlar. Komutun aktif olabilmesi için Ekle menüsünden Açıklamalar komutu kullanılarak dökümanınıza açıklamalar ekleyebilirsiniz.

3. TAM EKRAN
Ekrandaki tüm;araç çubukları,durum çubuğu,kaydırma çubukları,ve cetvel gibi yardımcı öğelerin kaldırılmasını ve menü çubuğunun izlenmesini ancak mouse ile ekranın üst kısmına gidildiğinde veya klavyeden herhangi bir menü seçildiğinde görüntülenecek şekilde gizlenmesini ve dökümanın ekranın tamamını kaplamasını sağlar.Aşağıda tam ekran görüntüsü verilmiştir.

Tam Ekran görünümünden önceki görünüme dönmek için şu yöntemler izlenir.
1-Klavyeden ECS tuşuna basmak;
2-Ekrana gelen Tam Ekran araç çubuğunu kullanarak ;

3-Görünüm menüsünden Tam Ekran komutunu seçmek.

12. YAKINLAŞTIR
Döküman görüntüsünün yakınlaştırılmasını veya uzaklaştırılmasını sağlar.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir.

Sayfa Genişliği radyo düğmesi seçilirse, döküman, sayfanın genişliğinin tamamını görünecek şekilde ekrana yerleşir.
Satır Genişliği radyo düğmesi seçilirse döküman ,satırın genişliğinin tamamı görünecek şekilde ekrana yerleşir.
Tüm Sayfa radyo düğmesi seçilirse döküman ,sayfanın tamamını görünecek şekilde ekrana yerleşir.
Çok Sayfa radyo düğmesi seçilirse dökümanın birden fazla sayfasu aynı ekranda görüntülenir.
Yüzdesi penceresinden dökümanın görüntüsünün % olarak belirlenmesi sağlanır.
Önizleme seçildiğinde, seçeneğe göre görünümün son şeklinin görüntülendiği alandır.

EKLE

Insert (ekle) menüsü dökümanınıza sayfa numarası, açıklama, dipnot, dosya, nesne v.b. eklemenizi sağlayan komutları içerir. Kısacası ekleme işlemlerini yapabileceğiniz menüdür.

1. Kesme

Sayfa sonu, sütün sonu ve bölüm sonu işaretlerinin konulmasını sağlar. Kesme işareti imlecin bulunduğu yerden itibaren konur.

Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Sayfa sonuna: Kullanılan program otomatik olarak bir sonraki sayfaya geçilmesini sağlar. Sayfa sonuna ulaşmadan kullanıcı bir sonraki sayfaya geçebilmek için Enter tuşunu kullanarak satırlar ötelenmek suretiyle bu isteğine ulaşabilir. Sayfa sonuna kullanılarak bir sonraki sayfanın başına tek komutla ulaşılabilir.

Klavyeden Ctrl+Enter kısayol tuş kombinasyonunu kullanarak ta sayfa sonuna işareti konulabilir.

Sütün Sonuna: Dökümanınızda birden fazla sütun varsa bir sütundan diğerine geçmek için sütun sonu işareti koymalısınız.

Klavyeden Ctrl+Shift+Enter kısayol tuş kombinasyonu kullanılarak Sütun Sonuna işareti konulabilir.

Metin kaydırma sonuna: Bir sonraki satıra geçmenizi sağlar. Genellikle yeni bir paragrafa geçmek için kullanılır.

Klavyeden Enter kısayol tuş kombinasyonunu kullanarak Text wrapping break işareti konulabilir.

Bölüm sonu türleri: Standart halde dökümanınız bir bölüm halindedir. Ancak dökümanınızda farklı ayarlar kullanacaksanız bu seçeneği kullanarak dökümanınızı bölümlere bölebilir ve yeni bölümün dökümanınızın hangi konumdan başlayacağını belirlemek için kullanılır. Genellikle her bölüm için farklı üst bilgi ve alt bilgi kullanılmak istendiğinde kullanılan bir seçenektir.

Sonraki sayfa: Radyo düğmesi seçilirse yani bölüm bir sonraki sayfadan başlar.

Sürekli: Radyo düğmesi seçilirse bir önceki bölümün hemen ardından yani bölüm başlar.

Çift sayfa Radyo düğmesi seçilirse yani bölüm bir sonraki sayfadan başlar.

Tek sayfa Radyo düğmesi seçilirse yani bölüm bir sonraki tek sayfadan başlar.

1. Sayfa Numaraları

Dökümanınızın sayfalarının otomatik olarak numaralandırılmasını ve bu numaraların konulacağı yeri ve biçimlerinin belirlenmesini sağlar. Özellikle uzun dökümanlarda çok fazla kullanılabilecek bir komuttur. Çünkü dökümanınızın arasına yeni sayfalar girerseniz otomatik olarak dökümanınız yeniden düzgün şekilde numaralandırılacaktır.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Konum açılır listesi kullanılarak sayfa numaralarının sayfanın alt kısmına mı üst kısmına mı konulacağı belirlenir.
Hizalama açılır listesi sayfa numaranın sayfanın yatayında yerleşeceği konumun belirlenmesini sağlar.
Numarayı ilk sayfada göster onay kutusu işaretlanirse ilk sayfanın numarası görüntülenir aksi halde ilk sayfada numara görüntülenmez

Biçim komut düğmesi seçilirse ekleyeceğiniz sayfa numaralarının biçimlendirilmesini sağlayacak olan aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Sayı biçimi açılır listesinde kullanılabilecek numara biçimlerinin listesi bulunur.
Bölüm numarası ile birlikte onay kutusu işaretlenirse sayfa numaralandırma işlemine bölüm numaralarının da dahil edilmesi sağlanır. Bu onay kutusunun işaretlenmesi ile iki açılır listesi aktif hale gelecektir.
Bölüm başlangıç stili açılır listeden bölüm başlangıç biçemi belirlenir.
Kullanılacak ayıracı bölüm başlangıç numarası ile sayfa numarası arasına konulacak ayıracın belirlenmesini sağlar.
Sayfa numaralandırma sayfaların numaralandırılmasını belirleyen aşağıdaki iki seçeneği içerir.
Önceki bölümde devam et radyo düğmesi işaretlenirse sayfa numaraları bir önceki bölümün bitişinden itibaren devam eder.
Başlangıç radyo düğmesi seçilirse numaralandırmanın hangi sayıdan başlayacağını sağ tarafdaki alana girilerek belirlenir.

2- Tarih ve Saat

Sistemin tarihinin veya saatinin veya hem tarih hem de saatinin dökümanınıza eklenmesini ve istenirse güncellenmesini sağlar. Ayrıca eklenen tarih veya saat veya tarih ve saat biçeminin yani değiştirilene kadar sürekli kullanılacak biçemi belirlemenize imkan verir.
Unutulmamalıdır ki ekleme işlemleri daima imlecin bulunduğu alanda gerçekleşir. Sistemin tarih ve saatinin Windows ortamında ayarlanacağını unutmayınız. Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelir.

Kullanılabilir biçimler belgenize ekleyeceğiniz tarih ve saat biçimlerinin listesinin yer aldığı alanlardır.
Dil açılır listesinde tarih ve saat için kullanılabilecek dillerin listesi yer almaktadır ve dil seçiminin yapılmasını sağlar.
Otomatik olarak güncelleştir onay kutusu seçilirse eklenen tarih ve/veya saat belgenin çıktısı alınırken çıktının alındığı tarihe ve/veya saate dönüşecektir.
Varsayılan seçilmiş olan tarih ve/veya saat biçiminin aksi belirtilmedikçe geçerli olmasını sağlar.

2- Otomatik Metin

Dökümanınızda sık kullandığınız metinlerin otomatik metin listesine eklenmesini, silinmesini ve eklenen metinlerin dökümana eklenmesini sağlar.
Komut seçildiğinde aşağıdakine benzer bir liste karşınıza çıkacaktır.

Listedeki seçeneklerden biri seçildiğinde daha önceden eklenmiş ilgili metin karşınıza gelecektir. Bu metin seçildiğinde belgenizde imlecin bulunduğu yere eklenmiş olur.

Sevgili Anne ve Baba,

5- Simge

Belgeye klavyede olmayan veya klavyeden oluşturulamayacak simgeleri veya özel karakterleri ekler ve istenirse simgeler için kısayol atanabilir. Aynı zamanda bu komutu kullanarak klavyede olan simgeleri de belgeye ekleyebilirsiniz.
Eklemek istenen simgenin imlecin bulunduğu noktaya yapılacağı unutulmamalıdır. Word programının kurulmasına bağlı olarak buradaki simge seçenekleri değişecektir.
Komut verildiğinde iki karttan oluşan aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

"

Seçilmiş olan sembol daha iyi görünebilmesi için büyütecektir.

Yazı Tipi açılır listesinden kullanmak istediğiniz yazı tipini seçebilirsiniz. Unutmayınız aradığınız simge bazı yazı tiplerinde olmayabilir diğer yazı tiplerini kullanmayı deneyin.

Alt Küme açılır listesinden, yazı tipinden belirlenen seçeneğin hangi özelliğindeki simgeleri görmek istediğinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin matematik işlemlerle ilgili simgeler görüntülemek istiyorsanız alt küme açılır listesinden Matematiksel işleçler seçilmelidir.
Ekle komut düğmesi seçilerek seçilmiş olan simgenin belgeye eklenmesi sağlanır.
Otomatik düzelt komut düğmesi seçilen simgenin belgenin içerisinde metin yazılırken belirlenen karakter veya karakterlerle otomatik olarak değiştirilmesi sağlanır.
Kısayol tuşu komut düğmesi istenen simgeye kısayol atanmasını sağlar.

2- Açıklama

Kullanıcının belge içerisinde istediği noktalara açıklama bırakmasını sağlar.

Bırakılan açıklama bırakılan alana gidildiğinde açıklamayı bırakan ve açıklama sarı bir zemin üzerinde görülecektir.

 

Açıklama bırakılan alanda mouse sağ tuşuna tıklanırsa aşağıdaki kısa menü seçenekleri karşınıza gelecektir.

Açıklamayı düzenle komutu seçilirse daha önceden yaptığınız açıklamayı düzenleyebilirsiniz.
Açıklamayı sil komutu seçilirse daha önceden bırakılmış açıklama silinir.

7- Dipnot

Dökümana dipnot veya sonnot eklenmesini, eklenen dipnot’un veya sonnot’un sayacının belirlenmesini dipnot’un veya sonnot’un yazılacağı yerin belirlenmesini sağlar.
Dipnotlar genellikle belge içerisindeki yazıların açıklaması için kullanılır. Dipnot eklemek istediğiniz kelimenin yanına imlecinizi getirip dipnot komutu verildiğinde imlecin bulunduğu yerde dipnot sayacı olan bir rakam veya kullanıcının belirleyeceği özel bir işaret belirecek, sayfanın en son satırının altına veya metnin hemen altına bir çizgi çizilecek ve bu çizginin alt tarafına aynı dipnot sayacı yerleştirilecektir. Kullanıcı sayfanın altındaki veya metnin hemen altındaki sayacın yanına dipnot’unu yazabilir.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Ekle alanında iki adet radyo düğmesi vardır. Kullanıcı dipnot eklemek istiyorsa Dipnot sonnot eklemek istiyorsa Sonnot radyo düğmesi seçilmelidir. Bu seçeneklerin sağ tarafında dipnot’un ve sonnot’un yerleşeceği alan görülmektedir.
Numaralandırma alanında numaralandırmanın nasıl olacağı belirlenir.
Otomatik numaralandır radyo düğmesi seçilirse numaralandırma artan şekilde ve seçenekler komutu kullanılarak belirlenmiş biçim kullanılarak numaralandırma yapılır.
Özel işaret radyo düğmesi seçilirse numaralandırma kullanıcının belirleyeceği simgelerle oluşur.
Simge belirlemek için Simge komut düğmesi seçilir. Buradan seçtiğiniz simge dipnot veya sonnot için sayaç olacaktır.

2- Resim Yazısı

Belgenizdeki resim, tablo ve denklemlerinizin numaralandırılmasını ve açıklayıcı yazıların yazılmasını sağlar.

Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Resim yazısı kullanacağınız etiketin görüntülendiği ve açıklayıcı bilgilerinizi yazacağınız metin alanıdır.
Etiket açılır listesinden kullanmak istediğiniz etiketi seçebilirsiniz.
Konum açılır listesi iki seçenekten oluşur. Açıklayıcı yazılar seçili resmin alt tarafına yazılır veya resmin üst tarafına yazılır.

2- Çapraz Başvuru

Dökümanınızın içinde bazı noktalara (başlık, dipnot v.b.) başvurular yapmanızı sağlar.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelece tir.

Başvuru türü açılır listesinden başvuru yapılmak istenen başvuru türü seçilebilir.
Başvuru ekle açılır listesinden başvuru açılır listesinden seçilen başvuru türüne göre başvurunun yapılabileceği alanların seçilmesini sağlar.
Köprü olarak ekle onay kutusu seçilirse başvurunun köprü olarak eklenmesini sağlar.

10- Dizin ve Tablolar

Dökümanınız için dizin, içindekiler ve şekiller tablosunun hazırlanmasını sağlar.
Komut verildiğinde dört karttan oluşan aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Dizin Kartı
Öncelikle girdi işaretle komut düğmesini kullanarak dizin girdilerinin girilmesini yapmalısınız.
İmlecinizi dizin girişi yapmak istediğiniz yere getirin ve kelimeleri dizin girişinde kullanmak istiyorsanız bu kelimeleri seçin, girdi işaretle komut düğmesini seçtiğinizde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Asıl girdi metin alanında dökümanda seçilmiş olan metin görülmeyecektir. Ancak seçilmiş olan metin yoksa veya kullanıcı seçilmiş olan metini değiştirmek istiyorsa bu metin alanına istediği metin girişini yapabilir.
Alt girdi metin alanına alt dizin olmasını istediğimiz metni girebilirsiniz.
Çapraz başvuru radyo düğmesini seçerseniz sayfa numaraları yerine istediğimiz terimleri referans yapabilirsiniz. Bakın bulunan metin alanına istediğiniz referans terimini girebilirsiniz.
Geçerli sayfa radyo düğmesi seçilirse seçili olan dizin girişi için geçerli sayfa numarasını listeliyebilirsiniz.
Sayfa aralığı radyo düğmesi seçilirse yer imi listesinde tıkladığımız yer iminin içerisine dahil olan sayfaların aralığının listelenmesi sağlanır. Bir dizin içindeki sayfaların aralığın kullanmak için sayfa aralığı ilk olarak bir yer imi ile imlenmelidir.
Referansları kalın yazdırmak istiyorsak kalın eğik yazdırmak istiyorsak eğik onay kutusunu işaretleyin

11. RESİM
Belgenizi resimlerle güçlendirebilirsiniz. Bunu da Ekle menüsünden resim seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz. Eğer küçük resim seçeneğini kullanırsanız Word ile birlikte gelen resimlerden herhangi birini seçebilirsiniz.
Eğer dosyadan seçeneğini kullanırsanız bilgisayarınızda herhangi bir resim dosyasında kayıtlı olan bir resmi belgenize ekleyebilirsiniz.
Otomatik şekil seçeneği ile Oklar , akış diağramları gibi şekilleri belgenize ekleyebilirsiniz.
Wordart seçeneği ile belgenizde şekilli yazılar yazabilirsiniz.
Grafik seçeneği ile belgenize grafikler ekleyebilirsiniz.

BELGENİZDEKİ RESİMLERE OTOMATİK RESİM YAZISI EKLEMEK
Belgenizdeki resimleri numaralandırmak istiyorsanız. Ekle menüsünden Resim Yazısı seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu sayede şekillerinize Şekil 1, Şekil 2 , Şekil 3 vb. gibi numaralar verebilirsiniz. Bunu otomatik hale getirerek belgenize her şekil eklediğinizde otomatik olarak numara almasını sağlayabilirsiniz.

12. DOSYA
Daha önce üzerinde çalıştığınız bir dosyayı belgenize ekleyebilirsiniz. Bunu da Ekle menüsünden Dosya seçeneğini kullanarak yapabilirsiniz.
Not : Belgenize bir uygulama dosyasını (çalıştırılabilir dosya) ekleyemezsiniz.

13. YER İŞARETİ
Belgenizde bazı kısımlara daha hızlı hareketi sağlamak için o alanlara gizli bir işaret koyabilirsiniz. Bu işaretin adı Yer İmi 'dir. Yer imlerini Ekle menüsünden koyabilirsiniz.
Yer imleri sayesinde belgeniz üzerinde çok daha hızlı hareket etme imkanını bulabilirsiniz.

14. BELGE
Köprü adında anlaşılacağı gibi iki nesne arasında bağlantı yapmak amacıyla kullanılır.

1. Üzerinde çalıştığınız bir belgeden başka bir belgeye direk olarak gitmek ve onu incelemek istiyorsanız belgenize köprü ekleyebilirsiniz.
2. Aynı belge içerisine köprü ekleyerek de belge üzerinde hareket edebilirsiniz.
3. Bir internet adresine köprü yaratarak bu internet adresinede ulaşabilirsiniz.

:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

WORD 2000

Microsoft Word 2000’de, bir doküman,tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word, bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, sayfa numaralarını , alt ve üst bilgilerini ve bunun gibi bir çok işlemleri kolayca hazırlamanızı, hatta yanlış yazdığınız kelimeleri sizi uyararak düzeltmezi sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ:
GÖRÜNÜM MENÜSÜ
BİÇİM MENÜSÜ
ARAÇLAR MENÜSÜ
TABLE (TABLO)
PENCERE MENÜSÜ
YARDIM MENÜSÜ

1321
0
0
Yorum Yaz