Excel 2000 - DÜZEN MENÜSÜ

2012-01-24 23:45:00
Excel 2000 - DÜZEN MENÜSÜ |  görsel 1

DÜZEN MENÜSÜ:

Kesme, kopyalama ve yapıştırma işlemleri Windows’ un sunduğu teknolojilerden birisidir. Bunlar sayesinde kullannıcı tekrar edilen işlemleri tek tek yapmak yerine toplu halde yapabilmektedir. Bu işlemler sadece tek programla sınırlı kalmayıp, Windows’ un sağladığı “ aynı anda birden fazla programla çalışma imkanı “ sayesinde, programlar arası veri transferini kolay ve zevkli hale getirmiştir. İşte Word – 2000 ‘ de bu özellikleri yapan kısım Düzen menüsüdür. Burada yapılan kesme ve kopyalama sonucunda işleme tabi tutulan bilgiler, pano (Clipboard ) denilen bir ortama atılmaktadır. Daha sonra istenildiği kadar veriler çoğaltılabilmektedir.

1- GERİ AL : Yapılan son işlemden vazgeçme.

Döküman içinde yapılan ( yazma , silme , kopyalama vb. ) en son işlemi iptal edip en son haline getirmek için kullanılır. En son hangi işlem / komut yapılmışsa Geri Al seçeneğinin yanında yapılan işlem yazmaktadır. Son yapılan işlemi geri almak için aşağıdaki yollardan birisi izlenebilir.

*Düzen / Geri Al seçenekleri kullanılarak,
* Ctrl + Z tuşlarına basılarak,
* Alt + BackSpace tuşlarına basarak,
* Araç çubuklarındaki Geri Al düğmesi tıklanarak son yapılan işlem geri alınabilir.
Araç çubuğundaki düğmeyi tıklayarak son işlemi geri alabileceğiniz gibi, düğmenin hemen yanındaki aşağı doğru ok ( ) düğmesine basarak da geri al menüsünü açabilirsiniz. Bu menüde en son yaptığınız değişikliklerin listesi bulunacaktır. Eğer geri alınacak işlem yok ise Geri al komutu Geri Alınamaz şekline dönüşecektir.

2- YİNELE :Yapılan son işlemin tekrarı.

Döküman içinde yapılan ( yazma , silme , kopyalama vb. ) en son işlemi tekrar eder. En son yapılan yapılan işlem neyse Yinele seçeneğinin yanında yapılan son işlem yazar.

* Düzen / Yinele seçenekleri kullanılarak,
* Ctrl + Y tuşlarına basılarak,
* Araç çubuklarındaki Yinele düğmesi tıklanarak son yapılan işlem tekrarlanabilir

3-METNİ SEÇMEK (BLOKLAMAK) :

Word‘ te bir çok işlem seçili olan veri üzerinde yapılır. Örneğin bir metni yazdıktan sonra bir kısmının yazı tipini değiştirmek istediniz. Yapmanız gereken değiştirilecek kısmı seçip değiştirme işlemini uygulamaktır. Yaptığınız işlem sadece seçili kısımda etkili olacaktır.Bir metin bir kaç yöntemle seçilebilir;

* Seçilecek metnin ilk karakterine cursor konumlandırıldıktan sonra, farenin sol tuşu basılı tutularak metnin sonuna doğru çekilir.
* Shift + Yön tuşları kullanılarak metin seçilebilir.
* Shift + Page Up / Page Down tuşları kullanılarak metin sayfa sayfa seçilebilir.
* Shift + Crt + End tuşlarına basmak suretiyle bulunulan noktadan metin sonuna kadar seçme işlemi gerçekleştirilir.
* Düzen / Tümünü Seç menu seçeneği yada Crt + A tuşlarına basılarak metnin tamamı seçilebilir.
* Shift + Crt + Yön tuşları ile kelime – kelime veya paragraf – paragraf seçilebilir.

Seçilen kısım siyah bir çerçeve içerisine alınacaktır. Bir metin seçili iken yapılacak işlemler seçili kısma uygulanır. Metin seçili iken bir harfe basarsanız seçtiğiniz kısım silenerek bastığınız harf yazılır. Seçimi kaldırmak için yön tuşlarına basabilir veya farenin sol tuşu ile seçili kısım haricinde bir nokta tıklanabilir. Yukarıda görülen seçimi oluşturmak için kursörü “s” harfinin başına getiriniz ve Shift tuşunu basılı tutarak End tuşuna basınız. Kursörün bulunduğu noktadan satır sonuna kadar olan kısım yukarıda gösterildiği gibi seçilebilecektir.

4-KES : Metni taşıma.

Döküman içerisinde bloklanmış ( seçilmiş ) olan bölgeyi bulunduğu yerden silerek, bu bilgileri Windows’ un Clipboard’ una ( Pano Görüntüleyicisi ) aktarır. Clipboard ( pano ) ; Windows’ un geçici bilgi saklama alanıdır.

Seçili olan bir metni kesmek için bir kaç yol izlenebilir;

*Düzen / Kes menu seçenekleri kullanılarak,
* Crt + x veya Shift + Del tuşlarına basarak,
*Araç çubuklarındaki Kes düğmesi tıklanarak kesme işlemi yapılabilir.

KOPYALA: Metni Kopyalama.

Döküman içerisinde bloklanmış ( seçilmiş ) olan bölgeyi bulunduğu yerden silmeden, bu bilgileri Windows’ un Clipboard’ una ( Pano Görüntüleyicisi ) aktarır.Bu bölge bir metin olabileceği gibi bir resimde olabilir. Kulanılacak bölge birden fazla yerde işlem göreceği zaman kopyalama yapılır.

Seçili olan bir metni kopyalamak için bir kaç yol izlenebilir;

* Düzen / Kopyala menu seçeneklerini kullanarak,
* Crt + C veya Crt + Ins tuşlarına basılarak seçili metin panoya kopyalanabilir.
Araç çubuklarındaki

Kopyala düğmesi tıklanarak metin kolaylıkla kopyanabilmektedir.

6-YAPIŞTIR : Metni Yapıştırma.

Kes veya Kopyala komutlarından biri ile veya PrintScreen veya Alt + PrintScreen tuşlarından biri ile Clipboard ( Pano Görüntüleyicisi ) ‘ a atılan metin veya nesnenin imlecin bulunduğu yere yapıştırılmasını sağlamaktadır.

Yapıştır komutu Clipboard‘ a atılan en son metin veya nesneyi yapıştırır. Ancak Clipboard’ a atılan metin veya nesnelerin iki tanesi yukarıda gösterilmiştir. Bunlardan herhangi birini yapıştırmak için Clipboard araç çubuğu kullanılır. Araç çubuğundan yapıştırılmak istenen metin yada nesneye tıklamak yeterlidir.

Kes komutundan sonra kullanılırsa taşıma , Kopyala komutundan sonra kullanılırsa kopyalama yani çoğaltma işlemi yapılmaktadır. Taşıma ve kopyalama işlemini mouse ile de yapabilirsiniz. Taşımak istediğiniz metin yada nesneyi seçtikten sonra mouse ile sürükleyerek istediğiniz noktaya taşıma yapabilirsiniz. Kopyalamanın taşımadan tek farkı sürükleme işleminin Crt tuşuna basılı iken yapılmasıdır. Panoda mevcut bulunan bir veri birkaç yolla yapıştırılabilir;

* Düzen / Yapıştır menu seçeneklerini kullanarak,
* Crt + V veya Shift + Ins tuşlarına basılarak seçili metin yapıştırılabilmektedir..
Araç çubuklarındaki Yapıştır düğmesi tıklanarak metin kolaylıkla istenilen bölgeye yapıştırılabilmektedir.

6-ÖZEL YAPIŞTIR :

Yapıştır komutu kullanılarak yapıştırılan metin yada nesne özelliklerini kaybetmeksizin yapıştırılır. Eğer yapıştırılırken metin yada nesne farklı özelliklerle yapıştırılması isteniyorsa Özel Yapıştır komutu kullanılır.Bu komutu verdiğimizde ( Düzen – Özel Yapıştır’ ı seçerek ) belli başlı yapıştırma seçeneklerini içeren bir pencere gelecektir.

Kaynak:Kopyanın alındığı programı gösterir ve dosyanın bulunduğu adresi gösterirYapıştır veya Bağlantı Yapıştır radyo düğmelerinden sadece birisini seçebilirsiniz.Paste seçilirse yapıştırma doğrudan olacaktır.Bağlantı Yapıştır seçilirse kaynaktaki dosya ile Bağlantı ( link ) kurulacaktır. Tür kısmında yapıştırma işlemini hangi tipte yapabileceğinizi seçebilirsiniz Bunlar;

* Microsoft Word Belgesi Nesne,
* Zenginleştirilmiş Metin Formatı ( RIF ),Biçimlendirilmiş Metin olarak da belirtilebilir.
* Biçimlendirilmemiş Metin( RTF ) ,
* Resim,
* HTML biçimi,
* Biçimlendirilmemiş Kodsuz ( unicode ) Metin olarak karşınıza çıkmaktadır.

Simge Olarak Göster kısmı ise; kaynak programın ikonunun yapıştırılmasını sağlar.

7-KÖPRÜ OLARAK YAPIŞTIR :
Seçilmiş olan metin Kopyala komutuyla Clipboard ‘ a atıldıktan sonra hedefe Köprü Olarak Yapıştır komutu ile yapıştırılsa kaynak ile hedef arasında köprü kurulmuş olur. Köprü; Windows’ un diğer uygulama programlarında oluşturulmuş dosyalar ile Word arasında da kurulabilir. Köprü Olarak Yapıştır komutu kullanılarak yapıştırılan metin renkli şekilde karşınıza çıkmaktadır. Hedef üzerine gidildiğinde mouse işaretçisi el şekline dönüşür ve verinin yanında kaynak verinin bulunduğu sürücü klasör ve dosya adı görüntülenir. El resmi çıktığında hedefe tıklanırsa kaynak verinin bulunduğu dosya karşımıza çıkar. Aynı zamanda web araç çubuğu araç çubuklarına yerleşir. Hedef verinin bulunduğu dosyaya dönmek için web araç çubuğundan geri ikonu seçilmelidir.

8-TEMİZLE :
Seçilmiş metni veya nesneyi siler.
Klavyeden Delete tuşuna basarak ta Temizle komutunun yaptığı işlem yerine getirilebilir.Ayrıca bir metni blokladıktan sonra Enter tuşuna basılırsa metin silinebilir.

9-TÜMÜNÜ SEÇ :
Döküman içerisinde tüm metnin ve objelerin seçilmesini sağlar.
Klavyeden Crt + A tuşlarına basarak ta bu işlemi yerine getirebilirsiniz.

10-BUL :
İstenilen bir metnin dökümanın bir kısmında yada tamamında aranmasını sağlar. Eğer dökümanın bir kısmında arama yapmak istiyorsanız bu alnı seçmelisiniz.
Klavyeden Crt + F kısayol tuş kombinasyonuna basarak da Bul komutunu işletebilirsiniz.Komut seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi gelecektir.

Aranan :Metin alanına aramak istenilen metni girebilirsiniz Arayacağınız metin cümle, kelime, harf, rakam ve özel karakter olabilir.
Sonrakini Bul : Aramanın başlamasını ve devam etmesini sağlar. Bu komutun yerine burada Enter’ e de basılabilmektedir. Bulunan ifade bloklanmış bir şekildedir.
Tüm Seçenekler : Arama işleminin daha ayrıntılı yapılmasını sağlar. Burayı tseçtiğinizde aşağıdaki ekran görünümü oluşmaktadır.

Arama Yönü açılır listesi arama yönünün belirlenmesi için kullanılır. Bu listede aşağıdaki seçenekler yer alır;
Tümü; dökümanın tamamında arama yapılmasını sağlar.
Aşağı; imlecin bulunduğu yerden belgenin sonuna doğru arama yapılmasını sağlar. Belge sonuna kadar arama yapıldıktan sonra belgenin başından aramaya devam edilip edilmeyeceğini sorgulayan aşağıdaki uyarı mesajı gelir;

Evet tıklatılırsa arama dökümanın başından devam edecektir
Yukarı; imlecin bulunduğu yerden belgenin başına doğru arama yapılmasını sağlar. Belge başına kadar arama yapıldıktan sonra aramaya dökümanın sonundan aramaya devam edilip edilmeyeceğini sorgulayan aşağıdaki uyarı mesajı gelecektir;

Evet Tıklanırsa aramaya belgenin sonundan devam edilir, Hayır tıklanırsa arama sona erer.
Büyük / Küçük Duyarlı onay kutusu seçilirse aranacak metni büyük harf yazmışsanız büyük harf olarak arar, küçük harf yazmışsanız küçük harf olarak arar. Onay kutusu işaretlenmezse aranan metinde büyük / küçük harf ayrımı gözetilmez.
Yalnızca Tam Sözcükleri Bul onay kutusu seçililirse aranan sözcük tam bir kelime olarak aranır. Örneğin aranan sözcük “ Ali ” ise “ alimler ” sözcüğü bulunmayacaktır. Ancak onay kutusu seçilmezse “ alimler “ sözcüğü bulunur.
Joker karakter kullan onay kutusunu seçerseniz joker karakterleri kullanabilirsiniz. Bu onay kutusu seçildiğinde; Büyük / Küçük Harf Duyarlı ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri pasif hale gelir.
Benzer Okunuşlar onay kutusu işaretlenirse aranan kelimenin belge içerisinde okunuşları benzeşenlerini bulur. Bu onay kutusu seçilirse Büyük / Küçük Duyarlı ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri pasif duruma geçer.
Tüm Sözcük formlarını bul onay kutusu işaretlenirse aranan kelimenin belgede geçen türetilmişlerini ve çeşitli zaman çekimlerini bulur. Bu onay kutusu seçilirse Büyük / Küçük Duyarlı ve Yalnızca tam sözcükleri bul seçenekleri pasif duruma geçer.
Biçim ; komut düğmesi tıklanınca aşağıdaki biçimlendirme seçenekleri gelecektir. Bu seçenekleri kullanarak aranan metnin belirlenen biçimlerinde olanların belge içinde aranması sağlanır. Bu kısım; Biçim menüsü dahilinde ayrıntılı bir şekilde gösterilecektir.

Biçimsiz komut düğmesi biçim belirlenmemişse aktif hale gelecektir ve verilen biçimlerin iptal edilmesini sağlayacaktır.
Özel komut düğmesi seçildiğinde karşınıza gelen seçenekleri kullanarak Aranan metin kutusunda özel karakterleri kullanabilirsiniz. Bazı özel karakterler ve anlamları aşağıda listelenmeye çalışılmıştır.;

Paragraf imi : ^p Uzun tire : ^+
Sekme karakteri : ^t Kısa tire : ^=
Açıklama imi : ^a Sonnot imi : ^e
Herhangi karakter : ? Alan : ^d
Herhangi basamak : ^# Dipnot imi : ^f
Herhangi harf : ^$ Grafik : ^g
Şapka karakter : ^ El ile satır sonu : ^l
Sütun sonu : ^n El ile sayfa sonu : ^m
Bölünemez tire : ^~ Bölünemez boşluk : ^s
Seçmeli tire : ^_ Bölüm sonu : ^b
Alfabe dışı karakter : ^w

Eğer Joker Karekterleri kullan onay kutusu seçilirse Özel seçeneklerinden bazıları değişecektir. Farklı seçenekler aşağıdaki gibidir.

Aralıkta karakter : [ - ] Sözcüğün sonu : >
Deyim : ( ) Değil : [ ! ]
Sözcüğün başlangıcı : < Oluşum sayısı : { , }
Önceki 1 veya daha çok : @ 0 veya daha çok : *
Sayfa / bölüm sonu : ^m

Örnekler;
Joker Karekterleri kullan onay kutusu seçilmişken Özel seçeneklerini kullanarak arama yapılmasını inceleyelim

Aranan Bulunan
b [ i , a ] r bir, bar
[ ! ş ] k aşk, meşk ,köşk
an > osman, gürkan
sev < sevilay, sevmek

Ana seçenekler komut düğmesi diyalog penceresini Tüm seçenekler seçilmeden önceki haline dönüştürür.Arama seçeneklerinizi belirledikten sonra bu komut düğmesini seçerseniz diyalog pencereniz küçüleceğinden daha geniş çalışma alanı elde edeceksiniz.
Arayacağınız metin için arama seçenekleri veya biçim belirlemişseniz Aranan metin kutusunun altında belirlediğiniz seçenekler ve biçimler görünecektir.

Eğer aranan metin dökümanda bulunamazsa aşağıdaki uyarı mesajını göreceksiniz.

Burda Bul ve değiştir diyalog penceresindeki Değiştir ve Git kartı Değiştir ve Git komutları Düzen menüsü içinde ayrıntılarıyla anlatılacaktır.
11- DEĞİŞTİR :
Doküman içerisinde metnin bulunarak istenen metinle değiştirilmesini sağlar. Bir başka ifadeyle; Bul komutuna ilave olarak Değiştir komutunu ekleyerek bulduğumuz metni istediğimiz metin ile değiştirmemizi sağlar.
Bu komut; klavyede Crt + H tuş kombinasyonunu kullanarak ta işletilebilmektedir.Bu komut verildiğinde aşağıdaki pencere ortaya çıkar;

Aranan metin kutusunda doküman içerisinde bulunup değiştirilmek istenen metin girilir.
Yeni değer metin kutusuna doküman içerisinde bulunan ifadenin yerine konmak istenen metin girilir.

Tüm seçenekler komut düğmesinin kullanımı ve bu komutun kullanımı ile dialog penceresine eklenecek seçeneklerin işlevleri Bul komutundaki ile aynıdır.
Sonrakini Bul komut düğmesi aramanın başlamasını ve aramaya devam edilmesini sağlar.
Değiştir komut düğmesi bulunan ifadenin Yeni değer metin kutusuna yazılan metinle değiştirilmesini sağlar. Değiştirme işlemi tek tek olacaktır. Bu komut doküman içerisinde bulunan metnin bazıları değiştirilecekse kullanılır. Eğer bulunan metin değiştirilmek istenmiyorsa Sonrakini bul komut düğmesi tıklanarak bu metin geçilir ve bir sonraki metin bulunur.Değiştirilmek istendiğinde Değiştir komut düğmesi tıklanır.
Tümünü değiştir komut düğmesi aranan metin kutusuna girilen metnin doküman içerisinde tamamının Yeni değer metin kutusuna girilen metinle değiştirilmesini sağlar.

Eğer aranan ifade metin içerisinde bulunamazsa aşağıdaki bilgi mesajı karşınıza gelecektir.

Doküman içerisinde arana metin bulunup değiştirilmişse kaç değişiklik yapıldığını gösteren aşağıdaki bilgi mesajı karşınıza gelecektir.

Tüm seçenekler komut düğmesine tıklayarak aramaya başlamadan önce pencereyi küçültmenizde fayda vardır. Aksi takdirde bulunan ifadeyi göremeyebilirsiniz

12- GİT :
Doküman içerisinde sayfaya, bölüme, denkleme, sonnota, dipnota v. b. Doğrudan gidilmesini sağlar.Klavyeden F5 veya Alt + Crt + G kısayol tuş kombinasyonlarından biri kullanılarak da Git komutu verilebilir.Komut verildiğinde aşağıdaki pencere gelecektir;

Gidilecek Yer listesinde gidilebilecek konumların listesi yer alır ve gidilmek istenen konum duradan seçilir. Seçilen Gidilecek Yer’ e göre diyalog penceresinin sağ tarafında metin kutusu veya açılır liste karşınıza gelecektir. Bu açılır liste veya metin kutusun adı Gidilecek Yer listesinden seçilen konuma göre değişecektir. Bu açılır liste veya metin kutusuna Gidilecek yerin hangi konumuna gideceğinizi belirleyebilirsiniz.
Örneğin dökümanınızın 15 sayfasına gitmek istiyorsanız Gidilecek yer listesinden Sayfa’ yı seçiniz ve Sayfa numarasını girin metin kutusuna gitmak istediğiniz sayfa olan 15’ i girn ve Git komut düğmesine veya Enter tuşuna basınız.Girilen sayfa numarası yerine +4 veya –4 girilerek dört sayfa ileri veya dört sayfa geri konuma gidilebilir.
Önceki komut düğmesi Gidilecek yer listesinden seçilen konumun bulunulan noktadan bir önceki konumuna gidilmesini sağlar. Bu komut düğmesi seçilen komutla ilgili gidilecek nokta belirtilmemişse kullanılabilir.
Sonraki komut düğmesi Gidilecek yer listesinden seçilen konumun bulunulan noktadan bir sonraki konumuna gidilmesini sağlar. Bu komut düğmesi seçilen komutla ilgili gidilecek nokta belirtilmemişse kullanılabilir.Aksi halde bu komut düğmesi Git komut düğmesine dönüşür.

Şeklinde gösterilebilmektedir.

13- BAĞLANTILAR :

Daha önceden kurulmuş Bağlantıları gürüntülemek, güncelleştirmek, açmak ve silmek için kullanılır.Komutun aktif hale gelmesi için öncelikle Bağlantı kurulmuş olması gerekir.Bağlantı kurmanın dört yolu vardır.
* Düzen menüsünden Özel yapıştır komutundan Bağ yapıştır seçeneği kullanılarak yapıştırılacak bir metin parçası ile Link kurulmuş olur.
* Ekle menüsünden Dosya komutundan Bağlantı olarak ekle komutu seçilerek eklenmiş dosya ile Bağlantı kurulmuş olur.
* Ekle menüsünden Nesne komutundan Dosyaya bağla komutu seçilerek eklenmiş nesne ile Bağlantı kurulmuş olur.
* Ekle menüsünden Resim komutundan Dosyaya bağla komutu seçilerek eklenmiş dosya ile Bağlantı kurulmuş olur.
Komut verildiğinde kurduğunuz Bağlantılar’ da içeren aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Kaynak dosya kısmında bağlantı kurulan dosyaların listesi görülmektedir. İşlem yapılmak istenenbağlantı buradan seçilebilir.
Güncelleştir; güncellemenin nasıl yapılacağını belirleyen iki seçeneği içerir. Bu seçenekler aşağıdaki gibidir;
Otomatik; radyo düğmesi seçilirse kaynak dosyada yapılan değişiklikler bu dökümana dosaya açıldığında otomatik olarak yansıyacaktır.Bu işlemin gerçekleşebilmesi için Araçlar menüsünden Seçenekler komutu verildiğinde ekrana gelen diyalog penceresinin genel kartında Bağlantıları otomatik güncelleştir onay kutusunun seçilmiş olması gerekir. El ile radyo düğmesi seçilirse güncelleme işlemi Şimdi güncelle komut düğmesi yapılır.
Kilitli onay kutusu seçilirse otomatik ve el ile radyo düğmeleri ile şimdi güncelle komut düğmesi pasifleşecektir. Yani güncelleme işlemi yapılamayacaktır.
Resmi belgeye kaydet onay kutusu bir resim dosyasına bağ kurulmuşsa aktif hale gelecektir. Onay kutusu seçilirse dökümana eklenen resim üzerinde düzenlemeler yapılabilir. Aksi takdirde eklenen resim bu belgede kaybedilmez bu dökümanın her açılışında o dosyanın içeriği dökümana yansıtılır.
Şimdi güncelleştir komut düğmesi seçilirse bağlantılı olan dosyanın değişiklikleri bu dökümanın içine yansır.El ile radyo düğmesi seçildiğinde kullanılır.
Kaynağı aç komut düğmesi seçilirse kaynak dosyanın açılması sağlanır.
Kaynağı değiştir komut düğmesi seçilirse kaynak dosya başka bir dosya ile değiştirilebilir. Bu komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki pencere karşımıza gelecektir.

Bu diyalog penceresinin kullanımı Dosya menüsünden Aç komutu verildiğinde karşınıza gelen Aç diyalog penceresi ile aynıdır.
Bağlantıyı kes komut düğmesi seçilirse seçilmiş olan bağlantı kesilir. Komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki uyarı mesajı karşınıza gelecektir.

Evet seçilirse bağlantı kesilir, Hayır seçilirse Bağlantıyı kes komutu iptal edilmiş olur.

14- NESNE :
Dokümanınızdaki Nesne ‘nin düzenlenmesini sağlar.

Komutun aktif olabilmesi için aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılarak dökümanınıza bir nesne eklenmeli ve bu nesne ‘ nin seçilmiş olması gerekir.

Dökümana Nesne nasıl eklenir?

* Düzen menüsünden Özel yapıştır komutundan Nesne yapıştırma seçeneği kullanılarak nesne eklenebilir.
* Ekle menüsünden Object komutu kullanılarak nesne eklenebilir.

Dökümanınıza eklediğiniz nesneyi seçtiğinizde nesnenin özelliğine gore Nesne komutunuz değişecektir. Örneğin dökümanınızdaki bir Klip art nesneyi seçtiğinizde nesne komutu Klip art nesne şekline dönüşecektir ve komutun sağ tarafında bir ok işareti çıkacaktır. Bu ok işareti komutun alt komutlarının olduğunu anlatır.

Değiştir komutu ile seçilmiş olan Nesne ‘nin baş kabir Klip art nesne ile değiştirilebilir.
Dönüştür komutu ile seçilmiş olan Nesne baş kabir formata dönüştürülür.
Eğer eklenen nesne bir Bit işlem resmi ise komut aşağıdaki şekilde değişecektir.
Düzen komutu kullanılarak ilgili uygulama açılır ve nesne üzerinde değişiklik yapılabilir.
Dönüştür komutu ile seçilmiş olan Nesne baş kabir formata dönüştürülür.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi gelecektir.

Nesne türü listesinde nesnenizi dönüştürebileceğiniz uygulamaların listesi yer alır.
Dönüştür nesneyi geçerli tür seçeneğinden uygulama biçimine veya nesne türü kutusunda seçili olan bilgi türüne dönüştürür.
Etkinleştir nesne türü kutusunda seçili nesneyi tür olarak açar , ama düzenlemeden sonar nesne geçerli tür seçeneğine döner.
Simge olarak göster onay kutusu seçilirse seçili olan nesneyi simge olarak görüntüler. Nesneyi açmak veya düzenlemek için simgeye çift tıklatın.

:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

WORD 2000

Microsoft Word 2000’de, bir doküman,tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word, bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, sayfa numaralarını , alt ve üst bilgilerini ve bunun gibi bir çok işlemleri kolayca hazırlamanızı, hatta yanlış yazdığınız kelimeleri sizi uyararak düzeltmezi sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ:
GÖRÜNÜM MENÜSÜ
BİÇİM MENÜSÜ
ARAÇLAR MENÜSÜ
TABLE (TABLO)
PENCERE MENÜSÜ
YARDIM MENÜSÜ

412
0
0
Yorum Yaz