Excel 2000 - DOSYA MENÜSÜ

2012-01-24 23:46:00
Excel 2000 - DOSYA MENÜSÜ |  görsel 1

DOSYA MENÜSÜ

1) YENİ
Doküman yazımı için yeni bir dosya açar. Üst üste bu komutu kullanırsanız doküman dosyalarını üst üste ram’ e yüklersiniz. Bu da bilgisayarın hafızasının dolmasına sebep olur. Bunu önlemek için, yeni bir dosya açmadan önce kullanılmayacak dosyaları ve diğer dosyalardan gerekli olmayanları kapamalıyız.

Yeni nesnesi seçildiğinde karşımıza yedi sekmeli bir pencere açılır. Bu sekmelerde üretici firma tarafından hazırlanmış belgeler bulunur.

• Yeni nesnesi standart çubuğundan seçilirse bize doğrudan boş bir belge açılır.
• Dosya menüsünden yeni seçilirse karşımıza yeni penceresi çıkar. Bize açılan bu pencereden yedi tane seçenek sunulur. Bu seçeneklerde önceden farklı kategorilere göre hazırlanmış belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin içeriklerini yeni penceresindeki ön izleme düğmesine basarak görebiliriz. Biz seçeneklerdeki belgelerin içeriklerine bakarak hangisi hazırlayacağımız belgeye uygun ise o belgeyi seçerek belgeyi çalışma ortamına açarız. Açılan belge üzerindeki yönlendirmelere göre isteğimiz değişiklikleri yapıp kendi belgemizi oluştururuz.

Yeni penceresindeki genel kullanım düğmeleri

Büyük Simgeler: Belgelerin büyük simgeler halinde görülmesini sağlar.
Liste: Belgelerin alt alta liste halinde görülmesini sağlar.
Ayrıntılar: Belgelerin ayrıntılı olarak alt alta liste halinde görüntülenmesini sağlar.
Bu simgeler hemen hemen tüm word pencerelerinde bulunmaktadır.

Kısayol Erişimi: Araç çubuğundaki simgesine basılır veya Ctrl+N tuşlarına birlikte basılır.

2) AÇ

Daha önceden yazılmış ve bilgisayara kayıt edilmiş olan bir dosyayı açar ve çalışma alanına getirir. Bu işlem yapıldığında karşımıza aşağıdaki AÇ iletişim kutusu gelecektir.

Windows 95 ,98,2000 ortamında word programının çalışma dosyaları, siz farklı bir yer belirlemediğiniz sürece bilgisayarınızın ana dizininde yer alan Belgelerim adlı klasöre yerleştirilir. Bu yüzden AÇ komutu, aç komutu önceden değiştirilmemiş ise her zaman dosyaları belgelerim klasöründe arar. Eğer belgelerim klasöründe word ile yazılmış dosyaları bulursa bunları bak bölümünün altındaki alanda listeler. Eğer açmak istediğiniz dosya bu klasör içinde yoksa bak bölümündeki kutunun sağındaki aşağı okuna basarak dosyanın bulunduğu dizine getirerek dosyanızı seçersiniz ve dosyayı açabilirsiniz.

• Dosya adı metin kutusuna açmak istediğimiz belgenin ismini yazarak da dosyaya ulaşabiliriz.
• Dosya türü seçme kutusundan ne tür dosyaların arasından seçim yapılarak hangi dosyanın açılacağı belirlenir.
• Dosyayı açmadan dosyanın içeriğini görünümler kutusunun alt tarafındaki ön izleme bölümüne bakılabilir.

Araçlar düğmesinden

• Bul düğmesi ile açılacak olan dosya ayrıntılı olarak aranabilir.
1. Şimdi bul düğmesi ile açılacak dosyanın arama işlemi yapılır.
2. Yeni arama düğmesi aç penceresindeki kutular üzerinde yapılan arama değişikliklerini eski hallerine getirir.
3. Dosya açmaktan vazgeçersek iptal düğmesine tıklanır.

• Sil düğmesi seçilen dosya silinir.
• Yeniden adlandır düğmesi ile seçili dosyaya yeni ad verilir.
• Yazdır düğmesi ile seçili dosya yazdırılır.
• Sık kullanılanlara ekle düğmesi ile seçili dosya windows başlat menüsündeki sık kullanılanlara eklenir.
• Ağ sürücüsüne bağlan düğmesi ile ağ sürücülerine bağlanılabilir.
• Özellikler düğmesi ile dosya özellikleri ayrıntılı olarak görülebilir

Görünümler düğmesinden:

Görünümler menüsünden açacağımız dosyaların nasıl görüneceği düzenlemesinin neye göre yapılacağı bu menüden yapılır. Seçeceğimiz dosyanın ön izlemesini buradan gerçekleştiririz ve simgeleri ada,türe, tarihe ,boyuta göre buradan düzenleriz.

Kısayol Erişimi: Araç çubuğundaki simgesine basılır veya Ctrl+O tuşlarına birlikte basılır.

3) KAPAT
Açık olan dosyayı kapatmak için kullanılır. Dosyadan değişiklik yapıldıktan sonra son haliyle saklama işlemi yapılmadan bu işlem seçildiyse WORD otomatik olarak dosyanın son haliyle saklanıp saklanmayacağını sorar ve verdiğiniz cevaba göre dosya üzerinde gerekli işlemi yapar ve dosyayı kapatır

4) KAYDET
Çalışma alanındaki etkin olan dosyada yapılan değişikleri yani dosyanın son halini kaydeder. Dosya yeni açılmış ise, kaydet işlemi seçildiğinde karşımıza Farklı Kaydet penceresi gelir.(farklı kaydet menüsünde ayrıntılı olarak anlatılacaktır.) Bu pencerede yeni açılan dosyamız için, dosyanızı nereye kaydetmek istiyorsanız, kayıt yeri bölümünden aşağı ok tuşu ile adım adım ilerleyerek kaydetmek istediğimiz yeri seçeriz. Dosyaya dosya adı bölümünden kayıt yapacağımız dosyanın ismini veririz. Dosya türü bölümünden ise dosyamızı dosya türünü belirleyerek kayıt işlemini yaparız.

Kısayol Erişimi: Araç çubuğundaki simgesine basılır veya Ctrl+S tuşlarına birlikte basılır.

5) FARKLI KAYDET
Önceden üzerinde çalışılmış dosyayı çalışama alanında açıp üzerinde değişiklik yapmayıp veya değişiklik yaptıktan sonra bu dosyayı farklı bir isimle diske veya diskete kaydetmeyi sağlar. Farklı kaydet nesnesi seçildiğinde karşımıza farklı kaydet penceresi gelir. Karşımıza gelen pencerede;

• Dosya adı bölümüne farklı adla kaydedilecek dosyanın yeni adı yazılır.
• Dosya türü bölümünden ise dosyamızın hangi dosya türünü ile kaydedileceğini belirleyerek kayıt işlemini yaparız.
• Kayıt yeri bölümüne farklı adla kaydedilecek olan dosyanın kaydedileceği yer seçilerek istenilen yere kaydedilir.
• Araçlar düğmesinden genel seçenekler ile kaydedilecek belge için kaydetme seçenekleri sunulur.
• Farklı kaydetme işleminden vazgeçilirse iptal düğmesine basılır.

Belgeleri şifreli kaydetmek:
Belgelerinizi kayıt ederken onlara birer şifre vererek yetkisiz kişilerin bu belgeleri açmasını ve değiştirmesini engelleyebilirsiniz. Belgeye yani dosyanıza şifre vermek için Farklı Kaydet penceresi üzerindeki araçlar düğmesine tıklanılır. Genel seçeneklerden bu işlemler yapılır.

• Bu belgeyi yetkisiz kişilerin açmasını istemiyorsak açılan penceredeki açma parolası kutusuna şifrenizi girersiniz. Girdiğiniz harflerin başkalarının görmemesi için ekranda yazdığınız karakterler * işareti olarak gösterilecektir.
• Eğer diğer kullanıcıların dökümanınızı açabilmesini fakat değiştirememesini istiyorsanız Değiştirme parolası kutusuna şifrenizi giriniz. Bu durumda kullanıcılar şifreyi bilmemelerine rağmen bu dosyayı açabilirler fakat üzerinde değişiklik yapamazlar.

Şifreyi girip tamam düğmesini seçtiğinizde Word şifrelerinizi doğruluğunu onaylatmak için tekrar soracaktır. Aynı şifreleri tekrar girerek bu işlemi tamamlamış olursunuz. Artık bu dosyaları her açışınızda word tarafından şifreniz istenecektir. Eğer şifrenizi doğru giremez iseniz bu dosyayı açamazsınız bunun içinde şifrenizi unutmamanız gerekir. Eğer şifreleri sonradan kaldırmak isterseniz dosyayı şifreli haliyle açtıktan sonra şifreleri girmiş olduğunuz bölüme gelerek şifrelerin bulunduğu kutulardan şifreleri silerek şifreleri kaldırabilirsiniz.

Belgeleri otomatik olarak kaydetmek:
Belgelerinizin elektrik kesintisine karşı siz müdahale etmeden belirli bir süre ,içinde otomatik olarak kaydetmenizi sağlar . Bu işlem için araçlar düğmesine tıklanılır. Genel seçeneklerden bu işlemler yapılır. Dakika kutusundan belgenizin kaç dakikada bir otomatik olarak kaydedileceğini belirlersiniz.

Belgeyi klasöre kaydetmek:

Bu düğme yeni bir klasör açarak dosyamızı bu klasör içine kaydedebiliriz. Ya da önceden oluşturulmuş bir klasörü kayıt yeri bölümüne seçerek bu klasörün içine kaydedebiliriz.

1) HTML OLARAK KAYDET
Bazı word özellikleri HTML ( bir belgeyi world wibe web ‘de yayınlanabilecek şekilde biçimleyen veya yönlendiren sistemdir. ) tarafından desteklenmediğinden özellikle dosyayı yeniden word belgesi olarak kullanmayı planlıyorsak, çalışmayı önce word biçiminde kaydetmelisiniz. Daha sonra dosya menüsünden bu seçeneği seçerek dosyanızı birde HTML biçimiyle de kayıt etmelisiniz.

2) WEB SAYFASI ÖNİZLEMESİ
Web sayfası olarak kaydedilmiş bir dosyanın ön izlemesi bu seçenekten sağlanır.


3) SAYFA YAPISI
Dökümanın bastırılacağı kağıdın altında, üstünde, sağ ve sol kısımlarında ne kadar boşluk bırakılacağını; kullanılacak kağıdın ebadının ve kağıdın enine ve boyuna kullanılacağının belirtilmesi gibi tanımlamalar bu pencerede gerçekleştirilir.
Burada yapılan tüm ayarlamalar, doğrudan bilgisayarınızın kullandığı yazıcıya bağlıdır. Bu sebeple farklı yazıcılara sahip bilgisayarlarda listelenen bilgiler birbirinden farklı olmaktadır.

Dosya menüsünden bu işlem seçildiğinde karşımıza 4 sekmesi bulunan sayfa yapısı iletişim kutusu gelir.

• Kenar Boşlukları Sekmesi:
Kağıdınızın üstten, alt, sol ve sağ kısımlarından bırakılacak kenar boşlukları ve alt bilgi ve üst bilginin kağıdın neresinde olacağı bu sekmede ayarlanılır. Bu kenar boşlukları ve alt ve üst bilgi ayarları isimleriyle bağlantılı metin kutularında ayarlanır. Buradaki ayarlamaları klavyeden sayısal değerler girerek yapabileceğimiz gibi metin kutularını sağ taraflarında bulunan aşağı ve yukarı ok düğmeleriyle de yapabilmekteyiz.

Cilt payı, Metin kutusunda sayfanın dosyalanması için verilen boşluk mesafelerini ayarlanması yapılır.

Alt ve üst bilgi, Hazırladığımız belgenin sayfalarında bulunacak alt ve üst bilgilerinin kağıdın alt ve üst kısımlarından ne kadar uzaklıkta olacağı buradan ayarlanır.

Ön izleme, Sekmenin ön izleme bölümünde yaptığınız bütün değişiklikler otomatik olarak kağıda yansıtılmakta ve size oluşacak durum gösterilmektedir.

Uygulama yeri, Metin kutusunda tüm belgeye seçilirse; yapılan ayarlar bütün metin içerisinde geçerli olacaktır. Eğer bu noktadan ileriye seçilirse; imleç doküman içersinde hangi sayfada ise o sayfa ve ondan sonraki sayfalarda ayarlar geçerli olacaktır. Eğer doküman içerisinde seçilmiş bir alan varsa listede seçili metne diye bir seçenek daha gözükür. Bu seçildiği takdirde, ayarlar seçili bölge ve onun bulunduğu sayfa veya sayfalarda geçerli olacaktır.

• Kağıt Boyutu Sekmesi:
Bu sekmede, kağıt boyutu bölümünde bilgisayarınıza bağlı yazıcının kullanabileceği kağıtlar listelenir ve bunlardan birini seçmeniz beklenir. Bu sebeple farklı yazıcılar için farklı listeler karşınıza gelir. Eğer bu liste dışında, farklı bir boyuta sahip bir kağıda çıktı almanız istendiğinde, kağıdın boyutlarını cetvelle ölçerek genişlik ve yükseklik değerlerini, kendileriyle ilişkili kutulara girebilirsiniz.

Kağıt Boyutu, bu kutudan önceden hazırlanmış standart kağıt türlerinin seçimi yapılır.
Genişlik ve yükseklik, bu kutularında üzerinde çalıştığımız belgenin ve printer’ dan çıktı alacağımız kağıdın genişlik ve yükseklikleri girilir.
Yönlendirme, bölümünde kağıda, dikey veya yatay olarak baskı yapılacağı belirlenir. Yazılan bilgiler , kağıda dikey olarak sığmıyorsa, yönlendirmede yatay seçilerek bilgiler kağıda sığdırılır. Yine yapılan tüm değişikler, ön izleme bölümünde size gösterilmektedir.

• Kağıt Kaynağı Sekmesi:

Yazıcınız farklı kağıt kaynakları kullanıyor olabilir. Bazı yazıcılar sürekli kağıt kullanırlar bu yazıcılarda kağıt delikleri, tractor adı verilen tırnaklara geçilerek bir sayfa bittiğinde öteki sayfaya hemen geçme sağlanmaktadır. Bazılarında ise kağıt elle verilmektedir. Bu tür yazıcılarda ard arda sayfaların basılması esnasında bir sayfa basıldıktan sonra, öteki sayfanın takılıp hazır hale gelinceye kadar, yazıcını baskıyı bekletmesi gerekir işte bu bölümde kağıtların yazıcıya nasıl verileceği belirlenir. Bütün sayfalarda aynı kağıt kaynağını kullanabileceğiniz gibi ilk sayfada farklı bir kaynak, takip eden sayfalarda da farklı bir kaynak kullanılabilir. Bu ayarları gerekmedikçe değiştirmeyin. Varsayılanı kullanmak her zaman yararlı olacaktır.

• Anahat Sekmesi:
Sayfa yapısının bu sekmesinde, gruplanan seçeneklerle üst bilgi ve alt bilgilerin her sayfada aynı veya farklı olmasını sağlamak, bölümlerin başlatılmasıyla ilgili bazı seçimler yapılmaktadır. Bu sekmedeki seçenekler ile ilgili bazı seçimler yapılmaktadır. Yine bu sekmedeki seçenekler ile ayrıca belgenin sayfa içinde düşey yönden hizalanması ve numaralandırılması ile ilgili işlemler yapılabilmektedir.

Satır numaraları, belgenin her satırına sırayla satır numaraları vermenizi sağlar ve bu satır numaralarının metinden ne kadar uzakta olacağı ve satır numarası artış miktarının ne kadar olacağı buradan ayarlanır.

Kenarlıklar, buradan yazılı metin etrafına kenarlıklar, resimler ve yazılı metin arkasına gölgelendirme ve buna benzer düzenlemeler yapabilirsiniz.

1) BASKI ÖN İZLEME
Word, üzerinizde çalıştığınız belgeyi ekran görüntülerken o anda geçerli olan ekran görünüme bağlı olarak belgeyi yazıcıdan alınacak şekle çok yakın olarak ekranda görüntüler. Üzerinde çalıştığınız belgenin kağıt üzerindeki şeklini sürekli olarak ekranda görebilirsiniz. Ancak belgenin ekranda görüntülenen şekli ile yazıcıdan alınan şekli % 100 birbirinin aynısı değildir. Üzerinde çalıştığınız belgenin yazıcıdan alınacak şekli hakkında kesin bir görüşe sahip olmak istiyorsanız baskı ön izleme imkanından yararlanabilirsiniz. Baskı ön izleme üzerinde çalıştığınız belgenin yazıcıdan alınacak şekli, değişik ölçeklerde ekrana getirilir.

Kısayol Erişimi: Araç çubuğundaki simgesine basılır.

Baskı ön izleme penceresinde temel kullanım düğmeleri:

Yazdır, ön izlemede bulunan belgenin yazdırılmasını sağlar

Büyütücü, ön izlemede bulunan belgenin aynen %100 görüntülenmesini sağlar.

Tek sayfa , ön izlemede bulunan belgenin tek sayfa üzerinden görüntülenmesini sağlar

Çok sayfa, ön izlemede bulunan belgenin çoklu sayfalar halinde her sayfanın yan yana görüntülenmesini sağlar.

Yakınlaştır, ön izlemede bulunan belgenin istenen oranda büyütülüp küçültülmesini sağlar.

Cetvel , ön izlemede bulunan belgenin cetvel üzerinden görüntülenmesini sağlar.

10) YAZDIR
Bir belgeyi yazdırmak için dosya menüsünden yazdır komutunu verebilir veya fare kısa yol erişimini kullanabilirsiniz. Yazdır komutunu verdiğinizde, karşınıza yazdır iletişim kutusu gelecektir.

Bu kutunun en başında o anda geçerli olan yazıcını adı ve bağlı bulunduğu çıkışın adı yazılıdır. Eğer çıktı alacağınız yazıcı, burada listelenen değilse bu metin kutusunu sağındaki aşağı okuna basarak, bilgisayar tanıtılmış yazıcılar listesi içinde çıktı alacağınız yazıcı seçilir. Böylece geçerli yazıcı seçilmiş olur.
Sayfa Aralığı: Bu bölümde eğer dökümanınızın tamamını yazıcıdan alacaksanız tümü radyo düğmesini seçmelisiniz.
Geçerli sayfa, Eğer sadece imlecin üzerinde bulunduğu sayfanın çıktısını almak isterseniz geçerli sayfa radyo düğmesini seçmelisiniz.
Sayfa, Dökümanınız içerisinden bazı sayfaları ayıklayıp, sadece onların çıktısını almak isterseniz, sayfa radyo düğmesine tıklayın yada ilgili metine yazdırılacak sayfaları kuralına uygun şekilde yazmalısınız. Burada kural ayrı sayfa numaraları arasına ”,” koymak, birbirini takip eden sayfalar arasına da “-” koymaktır.

Kopya Sayısı: yazdırılmak üzere seçilen sayfalardan varsayım olarak bir koya basılır. Eğer yazıcıdan birden fazla kopya çıkarmak istiyorsanız kopya sayısı sayı kutusuna kopya sayısını yazmanız veya fare ile üzerinde ucu yukarı yöne bakan düğmede tıklama yaparak kopya sayısını ayarlamanız gerekir.
Harmanla: Bu seçenek birden fazla kopya alındığı zaman kullanıla bilir. Bu seçenek onaylandığında kopya sayısı kadar arka arkaya yazdırır.
Yazdır: Word, aksi belirtilmedikçe bütün sayfaların basılmasını sağlar. Eğer seçilen sayfaların hepsi yerine tek veya çift numaralı olanları bastırmak istiyorsanız bu kutuda gerekli seçimi yapmanız gerekir. Eğer tek numaralı sayfaları bastırmak istiyorsanız tek numaralı sayfaları seçmeli, çift numaralı sayfaları bastırmak istiyorsanız çift numaralı sayfalar seçeneğini seçmelisiniz.

1) GÖNDER
Dosya menüsüne eklenmiş e-mail komutudur. Gönder komutu varsayımsal olarak sizin wordün e-mail düzenleyiciniz olarak kullanmanızı ve sonrada belgenizi ağınız veya internet üzerinden anında bir başkasına göndermenizi sağlar. Son derece yavaş yapılan bu işlemler çalışma hızınızı çok düşürmektedir.

2) ÖZELLİKLER
Dosya özellikleri, dosyanın tanımlanmasına yardımcı olan dosya hakkındaki ayrıntılardır. Özellikler nesnesinde genel, özet, istatistikler içindeliler ve özel olmak üzere beş tane sekme bulunur. Bu sekmelerde tanımlayıcı bir başlık, yazar adı, konu adı, dosyanın kaydedilme tarihi istatiksel bilgiler ve dosyadaki diğer önemli bilgileri tanımlayan anahtar sözcükler bu bölümde bulunur. Gerekli bilgiler bu sekmelerden girilebilir.

3) SON DOSYALAR
Bu bölümde görülen ve 1,2,3,4 rakamları ile sıralanan dosya listesidir. Word üzerinde çalışılmış en son dört dosyanın isimlerini burada listeler. Böylece aç komutunu kullanmadan bu listeden bir dosya üzerine tıklandığında o dosya otomatik olarak açılır.

4) ÇIKIŞ
Açık olan bütün dosyaları kapatarak word programından çıkışı sağlar. Açık olan dosyaları kapatırken dosyaların son haliyle kaydedilip kaydedilmeyeceğini size sorar

:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

WORD 2000

Microsoft Word 2000’de, bir doküman,tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word, bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, sayfa numaralarını , alt ve üst bilgilerini ve bunun gibi bir çok işlemleri kolayca hazırlamanızı, hatta yanlış yazdığınız kelimeleri sizi uyararak düzeltmezi sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ:
GÖRÜNÜM MENÜSÜ
BİÇİM MENÜSÜ
ARAÇLAR MENÜSÜ
TABLE (TABLO)
PENCERE MENÜSÜ
YARDIM MENÜSÜ

140
0
0
Yorum Yaz