Excel 2000 - BİÇİM MENÜSÜ

2012-01-24 23:43:00
Excel 2000 - BİÇİM MENÜSÜ |  görsel 1

BİÇİM MENÜSÜ

Biçim menüsü dökümanınızdaki her türlü işlemlerle ilgili biçimlendirme işlemlerinin yapılabildiği komutları içerir.

Yazı Tipi
Dökümanınızdaki yazılarınızı biçimlendirmenizi sağlar.Eğer yazılarınızı yazdıktan sonra biçimlendirmek istiyorsanız,mutlaka biçimlendirmek istediğiniz yazılarınızı komutu vermeden önce seçmelisiniz.
Klavyeden CTRL+D kısayol tuş kombinasyonu da kullanılarak bu komut verebilir.
Komut verildiğinde üç karttan oluşan aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Yazı Tipi Kartı

Yazı tipi penceresinden yazı tipini belirleyebilirsiniz. Yazı tipinizi belirlemek için
biçimlendirme araç çubuğundan açılır listesi kullanılarak yazı tipini seçebilirsiniz.

Klavye aracılığıyla CTRL+SHIFT+F kısayol tuş kombinasyonunu kullanarak da değiştirebilirsiniz.Kısayol tuşunu kullanırsanız biçimlendirme araç çubuğundaki yazı tipi açılır listesi aktif hale gelecektir.Bu liste aktif hale geldiğinde yön tuşları ile yazı tipi seçilebilir.
Yazı tipi biçemi penceresinde yazı tipi biçimlerinizin listesi yer alır.Bu pencereden yazı tipi biçeminizi seçebilirsiniz.
Yazı tipi biçemi penceresindeki yazı tipi biçemlerinin anlamı aşağıdaki gibidir.

Biçimlendirme araç çubuğundan ikonu kullanılarak Kalın yazı tipi biçemini seçebilir veya seçilmişse seçimi kaldırabilirsiniz.Kullanılan Word programı İngilizce ise bu ikon “B” şeklindedir.
Biçimlendirme araç çubuğundan ikonu kullanılarak Italic yazı tipi biçemini seçebilirveya seçilmişse seçimi kaldırabilirsiniz. Kullanılan Word programı İngilizce ise bu ikon “I” şeklindedir.

Klavyeden CTRL+K kısayol tuş kombinasyonu kullanılarak Kalın yazı tipi biçemi seçilebilir.Eğer seçilmişse seçim kaldırılır.
Klavyeden CTRL +T kısayol tuş kombinasyonu kullanılarak İtalik yazı tipi biçemi seçilebilir.Eğer seçilmişse seçim kaldırılır.
Biçimlendirme araç çubuğundan açılır listesi kullanılarak yazı tipi boyutu belirlenebilir.
Yazı tipi rengi açılır listesinden yazılarınızın rengini belirleyebileceğimiz renk kutusunu elde edebilirsiniz.Renk kutusundan seçtiğiniz renk yazılarınızın rengi olacaktır.Aşağıda renk kutusu görülmektedir.

Biçimlendirme araç çubuğundan ikonunu kullanrak yazılarınızın rengini belirleyebilirsiniz. Alt çizgi biçemi açılır listesinden, yazılarınızın altını çizebileceğiniz çizgilerin biçemlerini belirleyebilirsiniz.Yazılarınızın altını çizmek istemiyorsanız (Yok),sadece kelimelerin altını çizmek istiyorsanız (Sadece Klimeler) seçeneklerini seçiniz. Biçimlendirme araç çubuğundan ikonunu kullanarak yazılarınızın altını çizebilirsiniz.Eğer yazılarınızın altı çizilmiş iken bu ikona tıklarsanız alt çizgiyi kaldırır.

Klavyeden CTRL+A kısayol tuş kombinasyonu kullanarak yazılarınızın altını çizebilir.veya çizgileri kaldırabilirsiniz.

Alt çizgi rengi açılır renk kutusundan yazılarınızın alt çizgilerinin renklerini belirleyebilirsiniz.bu seçenek alt çizgi seçilmişse aktif hale gelecektir.

Efektler bölümündeki seçeneklerin anlamı aşğıdaki gibidir.

Önizleme penceresinde yaptığınız ayarları görebilirsiniz.

Tamam komut düğmesi seçilirse yaptığınız değişiklikler seçtiğiniz alan için veya seçme işlemi yapmamışsanız bulunduğunuz satır için geçerli olacaktır.Ancak önemli bir ayrıntı şudur;bulunduğunuz satırdan bir alt satıra geçerken ENTER tuşunu kullanrak geçerseniz yaptığınız ayarları bu satıra da uygulamış olursunuz.
Varsayılan komut düğmesini seçerseniz yaptığınız ayarlar,siz değiştirene kadar tüm dökümanlarda aktif olacaktır.Komut düğmesi seçildiğinde,yaptığınız değişikliklerin Norma.dot dosyasına kaydedileceğinive şimdiden sonraki tüm dökümanlarda aktif olacağı uyarısını veren pencere karşımıza gelecektir.

Evet komut düğmesini seçerseniz yaptığınız değişiklikler geçerli olacaktır.Hayır komut düğmesini seçerseniz Varsayılan komutu iptal olacaktır.

Karakter Aralığı Kartı

Karakterlerin yerleşimini ve aralıklarının belirlenmesini sağlar.
Ölçek açılır listesini kullanarak karakterlerinizin genişliğinin ölçeğini belirleyebilirsiniz.Standart halde bu ölçek %100 olur.Aşağıda standart halde ve %500 ölçeğinde yazılmış bir metin vardır.

Normal Word
Geniş Word
Dar Word

Ayrıca kullanıcı Değer kutusuna karakter aralığı için istediği değerleri girebilir.

Konum açılır listesinden karakterlerinizin satır üzerindeki dikey yöndeki konumlarını belirleyebilirsiniz.Açılır listede aşağıdaki üç seçenek vardır.
Normal Word
Yükseltilmiş Word
Alçaltılmış Word
Kullanıcı Konum için kendi istediği değerleri Değer kutusuna girebilir.Yazı tipi aralığı onay kutusu işaretlenirse her karakterden sonra karakterin eni kadar boşluk bırakılır.Yandaki kutuya kullanıcı kendi istediği değeri girebilir.Onay kutusu işaretlenmezse her karakter için eşit aralık ayrılacaktır.

Canlandırma Kartı

Animasyon penceresinden metinleriniz için canlandırma biçimini belirleyebilirsiniz.

PARAGRAF
Paragraflarınızın girinti,boşluk ve hizalama gibi biçimleme işlemlerinin yapılmasını sağlar.Word her Enter tuşu kullanılarak biten satırı paragraf kabul eder.Komut verildiğinde iki karttan oluşan diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Girinti ve Aralıklar Kartı
Hizalam açılır listesi paragraflarınızın hizalanmasını belirlemenizi sağlayan aşağıdaki seçenekleri içerir.
Soldan
Sağdan
Ortadan
İki Yandan
Aşağıda bir metnin dört değişik hizalanmış görüntüsü vardır.

İlgili yölerde hizalamayı araç çubuklarını kullanarak da yapabilirsiniz.

Gerekli yerlerdeki girinti verme işlemlerini ilgili yönlerden değer vererek gerçekleştirebiliriz.
Paragraflar arasınadaki aralıkları da değer kutusuna vereceğimiz değerlerle sağlayabiliriz.

Satır ve Sayfa Sonu Kartı
Satır ve sayfa sonlarında paragrafların düzenini belirlemenizi sağlayacak seçenekleri içeren karttır.Onay kutularından ilgili seçeneği seçerek işlemimizi gerçekleştirebiliriz.

MADDE İMLERİ VE NUMARALANDIRMA
Paragraflarınızın başlarına madde imleri veya numara koymanıza olanak sağlar.Genellikle aynı grup içine giren kavramları alt alta sıralarken bu komuttan faydalanabiliriz.Komut verildiğinde üç kartan oluşan bir diyalog penceresi karşımıza gelir

Buradaki seçeneklerden istediğinizi seçerek madde iminizin simgesini belirleyebilirsiniz.Herhangi bir madde imi seçildiğinde her Enter tuşuna bsatığınızda bu simge otomatik olarak paragrafınızın başına yerleşecektir.

Dilerseniz Özelleştir komut düğmesini kullanarak madde imlerinin biçimini ve simgelerini değiştirebilirsiniz.

Madde işareti komut düğmesini kullanarak ASCII karakterleri de madde imi olarak belirleyebilirsiniz.

Yazı tipi komut düğmesini kullanarak seçmiş olduğumuz imgenin yazı tipini ve büyüklüğünü ayarlayabiliriz.Bu diyalog penceresinin kullanımı tıpkı diğer yazı tipi komutunda karşımıza gelen diyalog penceresi ile aynıdır.

® A
® B
® C
® D
® E
® F

Araç çubuklarını kullanarak da madde imlerini ve numaralandırma işlemlerini gerçekleştirebiliriz.
Madde işaretleri ve numaralandırma diyalog penceresindeki Sıfırla komutu daha önceden özelleştirdiğimiz ayarların silinmesini sağlar.

Numaralı Kartı
Paragraf başlarının numaralandırılmasını sağlar.Her ENTER tuşuna basıldığında paragrafların başına otomatik olarak numara konulmasını sağlar.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

İlgili pencerede istediğimiz numaralandırma biçimini seçebiliriz.

Ayrıca numaralandırmayı yeniden başlatabileceğimiz veya önceki listelerdeki numaralandırmaya devam edebileceğimiz bölümler de bulunmaktadır.

Özelleştir komut seçeneğini kullanarak numaralandırmanın biçimsel özelliklerini belirleyebiliriz.

Numaralandırılmış Anahat
Paragraflarınızı numaralandırırken satır işaretleri ile satır numaralarının kombinasyonunu kullanmanızı sağlar.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Madde İşaretleri ve Numaralandırma diyalog penceresinin diğer sekmelerinde olduğu gibi ,bu sekmede de özelleştirme komut düğmesini kullanarak biçimsel özellikleri belirleyebilirsiniz.

KENARLIKLAR VE GÖLGELEME

Herhangi bir kelime veya kelime grubunun çerçeve içine alınması,istenilen yere çizgi çizilmesi ,paragrafların veya tüm sayfanın gölgelendirilmesi gibi işlemlerin yapılmasına olanak sağlar.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Kenarlıklar Kartı
Paragrafların kenarlıklarının çizilmesini veya çizilen kenarlıkların kaldırılmasını sağlar.
Aşağıda görüldüğü üzere kutu,gölge, 3 boyut ve özel gibi seçenekler bulunmaktadır.Renk,genişlik gibi biçimsel özellikler yine bu diyalog penceresinin içinde mevcuttur.

Önizleme bölümündeki ikonlar kullanılarak kenarlıkların tek tek oluşturulması sağlanabilir.
Yatay çizgi komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.Bu diyalog penceresinden seçtiğiniz çizgi imlecinizi bulunduğu yerden dökümanınıza bir yatay çizgi çizecektir.

Sayfa Kenarlığı Kartı
Kenarlıklar kartındaki tüm özelliklerini bünyesinde barındırır.Ek olarak ,resim açılır listesini kullanarak sayfa kenarlığına bu listedeki resimlerden ekleyebilirsiniz.Seçenekler komut düğmesini kullanarak da sayfa kenarlarıyla ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz.

Gölgeleme Kartı
Paragrafların veya tüm sayfanın zemininin gölgelendirilmesini veya desenlendirilmesi için kullanılır.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelecektir.

SÜTUNLAR

Yukarıdada görüldüğü üzere sütunlar dökümanımızın tamamının veya bir kısmının sütunlar ayrılmasını sağlar.Standart halde Word dökümanınızı bir sütun olarak kabul eder.Önceden belirlenenler alanında ,önceden belirlenmiş sütun biçimlerinden istediğinizi seçerek ,bu biçimin dökümanınıza uygulanmasını sağlayabilirsiniz.Ayrca sütunların genişlik ve aralıklarını,sütun penceresini ve sütunların uygulama yerini bu diyalog penceresinden ayarlayabilirsiniz.
Aşağıda önceden yazılarak sütunlara ayrılmış metin görülmektedir

SEKMELER
Sekme durakları bırakmanızı sağlar.Sekme durakları arasında TAB tuşu ile hareket edilir.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Varsayılan sekme durakları , kullanıcının sekme durağı bırakılmadığı durumda döküman içerisinde her TAB tuşuna basıldığında yer değiştirme miktarının belirlenmesini sağlar.Yani sekme durakları arasındaki varsayılan boşluğu belirler.İlgili diyalog penceresinde ,ayrıca, hizalama,varsayılan sekme duraklarının ne kadar uzunlukta olacağı ve yapılan ayarlamaların yeniden düzenlenmesini veya tamamen silinmesini sağlayan seçenekler mevcuttur.Aşağıda sekmeler kullanılarak hazırlanmış bir metin bulunmaktadır.

BAŞLANGICI BÜYÜT

Paragrafın ilk karakterinin veya seçilmiş olan karakterlerin büyütülmesini sağlar.Komutun aktif olabilmesi için büyütülmek istenen karakter veya karakterlerin bloklanması gerekir.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Konum alanından büyütmek istediğiniz karakter veya karakterlerin konumunu belirleyebilirsiniz.Seçenekler kısmında biçimsel özellikleri değiştirebilirsiniz.
Aşağıda bu özellik kullanılarak hazırlanmış bir metin bulunmaktadır.

K ahraman Uzunoğlu

METİN YÖNÜ

Metin kutusu içine yazılmış metin veya bir tablo içindeki metnin yönünü belirlemek için kullanılır.Komutun aktif olabilmesi için metin kutusu veya tablo eklenmiş olması gerekir.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Pencerede de görüldüğü üzere yönlendirme bölümünde tablo ya da metin kutusu içerisindeki metnin yönünü belirleyebiliriz. Önizleme bölümünde yapılan değişiklikler anında gözlenir.
Aşağıda bazı örnekleri görmektesiniz.

BÜYÜK/KÜÇÜK HARF DEĞİŞTİR

Metindeki karakterlerin otomatik olarak büyük ya da küçük harfe çevrilmesini sağlar.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

İlgili seçenekleri seçerek metninizin biçimini belirleyebilirsiniz.

ARTALAN

Word dökümanlarınızın özellikle de web sayfalarının göze daha hoş görülecek şekilde ,arka zeminlerine renk,desen veya resim eklenmesini sağlar.Komut seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Renk kutusundan ilgili rengi seçerek dökümanınızın zeminine ekleyebilirsiniz.Tüm renkler komut düğmesine basıldığında aşağıdaki standart ve özel pencereleri gelecektir.Bu diyalog pencerelerinden istediğiniz rengi seçebilir,özel renkler tanımlayabilirsiniz.

Arka plan diyalog penceresinden seçebileceğimiz diğer bir seçenek de dolgu efektleri dediğimiz bölümdür.Komut seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Gradyan sekmesi bir takım renklerin ve gölgelendirme stillerinin kullanıldığı bölümdür.Doku sekmesinde dökümanınızın zeminine ekleyebileceğiniz doku örnekleri bulunmaktadır.Desen kartında,yine dökümanınızın zemini için oluşturabileceğiniz desen örnekleri bulunmaktadır.Resim kartında da sisteme kayıtlı olan bir resmi çalışma alanımızın zeminine ekleyebilirsiniz.

Aşağıda bu özelliklerin kullanıldığı bir çalışma alanı bulunmaktadır.

TEMA
Dökümanınıza hazır biçimlerin uygulanmasını sağlar.Yani dökümanınızın başlık,madde imi,zemin rengi biçimlendirme işlemlerini bu komutu kullanarak daha önceden hazırlanmış biçimleri kullanabilirsiniz.Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Bir tema seç alanından istediğiniz seçeneği seçerek dökümanınıza uygulayabilirsiniz.

ÇERÇEVELER

Bir doküman içerisinde birden fazla dökümanın çerçeveler şeklinde eklenmesini sağlar.Özellikle Web sayfası tasarımlarında kullanabileceğiniz bir komuttur.Komut seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Yeni çerçeve seçeneği seçildiğinde yeni bir doküman açılacak ve bu doküman ilk çerçeveniz olacaktır.Bu seçenek seçildiğinde çerçeve komutunun seçenekleri aşağıdaki şekilde olacaktır ve aynı zamanda bu seçenekleri içeren araç çubuğu ekrana gelecektir.

Diyalog penceresindeki seçeneklerde, aktif pencerenin ilgili yönlerine yeni bir çerçevenin çizilmesini sağlar.

Çerçeve Özellikleri

Çerçeve
Aktif çerçevenin özelliklerini görmenizi ve değiştirmenizi sağlar.Komut verildiğinde iki sekmeden oluşan diyalog penceresi ekrana gelecektir

Başlangıç sayfası bölümünde çerçeveye eklenmek istenen dosyanın adresi ve adı girilir.Dosyanın adresi bilinmiyorsa Gözat komut düğmesi kullanılır.Dosyaya bağla onay kutusu seçilerek çerçeveye eklenen dosyaya bağlantı kurulur.Boyut bölümünde çerçevenin biçimsel özellikleri bulunmaktadır.

Kenarlıklar

Bu sekmede çerçeve sayfasının kenarlık ayarlamaları ile ilgili seçimler bulunmaktadır.Kenarlık genişliği,kenarlık rengi,kenarlığın olup olmaması gibi seçenekleri barındırır.
Aşağıda çerçeve eklenerek oluşturulmuş olan bir dökümanın ekran görüntüsü bulunmaktadır.

OTOMATİK BİÇİM

Dökümanınızın biçimlerini tek tek tanımlamak istemiyorsanız otomatik biçimleme olanağınız vardır.Bu işlem için Otomatik Biçim komutunu kullanabilirsiniz.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.Diyalog penceresinde biçimlendirme gerçekleştirmek için bir belge türünün seçilmesi istenmektedir.Açılır listede,genel doküman,mektup ve elektronik posta gibi seçenekler bulunmaktadır.

Seçenekler komut düğmesi seçildiğinde Otomatik Düzelt diyalog penceresi ekrana gelecektir.Gerekli açıklamalar için Araçlar menüsünden Otomatik Düzelt komutuna bakabilirsiniz.

Otomatik Düzelt,Yazarken Biçimlendir,Otomatik Metin,Otomatik Biçim gibi sekmelerin bulunduğu bu diyalog penceresinde hangi seçmeyi seçmek istiyorsak,ilgili seçmeyi seçip,gerekli onay kutularını işaretleyerek gerçekleştirmek istediklerimizi yapabiliriz.

Otomatik Biçimlendir Ve Her Değişikliği Gözden Geçir seçeneği seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Yapılan değişikliklerin tümünün benimsenmesi ya da reddedilmesi veya sırayla gözden geçirilmesi gibi komut düğmeleri bulunmaktadır.

BİÇEM

Kullanıcının kendi biçemlerini oluşturmasını veya daha önceden yapılmış biçemlerde değişiklik yapmasını,biçemlere kısayol tuşları atanmasını ve istenilen biçemin dökümana uygulanmasına olanak sağlar.
Komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Stiller alanında Liste açılır listesinden seçilen seçeneğe bağlı olarak daha önceden hazırlanmış ve Word programının size sunduğu biçemlerin listesi yer almaktadır.Listeden tüm stiller seçildiğinde aşağıdaki liste ekrana gelecektir.

Yeni bir stil seçildiğinde, o stille ilgili, ismi,kaynağı,tipi,biçimsel özellikleri gibi ayarlamaları yapabiliriz.

NESNE

Seçilmiş olan nesnenin biçimlendirilmesini sağlar.Bu komut resim,otomatik şekil ve metin kutusu şeklinde değişecektir.Dökümanda yukarıda anlattığımız seçeneklerden hangisi kullanılarak bir şekil oluşturulmuşsa o şekil seçildiğinde komut o isim altında aktifleşir.
Komut verildiğinde altı karttan oluşan aşağıdaki diyalog penceresi ekrana gelecektir.

Renk ve Çizgiler Kartı

Bu kartta dolgu,çizgi ve yönleri belirleyecek seçenekleri bulabiliriz.

Boyut Kartı

Resminizin boyutunun ve döndürme açısının belirlenmesini sağlar.
Boyutlandır ve Döndür alanından resminizin boyutunu ve döndürme açısını belirleyebilirsiniz
Yükseklik.genişlik ve açı ayarları bu kartta içinde mevcuttur.
İlgili kart aşağıda görülmektedir.

Kaydırma Kartı

Resim ile metnin yerleşimini belirlemenizi sağlar.Aşağıdaki diyalog penceresinde önizleme lerle birlikte metin ve resim ilişkisi sunulmuştur

Resim Kartı
Resmin kırpılmasını,renk ve parlaklığının belirlenmesini sağlar.

Kırp bölümündeki seçenekleri kullanrak resminizi sağdan.soldan.üstten ve alttan istediğiniz oranlarda kırpabilirsiniz.
Resim denetimi bölümünden resminizin renk kontrolünü yapabilirsiniz.Ayrıca resminizin parlaklık,zıtlık gibi ayarlamalarını bu karttan yapabilirsiniz.

Metin Kutusu

İçkenar boşluğu bölümünden metin kutusu içindeki metnin metin kutusunun kenarlarına olan uzaklığı belirlenebilir.Çerçeveye dönüştür komut düğmesi seçildiğinde ,seçili belitme çizgisinin görünümü değiştirilir.

:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

WORD 2000

Microsoft Word 2000’de, bir doküman,tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word, bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, sayfa numaralarını , alt ve üst bilgilerini ve bunun gibi bir çok işlemleri kolayca hazırlamanızı, hatta yanlış yazdığınız kelimeleri sizi uyararak düzeltmezi sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ:
GÖRÜNÜM MENÜSÜ
BİÇİM MENÜSÜ
ARAÇLAR MENÜSÜ
TABLE (TABLO)
PENCERE MENÜSÜ
YARDIM MENÜSÜ

450
0
0
Yorum Yaz