Excel 2000 - ARAÇLAR MENÜSÜ

2012-01-24 23:41:00
Excel 2000 - ARAÇLAR MENÜSÜ |  görsel 1

ARAÇLAR MENÜSÜ

Araçlar menüsü; yazım denetimi,dil seçimi,belge koruma,adres mektup birleştirme,dökümanın seçeneklerini belirleme gibi işlemlerin yapılmasına olanak sağlayan komutları içerir.

1. Yazım ve Dilbilgisi
Dökümanınızdaki kelimelerin doğru yazılıp yazılmadığını kontrol etmenizi sağlar. Dökümanınızında bazı kelimelerin altının kırmızı renkte çizilmiş olduğunu görebilirsiniz. Bunun anlamı bu altı çizili kelimenin ya kullanılan yazı diline aykırı bir yazılımda olduğunu yada kullandığınız yazı diline ait sisteminizdeki sözlükte bu kelimenin olmadığını gösterir. Bu altı çizili kelimeler yazı denetimi yapıldıktan sonra kalkacaktır. Dökümanınızdaki kırmızı çizgiler kalkmamış olsa bile yazıcıdan çıktı alırken bu çizgiler kağıtta gözükmeyecektir.

Yazı denetimi belgenin tamamında yapılacağı gibi belgenin sadece istenilen kısımlarında da yapılabilir. Bunun için yazı denetimi yapılacak bölüm bloklanarak seçilir ve sonra yazım ve dilbilgisi denetimi yapılır. Seçili alanın denetimi bittikten sonra karışınıza aşağıdaki iletişim penceresi gelir.

Bu uyarı mesajında bloklu alanda yazı denetiminin bittiğini yazım denetiminin diğer alanlarda devam edilip edilmeyeceği sorulmaktadır. Bu soruya;
Evet cevabı verilirse yazı denetimine kalan alandan devem edilir.
Hayır cevabı verilirse yazı denetimi sona erer.

Araçlar menüsünden yazım ve dilbilgisi komutu seçildiğinde karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelir. Bu butonun kısayol tuşu F7 tuşu’ dur.

Yazım ve Dilbilgisi Penceredeki Bölümler

Sözlükte Olmayan: Bu bölümde dökümanınızda bulunan ve sisteminizdeki sözlükte bulunmayan kelimeler kırmızı renkte gösterilir.

Öneriler: Bu bölümde kırmızı renkte gösterilen kelimeye benzeyen ve sözlükte bulunan kelimeler gösterilir. Buradan kullanıcı yazım hatasını ya kendisi yada otomatik olarak yazım hatası giderilebilir.

Sözlük Dili: Bu bölümde yazım dilbilgisi denetiminin yapılacağı dil seçilir.

Dilbilgisini Denetle: Bu kutu işaretlenirse yazı denetiminin yanında dilbilgisi denetimi de yapılır.

Yok say: Bu komut düğmesi seçilirse sözlükte bulunmayan kelime işlem yapılmadan geçilir.

Tümün Yok say: Bu komut düğmesi sözlükte bulunmayan kelime dökümanın ilerleyen kısımlarında varsa bunların işleme alınmamasını sağlar.

Ekle: Bu komut düğmesi seçilirse sözlükte bulanmayan kelimenin sözlüğe eklenmesini sağlar.

Değiştir: Bu komut düğmesi seçilirse sözlükte bulunmayan kelimenin kullanıcı tarafından girildiğinde veya öneriler alanından seçilen ile değiştirilmesini sağlar.

Tümünü Değiştir: Bu komut düğmesi seçilirse sözlükte bulunmayan kelimenin kullanıcı tarafından girildiğinde veya öneriler alanından seçilen ile değiştirilmesini dökümanın tamamında sağlar.

Otomatik Düzelt: Bu komut düğmesi ile sözlükte bulunmayan kelime öneriler kısmında bu kelimeye benzeyen ilk öneri ile değiştirilir.

Geri Al: Bu komut düğmesi ile sözlükte bulunmayan kelime ile ilgili yapılmış son işlem geri alınır.

İptal: Bu komut düğmesi ile yazım ve dilbilgisi penceresi kapatılır.

Yazım denetimi sona erdiğinde karşımıza sol taraftaki pencere gelir.

2. Dil :

Dökümanınızda kullanacağınız dil seçimini buradan ayarlayabilirsiniz. Bu komut seçildiğinde karşımıza aşağıdaki seçenekler gelir.

• Dil Ayarla:
Dökümanınızda kullanmak istediğiniz dili belirlemenizi sağlar. Bu komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelir. Buradan;

Seçilen metnin dili bölümünden istediğimiz dili seçebiliriz.

Yazım veya dilbilgisi denetimi yapma kutusu işaretlenirse sözlükte bulunmayan kelimelerin
altı kırmızı renkle çizilmez.

Dili otomatik olarak ayarla kutusu işaretlenirse dökümanınızdaki sözlükte olmayan kelimeler ortaya çıkacaktır.

Varsayılan komut düğmesi seçilirse yaptığınız ayarlar bundan sonraki oluşturulacak bütün dökümanlarda geçerli olacaktır.
• Eş Anlamlılar:
Dökümanınızdaki kelimelerin eş anlamlılarını bulmanızı sağlar. Önce eş anlamlısını bulacağımız kelime bloklanarak bu komut düğmesi seçilir. Bu komut düğmesi ile karşımıza aşağıdaki pencere gelir. Buradan;

Aranan alanında eş anlamlısı aranılacak kelime bulunur.
Eş Anlamlı Sözcük alanında seçilen kelimenin eş anlamlıları bulunur.
Anlamlar alanında seçilen kelimenin ne anlama geldiği bulunur.
Değiştir komut düğmesi ile seçili kelimeyi eş anlamlı sözcük kutusundaki sözcük ile değiştirir.
Ara komut düğmesi ile eş anlamlı sözcük alanındaki sözcüğün eş anlamlılarının listesini gösterir.
Önceki komut düğmesi ile aradığımız son sözcüğü gösterir.

Heceleme:
Dökümamanınıza daha düzgün bir görüntü kazandırabilmek için kullanılır. İki yana yaslanmış metinlerde kelimeler arasında kalan büyük boşlukları ortadan kaldırmak için kullanılır. Bu komut kullanıldığında karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Belgeyi otomatik hecele ile dökümanınız otomatik olarak hecelenir.
Büyük harfli sözcükleri hecele ile yalnızca dökümanınızdaki büyük harfli sözcükler hecelenecektir.
Heceleme bölgesi ile hecelemek istediğimiz dökümanın sağ kenar boşluğundan bir uzaklık girmemizi sağlar.
El ile komut düğmesi seçilirse heceleme kullanıcının kontrolünde yapılır.
İptal komut düğmesi ile değişiklikler onaylanmadan pencere kapatılır
Tamam komut düğmesi ile değişiklikler onaylanmış olur.

3.. Sözcük Sayımı:

Dökümanınızdaki sözcük, karakter, satır, paragraf ve sayfa sayısı gibi istatiksel bilgileri görmenizi sağlar. Bu komut kullanıldığı zaman karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelecektir.

Dipnotları ve son notlarıda say kutusu işaretlenirse dipnotlar ve son notlarda gösterilen istatiksel bilgilere katılacaktır.

Kapat komut düğmesi ile açılan diyalog penceresi kapatılacaktır.

4. Otomatik Özet:

Dökümanınızın otomatik olarak özetinin çıkarılmasını sağlar. Bu komut verildiğinde karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelecektir.

Özet türü alanında özeti ne şekilde yapılacağı belirlenir.
Özet uzunluğu açılır listesinden dökümanın yüzde kaçının özetleneceği belirlenir.
Özet yeni özetin kaç kelime ve cümleden oluştuğunu gösterir.
Özgün belge özgün dökümanın kaç kelime ve cümleden oluştuğunu gösterir.
Belge istatistiklerini güncelleştir onay kutusu işaretlenirse özet kısmı da özellikler kartına dahil edilecektir.

5. Otomatik Düzelt:

Doküman içinde yapılacak hataların otomatik olarak düzeltilmesini sağlar. Bu komut sonrasında karşımıza aşağıdaki dört sekmeli pencere gelir.

• Otomatik Düzelt: Bu sekmede doküman içerisindeki sıklıkla yanlış yazılabilecek kelimelerin otomatik olarak düzelmesini sağlar.

İlk iki büyük harfi düzelt onay kutusu işaretlenirse bir kelimenin ilk iki harfi büyük yazılmış ise otomatik olarak kelimenin ikinci harfi küçük harfe çevrilir.
Tümcenin ilk harfini büyük yap onay kutusu işaretlenirse cümlelerin ilk harfi otomatik olarak büyük harfe çevrilir.
Gün adlarını büyük harfe çevir onay kutusu işaretlenirse gün adlarının ilk harfi otomatik olarak büyük harfe çevrilir.
Caps-lock tuşunun yanlışlıkla kullanımını düzelt onay kutusu işaretlenirse caps-lock tuşuna basılı iken shift tuşuna basılır ve kelimenin ilk karakteri yazılırsa kelime normal şekline dönüştürülür. Ve caps-lock tuşu kapatılır.

Metni yazarken değiştir onay kutusu işaretlenirse onay kutusunun aşağısında bulunan kelimelerin yanlış yazımı durumunda kelimeler yanlarında bulunan doğru yazılımları ile otomatik olarak değiştirilir.

Ekle komut düğmesi ile otomatik olarak değiştirilecek kelimelere yenisi eklenilebilir.
Sil komut düğmesi ile otomatik olarak değiştirilecek kelimelerden listeden seçili olan silinir. Yani bu kelimeyle ilgili artık otomatik düzeltme yapılması iptal edilmiş olur.

Özel durumlar komut düğmesi ile otomatik olarak düzeltilmesini istediğimiz, içinde büyük ve küçük harflerin karışık olarak geçtiği kısaltmaları saklar ve yeni terimler eklememizi sağlar.

6. Değişiklikleri İzle:

Dökümanınız üzerinde yapılan değişikliklerin takip edilmesini ve yapılan değişikliklerin kabul veya reddedilmesini sağlar. Bu komut seçildiğinde karşımıza aşağıdaki pencere gelir.

Değişiklikleri vurgula seçildiğinde doküman içerisinde yapılan değişiklikleri izlenmesini sağlar.
Değişiklikleri onayla veya geri çevir seçildiğinde dökümanda yapılan değişikliklerin denetlenerek dökümana eklenmesini veya reddedilmesini sağlar.
Belgeleri karşılaştır seçildiğinde dökümandaki değişiklikleri vurgulamadan önce farklı kaydederseniz ve daha sonra değişiklikleri vurgulayıp değişiklikleri onaylama veya reddettikten sonra iki dökümanı karşılaştırmanıza olanak sağlar.

7, Belge Birleştir

Dökümanınızı diğer kullanıcılarla paylaşabilirsiniz. Bunu için dökümanınızı farklı kaydederek diğer kullanıcıların ulaşabileceği klasörlere kaydedebilirsiniz ve yapılacak değişikliklerin vurgulanmasını isteyebilirsiniz. Daha sonra diğer kullanıcıların üzerinde değişiklik yaptığı dökümanda değişiklikleri reddedebilirsiniz veya değişiklikleri kabul edebilirsiniz ve orijinal dökümanınızla bu dökümanı birleştirerek diğer kullanıcıların fikirlerini dökümanınıza yansıtabilirsiniz. Belge birleştir komutu verildiğinde karşımıza gelen diyalog penceresi aşağıda görülmektedir.

Bu pencereden yapılacak işlemler dosya menüsünden aç komutu ile yapılacak işlemlerle aynıdır.

8. Belgeyi Koru

Dökümanınızı paylaştığınız diğer kullanıcıların doküman üzerindeki değişiklik yapmalarına sınırlama getirmeniz sağlar. Bu komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

İzlenen değişiklikler radyo düğmesi seçilirse değişiklikleri izle komutunu kullanılması, gözden geçirenlerin tüm değişiklikleri vurgulayarak bir dökümanı değiştirmelerine izin verir. Böylece dökümanın yazarı değişiklikleri izleyebilir.
Açıklamalar radyo düğmesi seçilirse gözden geçirenlere dökümanın içeriğini değiştirmeden açıklama ekleme izni verir.
Formlar radyo düğmesi seçilirse dökümanın form alanları ve korumasız bölümleri dışındaki yerler değişikliklere karşı korunur.

Bölümler komut düğmesi bir bölüm için korumayı etkinleştirmek için kullanılır.

Paralo alanında belgemize parola vererek belgeyi değişikliklere karşı korumalı hale getiririz. Bu alana parola girdikten sonra tekrar karşımıza gelen parola penceresine parolayı tekrar onaylamamız gerekir.

Tamam seçilirse parola aktif hale gelir. Artık belgemiz değişikliklere karşı korumalı duruma gelmiştir. Sonradan belge korumasını kaldırmak istersek tekrar parolamızı girerek korumayı kaldırabiliriz.

9, Adres Mektup Birleştir:

Bir çok kişiye gönderilecek mektupla bu kişilerin adreslerinin birleştirilmesini sağlar. Bu komut verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelir.

Adres mektup birleştirirken üç dosya ile çalışacaktır. Bu dosyalar Asıl belge , Veri kaynağı, Veriyle birleştirilecek belge şeklindedir

Asıl belge içindeki bilgilerin sabit olduğu dökümandır. Asıl belgeyi belirlemek için Yarat komut düğmesini seçtiğimizde aşağıdaki seçenekler karşınıza gelecektir. Bu seçeneklerden;

Mektup formları seçildiğinde aşağıdaki pencere kaşımıza gelecektir.

Etkin pencere komut düğmesi seçilirse aktif dökümanınız Asıl Belge olacaktır.
Yeni asıl belge komut düğmesi seçilirse yeni hazırlayacağımız doküman Asıl Belge olacaktır.
Etkin pencere komut düğmesini seçtiğimizde diyalog penceresi aşağıdaki şekilde değişecektir.

Düzenle komut düğmesi seçilirse asıl belge olarak belirlediğimiz dökümanda değişiklik yapabiliriz.

Veri Al komut düğmesi verileri alacağımız dökümanın belirlenmesine olanak sağlayacaktır. Bu komut düğmesi seçildiğinde aşağıdaki seçenekler karşınıza gelecektir.

Veri kaynağı yarat seçeneği seçildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşınıza gelecektir.

Alan adı metin kutusuna istediğimiz alan adını girebilirsiniz.
Alan adı ekle komut düğmesi ile metin kutusuna girilen alan adlarının üstbilgi satırındaki alan adları listesine eklenmesini sağlar
Alan adı kaldır komut düğmesi ile listeden seçili olan alan adı listeden kaldırılır.

Üstbilgi satırındaki alan adları penceresinde alan adları listesi bulunur.
Taşı komut düğmesi ile listeden seçili alan adları arasında geçiş yapılır.
MS Guery komut düğmesi özel ölçütle eşleşen kayıtlar için veri tabanı arayan Microsoft Query programını başlatır.

Alan listesini oluşturduktan sonra Tamam komut düğmesini seçtiğimizde dökümanımızı kaydetmek için faklı kaydet diyalog penceresi karşımıza gelir. Dosyayı kaydettikten sonra aşağıdaki uyarı penceresi karşımıza gelir.

Veri kaynağı düzenle komut düğmesi seçilirse veri kaynağını düzenleyebilirsiniz.
Asıl belge düzenle komut düğmesi seçilirse asıl belgenizi düzenleyebilirsiniz.

Veri kaynağı düzenle komut düğmesini seçtiğimizde adres bilgilerini girebileceğimiz aşağıdaki form karşımıza gelecektir.

Yeni ekle komut düğmesini seçerseniz girdiğiniz bilgiler kaydedilir ve form alanı yeni bilgiler girmenizi için boşalır.
Sil komut düğmesi seçilirse form alanında görülen kaydın silinmesi sağlanır.
Geri yükle komut düğmesi seçilirse aktif kayıtta yapılan değişiklikleri geri alır kaydı eski haline getirir.
Bul komut düğmesi ile istenilen kaydın aranması sağlanır.
Kaynağı görüntüle komut düğmesi veriyi belge penceresi içinde Word tablosu olarak görüntüler.

Kayıtlar girildikten sonra Tamam komut düğmesi seçin. Ana dökümana dönünce adres mektup birleştir araç çubuğundan birleştirme alanı ekle butonunu seçin. Karşınıza alan adlarını içeren bir liste gelecektir. Eklemek istediğiniz aklan adlarını buradan seçin. Alan adları dökümanınıza eklenecektir. Alan adlarını dökümanınıza eklemek için butonuna tıklayın.

10. Zarflar Ve Etiketler
Zarf ve etiketlerin baskısının hazırlanmasını ve baskının yapılmasını sağlar. Komut verildiğinde iki karttan oluşan aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelecektir. Buradan;

*Zarflar Sekmesi

Teslim adresi alanına mektubun teslim edileceği adres yazılır.
Dönüş adresi alanına mektubu gönderenin adresi yazılır.
Yok onay kutsu işaretlenirse dönüş adresi kullanılmayacağını belirtmiş olursunuz.

Butonun kullanarak adresleri adres defterinden seçebilirsiniz.

Yazdır komut düğmesi ile hazırlanan zarfın baskısının yapılaması sağlanır.
Belgeye ekle komut düğmesi zarfı etkin olan belgenin başına ekler ve böylece zarfı belgeyle aynı zamanda yazdırabilirsiniz.
Besleme alanında yazıcınıza beslemenin nasıl yapılacağı belirlenir.
Seçenekler komut düğmesi zarf baskısının hazırlanmasını sağlayan seçenekleri içerir. Komut düğmesi seçildiğinde karşımıza bir diyalog penceresi gelecektir.

• Zarf seçenekleri sekmesi
Zarf Boyutu açılır listesinden zarfın boyutu seçilir.

Teslim Adresi alanında mektubu alacak kişinin adresinin yazı tipi ve zarf üzerindeki konumu belirlenir.
Yazı Tipi komut düğmesi ile teslim adresinin yazı tipi belirlenmesi sağlanır.
Soldan kutusundan teslim adresin zarfın soluna olan uzaklığını belirlenir.
Üstten kutusundan teslim adresinin zarfın teslim adresin zarfın üstüne olan uzaklığı belirlenir.

Dönüş Adresi alanında mektubu alacak kişinin adresinin yazı tipi ve zarf üzerindeki konumu belirlenir.
Yazı Tipi komut düğmesi ile dönüş adresinin yazı tipi belirlenmesi sağlanır.
Soldan kutusundan dönüş adresin zarfın soluna olan uzaklığını belirlenir.
Üstten kutusundan dönüş adresinin zarfın teslim adresin zarfın üstüne olan uzaklığı belirlenir.

• Yazdırma Seçenekleri
Bu sekme düğmesi seçildiğinde karşınıza aşağıdaki seçenekler gelecektir.

Besleme yöntemleri alanındaki seçeneklerden zarfınızı yazıcı tepsisine sürmek istediğiniz seçenek belirlenir. Word yazıcınıza uygun olan seçeneği seçecektir.
Ön Yüz radyo düğmesi seçilirse zarfınızın yazıcı tepsisinde ön yüzde olduğunu belirlemiş olursunuz .

Arka Yüz radyo düğmesi seçilirse zarfınızın yazıcı tepsisinde arka yüzde olduğunu belirlemiş olursunuz.
Saat Yönünde Döndür onay kutusu işaretlenirse zarfın yazıcının içine koyduğumuzda zarfın önerilen yönünü tersine çevirir.
Besleme Yeri açılır listesinden yazıcınızın besleme yerini belirleyebilirsiniz. Word yazıcınıza uygun besleme yerini seçecektir.
Sıfırla komut düğmesi seçilirse kullanıcının belirlediği seçenekler iptal edilecek ve Wordün belirlediği seçenek yüklenecektir.

* Etiketler Sekmesi

Etiketler komut düğmesi seçilirse karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Adres alanına etikete yazdırmak istediğimiz adresi yazabilirsiniz.
Dönüş adresi kullan onay kutusu işaretlenirse bir dönüş adresi etiketi basar ve ya bir etiketin üzerinde aynı dönüş adresi olan tüm etiket sayfasını basar.
Aynı etiketten tam sayfa radyo düğmesi seçilirse adres alanına yazılan adresin etiketini tam sayfa olarak basar.
Etiket radyo düğmesi seçilirse kullanıcının belirlediği satır sütün sayısı kadar adres alanında belirlenen adres etiketini basar.
Yazdır komut düğmesi ile hazırlanan etiketin baskısının yapılmasını sağlar.
Yeni belge komut düğmesi ile etiketin bir dökümana çıkarılmasını sağlar.
Seçenekler komut düğmesi ile etiket baskıları için seçenekleri belirlememizi sağlar. Bu komut düğmesi seçildiğinde karşımıza aşağıdaki pencere gelir.

Yazıcı bilgisi alanından yazıcımızın baskı türünü belirleriz.
Ürün numarası alanından etiketimizin numarasını seçebilirsiniz.
Etiket ürünleri açılır listesinden etiketin alt seçenekleri yer alacaktır. Buradan uygun seçenekleri seçeriz.

Etiket bilgisi alnında açılır listesinden seçtiğiniz etiket ile ilgili bilgileri görebilirsiniz.
Ayrıntılar komut düğmesi etiket ürünleri açılır listesinden seçtiğimiz etiketin yapısını görmenizi ve isterseniz boyutlarını değiştirmenizi yeni etiketler oluşturmanızı sağlar.
Sil komut düğmesi ile kullanıcının yaptığı etiketleri silmek için kullanılır.
Yeni etiket komut düğmesi ile etiket boyutlarını değiştirerek yeni etiket oluşturmamızı sağlar. Bu komut düğmesi seçildiğinde karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

Bu pencerede bulunan alanlar aşağıda anlatılmaktadır.
Etiket adı metin kutusuna etiketinizin adını girebilirsiniz.

Üst boşluk kutusuna etiketin üst kısmından bırakılacak boşluk miktarı girilebilir.
Yan boşluk kutusuna etiketin yan kısmından bırakılacak boşluk miktarı girilebilir.

Dikey aralık kutusuna bir etiketin üst kenarından sonraki etiketin üst kenarına olan uzaklık girilir.
Yatay aralık kutusuna bir etiketin sol kenarından sonraki etiketin sol kenarına olan uzaklık girilir.

Etiketin yüksekliği kutusuna oluşturmak istediğiniz etiketin yüksekliğini girebilirsiniz.
Etiketin genişliği kutusuna oluşturmak istediğiniz etiketin genişliğini girebilirsiniz.

Yatay sayı kutusuna etiket sayfası üzerinde bir satırdaki etiket sayısını girebilirsiniz.
Dikey sayı kutusuna etiket sayfası üzerinde bir sütündaki etiket sayısını girebilirsiniz.

Sayfa boyutu açılır listesinden etiketinizin sayfa boyutunu seçebilirsiniz.

11. Mektup Sihirbazı

Hızlı ve kolayca mektup yazmanızı yardım eder. Sihirbaz listelerden seçebileceğiniz sık kullanılan hitap ve kapatış cümleleri gibi mektup öğeleri sağlar. Sihirbaz sık kullanılan mektup biçemlerine dayanarak mektuplarınızı yapılandırmanıza da yardımcı olur. Mektup sihirbazı komutu verildiğinde karşınıza mektup oluşturmanızı sağlayacak dört sekmeden oluşan bir diyalog penceresi karşınıza gelir.

* Mektup Biçimi Sekmesi

Tarih satırı onay kutusu işaretlenirse mektubunuza sistemin tarihini ekleyebilirsiniz. Açılır listeden tarih biçemini seçebilirsiniz.
Altbilgiyi ve üstbilgiyi sayfa tasarımına ekle onay kutusu işaretlenirse ikinci sayfa ve takip eden sayfalara alt ve üst bilgi eklenmesini sağlar.
Bir sayfa tasarımı seç açılır listesinden mektubunuza uygulamak üzere istediğiniz biçemi seçebilirsiniz.
Hazır antet onay kutusunu baskıyı daha önceden hazırlanmış bir antetli kağıda yapacaksınız demektir.
Antetin sayfadaki konumu açılır listesinden antetin kağıt üzerinde bulunduğu konumu belirleyebilirsiniz.
Antet için gereken boşluk açılır listesinden kağıdınız üzerindeki antet için gerekli boşluğu seçebilirsiniz.

* Alıcı Bilgisi Sekmesi

Alıcı bilgisi sekmesi tıklandığında karşımıza aşağıdaki diyalog pencere gelir.

Butonu kullanılarak adres defterinden adres seçilebilir.

Alıcının adı açılır listesinden daha önceden girdiğimiz alıcı isimlerinden birini seçebiliriz.
Teslim adresi alanına mektubu alacak kişinin adresi girilir.

Selamlama alanından selamlama seçeneğinizi belirleyebilirsiniz.

Yandaki seçenekleri değiştirerek selamlama hitap şeklini değiştirebilirsiniz.

* Diğer Öğeler Sekmesi

Diğer öğeler sekmesi tıklandığında karşımıza aşağıdaki diyalog pencere gelir.

Başvuru satırı onay kutusu seçilirse başvuru satırına istediğiniz başvuruyu girebilirsiniz.
Postalama Yönergeleri onay kutusu seçilirse açılır listeden postalama şeklini seçebilirsiniz
Dikkat onay kutusu seçilirse dikkat satırına önemli bulduğunuz bir uyarıyı girebilirsiniz.
Konu onay kutusu seçilirse mektubunuzun konusunu açılır listeye yazabilirsiniz.
Bilgi alanına mektubun hitap kopyasını almak istediğiniz kimsenin adresini ve adını girebilirsiniz.

* Gönderici Bilgisi Sekmesi
Gönderici bilgisi sekmesi seçilirse kaşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelir

Gönderenin adı açılır listesinden gönderenin adını seçebilir veya yeni bir isim girebiliriz.
Dönüş adresi alanına gönderenin adresini girebiliriz.
Yok onay kutusu seçilirse gönderenin adresi kullanılmaz.

Kapanış tümcesi açılır listesinden mektubun kapanış cümlesi seçilir veya yeni bir cümle girebiliriz
İş ünvanı açılır listesinden gönderenin iş ünvanı seçilir veya yeni bir ünvan girebiliriz.
Şirket açılır listesinden gönderenin bağlı bulunduğu şirket ismi seçilebilir veya yeni bir şirket ismi girebiliriz.
Yazar/yazan baş harfleri açılır listesinden yazarın isminin baş harfleri seçilebilir veya yenisini girebiliriz.
Kapsam onay kutusunu seçerseniz mektubunuza kapsam ekleyebilirsiniz.

12. Şablonlar Ve Eklentiler

Etkin dökümanınıza farklı şablonları eklemenizi dolayısıyla daha gelişmiş bir çalışma alanı sağlamanıza olanak sağlayacaktır. Şablonlar ve eklentiler komutu verildiğinde aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelecektir.

Belge şablonu aktif dökümanınızı uygulanan şablonun görüldüğü alandır.

Belge biçimlerini otomatik güncelleştir onay kutusu işaretlenirse dökümanı her açtığınızda iliştirilmiş şablondaki biçemlerle etkin belgedeki biçemleri eşleştirmek için kullanılır .

İliştir komut düğmesi etkin dökümana farklı bir şablon iliştirir.

Ekle komut düğmesi listede görünmeyen bir şablon yükler veya eklenti programı kurar.

Kaldır komut düğmesi listede seçilmiş olan şablonu kaldırır.

Düzenleyici komut düğmesi özel biçemleri makroları otomatik metin girişlerini veya araç çubuklarını belgeden veya şablondan kopyalayabildiğinizde açabilmek için kullanılır.

13. Özelleştir
Araç çubuklarınızın ve menülerinizin özelleştirilmesini sağlar. Özelleştir komutu verildiği zaman karşımıza aşağıdaki üç sekmeli diyalog penceresi gelir.

Yeni komut düğmesi ile kendimizin oluşturacağı bir araç çubuğu araç çubukları listesine katılır. Komut düğmesine bastığımızda aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelir.

Araç çubuğu adı alanına yeni oluşturacağımız araç çubuğunun adı girilir.
Araç çubuğunu kullanabilir duruma getir açılır listesinden araç çubuğunu kaydederiz.

Yeniden adlandır komut düğmesi ile oluşturulan araç çubuğunun ismi değiştirilebilir. Komut düğmesine bastığımızda aşağıdaki diyalog penceresi karşımıza gelir. Buradan araç çubuğumuza yeni adını verebiliriz.

Sil komut düğmesi ile sonradan oluşturulmuş araç çubuklarının silinmesi sağlanır.

Sıfırla komut düğmesi ile üzerinde değişiklik yapılmış ana araç çubuklarının eski biçimlerine dönmeleri sağlanır.

14. Seçenekler

Word programınız ile ilgili tüm seçenekleri belirlemenize olanak sağlayan bir komuttur. Seçenekler komutu verildiği zaman karşımıza aşağıdaki diyalog penceresi gelir.

* Görünüm Sekmesi

Vurgu onay kutusu işaretlenirse vurgulanmış metinlerin görülmesini sağlar.
Yer işaretleri onay kutusu işaretlenirse dökümandaki yer imleri [ ] parantez içinde görüntülenir. Ancak baskıda çıkmaz.
Durum çubuğu onay kutusu işaretlenirse durum çubuğunuz ekranın en alt satırında görüntülenir.
Ekran ipuçları onay kutusu işaretlenirse mouse ile açıklamalar üzerinde dolaştığınızda kullanıcının bıraktığı açıklamaları görebilirisiniz.
Canlandırılmış metin onay kutusu işaretlenirse metin canlandırılmasını ekranda görüntüler.
Yatay kaydırma çubuğu onay kutusu işaretlenirse yatay kaydırma çubuğunuz görüntülenir.
Dikey kaydırma çubuğu onay kutusu işaretlenirse dikey kaydırma çubuğunuz görüntülenir.
Resim yer tutucuları onay kutusu işaretlenirse dokümandaki grafiklerin yerinde boş kutu görüntülenir.
Alan kodları onay kutusu işaretlenirse dökümanınız içinde alan sonuçlar yerine alan kodları görüntülenir.
Alan gölgelendirme açılır listesinden alan gölgelendirmesini seçebilirsiniz. Gölgelendirme baskıda çıkmaz.
Sekme karakteri onay kutusu işaretlenirse sekme karakteri olan işaretinin çıkmasını sağlar.

Paragraf imleri onay kutusu işaretlenirse paragraf imi olan işareti görüntüler.
Boşluklar onay kutusu işaretlenirse kelimeler arasındaki boşluklar noktalarla görüntülenir.
Gizli metin onay kutusu işaretlenirse noktalı alt çizgi ile gizli metin olarak biçimlendirilen metinleri görüntülenir. Baskıda noktalı çizgiler çıkmaz.
Seçmeli tireler onay kutusu işaretlenirse kelimeyi satır sonunda bölmek gerektiğinde nerede hecelemek istediğimizi belirten ( - ) tire işaretini görüntüler.
Tümü onay kutusu işaretlenirse basılmaz karakterinin altında listelenen yazdırılmaz karakterinin tümünü görüntüler.
Çizimler onay kutusu işaretlenirse çizim araçlarıyla oluşturulan nesnelerin sayfa düzeni görünümünde görüntülenmesini sağlar.
Nesne tutucular onay kutusu işaretlenirse bir nesnenin belirli bir paragrafa iliştirildiğini gösteren nesne tutucuları görüntüler.
Metin sınırları onay kutusu işaretlenirse sayfa kenar boşluklarının sütunların ve nesnelerin etrafında ki noktalı çizgileri görüntüler.
Dikey cetvel onay kutusu işaretlenirse dikey cetvelin görüntülenmesini sağlar.
Pencereye kaydır onay kutusu işaretlenirse outline görünümünde pencere metni sarar.
Taslak yazı tipi onay kutusu işaretlenirse outline görünümünde metne verilen biçimler görüntülenmez .
Stil alanı genişliği kutusundan outline görünümünde soldan boşluk miktarı belirlenir.

* Genel Sekmesi

Bu sekmedeki bölümler aşağıda anlatılmıştır.

Arka planda yeniden sayfalandır onay kutusu işaretlenirse siz çalışırken belgeyi otomatik olarak yeniden sayfalandırır. Baskı düzeni görünümde varsayılandır.
Mavi arka plan beyaz metin onay kutusu işaretlenirse arka alan mavi metnin ise beyaz görünmesini sağlar.
Sesli olarak uyar onay kutusu işaretlenirse belirli word işlemlerine ses eklenir.
Canlandırma ile geri besleme sağla onay kutusu işaretlenirse word içerisinde mouse hareketleri canlandırılır.
Açılışta dönüşümleri onayla onay kutusu işaretlenirse word başka uygulamalarda oluşturulan dosyayı açarken dönüştürücüyü seçmenizi sağlar.
Açılışta otomatik olarak bağlantıları onay kutusu işaretlenirse dökümanınızı her açtığınızda başka dosyalara bağlantılı olan bilgileri otomatik olarak güncelleştirir.
Ek olarak postala onay kutusu işaretlenirse dosya menüsünden posta alıcısına gönder komutunu seçtiğinizde geçerli dökümanı bir elektronik posta iletisine gönderir .
Son kullanılan dosyalar listesi onay kutusu işaretlenirse dosya menüsünde son kullanılan kaç dosyanın listelenmesi gerektiğini belirleyebilirsiniz.
Ölçü birimi açılır listesinden kullanmak istediğiniz ölçü birimini seçebilirsiniz.

* Düzen Sekmesi

Yazılan seçilenin yerini alsın onay kutusu işaretlenirse bir metin parçası seçili iken yazılırsa seçili metin parçası silinir yazılanlar yerini alır.
Sürükle ve bırak ile metin düzenle onay kutusu işaretlenirse seçili metin parçası mouse ile sürüklenerek taşınabilir veya CTRL tuşuna basılı iken mouse ile sürüklenerek kopyalanabilir.
Yapıştırmak için INS tuşunu kullan onay kutusu işaretlenirse pano içeriği INS tuşu kullanılarak dökümana yapıştırılabilir.
Üzerine yazma modu onay kutusu işaretlenirse yazılan karakterler dökümandaki metnin üzerine yazılır.
Akıllı kesme ve yapıştırmayı kullan onay kutusu işaretlenirse metin silindiğinde fazla boşlukları kaldırır veya panodan metin eklediğiniz boşluklar ekler.
Sekme ve geriyi sol girintide ayarla onay kutusu işaretlenirse sekme ve geri al tuşuna bastığınızda sol girintiyi artırır veya azaltır.
Vurgula büyük harf kullan ( Fransızca) onay kutusu işaretlenirse Fransızca olarak hazırlanan dökümanda Fransızca vurgulu harflerini vurgular.
Otomatik klavye değişimi onay kutusu işaretlenirse klavye dilini değiştirmenize izin vermez.
Seçerken tüm sözcüğü otomatik seç onay kutusu işaretlenirse bir kelimenin bir kıskı seçildiğinde otomatik olarak tamamının seçilmesini sağlar.
Resim düzenleyici açılır listesinden resim düzenleyici uygulamasını seçebilirsiniz.
Tıklat ve yaz onay kutusu işaretlenirse şekillere çift tıklama özelliği kullanılır.
Varsayılan paragraf stili açılır listesinden paragraf biçimini belirleyebilirsiniz.

* Yazdırma Sekmesi

Taslak çıktısı onay kutusu işaretlenirse doküman çıktısının hızlı olması için biçimlendirme en alt düzeyde dikkate alınacaktır.
Alanları güncelleştir onay kutusu işaretlenirse baskı yapılırken dökümandaki tüm alanlar güncelleştirilir.
Bağlantıları güncelleştir onay kutusu işaretlenirse baskı sırasında dökümandaki tüm bağlantılar güncelleştirilir.
A4 kağıdı için yeniden boyutlandır onay kutusu işaretlenirse bazı ülkelerde standart kağıt boyutu letter bazılarında ise A4 tür. Başka bir ülkenin standart kağıt boyutuna göre ( örneğin letter ) biçimlendirilmiş belgelerin word tarafından otomatik olarak kendi ülkenizin kağıt boyutuna göre ( örneğin A4 ) ayarlanmasını sağlar.
Arka planda yazdırma onay kutusu işaretlenirse dökümanın çıktısı alınırken siz çalışmanıza devam edebilirsiniz.
Postscript’i metin üzerine yazdır onay kutusu işaretlenirse dönüştürülmüş word for macintosh dökümanının içindeki postscript kodu belge metninin altı yerine üst tarafına yazılır.
Yazdırma sırasını ters çevir onay kutusu işaretlenirse yazdırma son sayfadan başlar.
Belge özellikleri onay kutusu işaretlenirse dökümanı yazdırdıktan sonra belgenin özet bilgilerini ayrı bir sayfaya yazdırır.
Alan kodları onay kutusu işaretlenirse alan kodlarının değerleri yerine alan kodları yazılır.
Ek açıklamalar onay kutusu işaretlenirse belge sonundaki ek açıklamalar yeni sayfaya yazdırılırlar.
Gizli metin onay kutusu işaretlenirse gizli metinler yazdırılır.
Çizim nesneleri onay kutusu işaretlenirse çizim araç çubuğundaki araç kullanılarak oluşturulan şekiller bastırılmaz ve baskı daha hızlı olur.
Veriyi yalnızca formlar için yazdır onay kutusu işaretlenirse ekran formlarına girilen verileri ekran formunu yazdırmadan yazdırır.
Varsayılan tepsi açılır listesinden yazıcınız için varsayılan olarak kullanmak istediğiniz tepsiyi seçebilirsiniz.

* Kaydetme Sekmesi

Her zaman yedekle onay kutusu işaretlenirse her kaydettiğimizde dökümanımızın bir yedeğini çıkarır ve bir öncekini iptal eder. Yedek dosya uzantısı .bak ‘tır.
Hızlı kaydetme yapabilsin onay kutusu işaretlenirse dosyanız kaydedilirken yalnızca değişiklikler kaydedilir böylece kayıt işlemi hızlı olur.
Belge özelliklerini sor onay kutusu işaretlenirse doküman ilk kez kaydedilirken kullanıcıya belge özellikleri sorulur.
Normal şablonu kaydetmeden önce sor onay kutusu işaretlenirse dökümandan çıkılırken varsayılan olarak kullanıcı tarafından belirlenen seçeneklerin normal şablona kaydedilip kaydedilmeyeceği sorulur.
True type yazı tiplerini karşılaştır onay kutusu işaretlenirse doküman ile birlikte dokümanı yaratmak için kullanılan True type yazı tiplerini saklar.
Yalnızca kullanılan karakterleri katıştır onay kutusu işaretlenirse dökümanınızdaki True type yazı tipleri için yalnızca belge içinde gerçekten kullandığınız yazı tipi biçemlerini katıştırır.
Verileri yalnızca formlar için kaydet onay kutusu işaretlenirse ekran formuna girilen verileri veri tabanı içinde kullanabilmeniz için sekmeyle sınırlı tek bir kayıt olarak kaydeder.
Arka planda kaydedilmesine izin ver onay kutusu işaretlenirse doküman kaydedilirken kullanıcı çalışmaya devam edebilir.
Otomatik kurtarma bilgilerini kaydetme sıklığı onay kutusu işaretlenirse otomatik kurtarma bilgilerinin kaydetme sıklığı belirlenebilir.
Word dosyalarının kayıt türü açılır listesinden Word dosyalarının kayıt türü belirlenir.
Word 97 tarafından desteklenmeyen özellikleri devre dışı bırak onay kutusu işaretlenirse Word 97 Word 2000 özelliklerini desteklemez.
Açma parolası metin kutusuna aktif doküman için açma parolası girilebilir.
Değiştirme parolası metin kutusuna aktif doküman için değiştirme parolası girilebilir.
Salt okunur önerilir onay kutusu işaretlenirse aktif doküman için salt okunur nitelik önerilir.

* Yazım Denetimi Ve Dilbilgisi Sekmesi

Yazarken yazımı denetle onay kutusu işaretlenirse yazarken otomatik yazım denetimi yapılır ve yanlış yazılan kelimeler imlenir.
Bu belgedeki yazım hatalarını gizle onay kutusu işaretlenirse yanlış yazılan kelimelerin altındaki dalgalı kırmızı çizgiler kalkacaktır.
Her zaman düzeltmeler öner onay kutusu işaretlenirse otomatik yazım denetimi yapılırken yanlış yazılan kelimeler için alternatif önerilerin listelenmesini sağlar.
Yalnızca ana sözlükten öner onay kutusu işaretlenirse doğru yazımları yalnızca ana sözlükten önerir.
Büyük harf ile yazılmış sözcükleri yoksay onay kutusu işaretlenirse büyük harfle yazılmış kelimeler yazım denetimi dışında tutulur.
Numaralı sözcükleri yoksay onay kutusu işaretlenirse rakam içeren kelimeler yazım denetimi dışında tutulur.
İnternet ve dosya adreslerini yoksay onay kutusu işaretlenirse internet ve dosya adresleri yazım denetimi dışında tutulur.
Özel sözlük açılır listesinden kullanmak istediğiniz bir sözlük seçebilirsiniz.
Sözlükler komut düğmesini kullanarak (özel sözlük) yeni bir sözlük ekleyebilirsiniz.
Yazarken dilbilgisini denetle onay kutusu işaretlenirse kullanıcı yazarken dilbilgisi denetimi yapılır ve bulunan hatalar imlenir.
Bu belgedeki dilbilgisi hatalarını gizle onay kutusu işaretlenirse dilbilgisi hatalarının altına çizilen yeşil çizgiler kaldırılır. Yeşil çizgiler baskı çıktısında görülmez.
Dilbilgisi ve yazım denetimini birlikte yap onay kutusu işaretlenirse yazım denetimi ve dilbilgisi denetimi birlikte yapılır.
Okunabilir istatistiklerini göster onay kutusu işaretlenirse dilbilgisini çalıştırdıktan sonra Word’un okunabilirlik istatistiklerini görüntüler.
Yazma stili açılır listesinden dilbilgisi denetimi yaparken kullanmak istediğiniz yazı biçimini seçebilirsiniz.
Ayarlar komut düğmesini kullanarak dilbilgisi denetimim için kullanılan yazma biçimleri ve dilbilgisi kurallarını özelleştirebilirsiniz.
Belgeyi denetle komut düğmesi kullanılarak kullanıcının belirlediği yeni seçeneklere göre aktif doküman içinde denetleme yapılır.

* Değişiklikleri İzle Sekmesi

Eklenen metin alanından eklenen metnin işaret açılır listesinden işaretini, renk açılır listesinden rengini belirleyebilirsiniz.
Silinen metin alanından silinen metnin işaret açılır listesinden işaretini, renk açılır listesinden rengini belirleyebilirsiniz.
Değiştirilen biçimlendirme alanından değiştirilen biçimlendirmenin işaret açılır listesinden işaretini, renk açılır listesinden rengini belirleyebilirsiniz.
Değiştirilen çizgiler alanından değiştirilen çizgilerin işaret açılır listesinden işaretini, renk açılır listesinden rengini belirleyebilirsiniz.
Ön izleme bölümlerinden yapılan değişiklere ait görünümleri ön izleme bölümünden görebilirsiniz.

*Kullanıcı Bilgisi Sekmesi

Kullanıcının adının, adını ilk harflerinin ve adresinin görüldüğü ve isterse kullanıcı bilgilerinin değiştirebileceği bilgi sekmesidir.

* Uyumluluk Sekmesi

Yazı tipini değişimi komut düğmesi geçerli doküman içinde kullanılmayanlarla sisteminizdeki kullanılabilir yazı tiplerini eşleştirir.
Önerilen seçenekler açılır listesinden görüntü seçeneklerini ayarlamak istediğiniz sözcük işleme programını seçebilirsiniz.
Seçenekler listesinden geçerli doküman için istediğiniz görüntü seçeneklerini belirleyebilirsiniz. Belirlenen seçenekler yalnızca Word içinde çalışırken dökümanınızın nasıl görüneceğini belirler. Dökümanınız kalıcı olarak değişmez.
Varsayılan komut düğmesi seçilirse karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Bu pencereden uyumluluk seçenek değişikliklerinin değiştirilip değiştirmeyeceği belirlenir.

* Konum Sekmesi

Bu pencere dosya türleri ve konumlarının görüldüğü karttır. İstenirse değiştir komut düğmesi kullanılarak dosya türlerinin konumları değiştirilebilir. Tabi ki bu değişikliğin mantıklı olabilmesi için daha önceden dosya konumları Windows ortamında değiştirilmiş olması gerekir.

:-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-:

WORD 2000

Microsoft Word 2000’de, bir doküman,tez veya kitap yazarken yapabileceğiniz bütün işlemleri bulabilirsiniz. Uzun bir dokümanı Word kullanarak hazırlamakla, daktilo kullanarak hazırlamak arasında dağlar kadar fark vardır. Çünkü Word, bir çok işlemi otomatik olarak yapar. Örneğin içindekileri, sayfa numaralarını , alt ve üst bilgilerini ve bunun gibi bir çok işlemleri kolayca hazırlamanızı, hatta yanlış yazdığınız kelimeleri sizi uyararak düzeltmezi sağlar.

DOSYA MENÜSÜ
DÜZEN MENÜSÜ:
GÖRÜNÜM MENÜSÜ
BİÇİM MENÜSÜ
ARAÇLAR MENÜSÜ
TABLE (TABLO)
PENCERE MENÜSÜ
YARDIM MENÜSÜ

839
0
0
Yorum Yaz