Dersleri :-: Veri Girişi

2012-01-10 23:18:00

Dersleri :-: Veri Girişi

Excel’de hücreler bir bütünün parçaları gibidir. Yapılan tüm hesaplamaları, grafik datalarını, metin parçalarını hücrelerin içine girilir. Hücrenin içine veri girmek için veri girilmesi istenen hücre, fare ile tıklanır. Veri girildikten sonra ENTER’a basılarak veri girişi tamamlanır.

Hücrelere Not Ekleme

Hücrelere Not Ekleme

Diyelim ki Excel’de bir hücreye bilgi girişini tamamladınız ve daha sonraki seferler de o hücreye gittiğinizde o hücredeki bilginin ne anlama geldiğini görmek istiyorsunuz. Başka bir deyişle bir not bırakmak amacındasınız. Excel’de, bilgi girişi yapılan hücreye aynı zamanda açıklamada yazılabilmektedir. Not girilen hücrenin üzerine fare göstergeci (ok) getirildiğinde, iki saniye sonra sözkonusu açıklama hücrenin bir kenarında açılan metin kutusu içinde görüntülenir. Hücreye bağlı metin kutusunun içine not girebilmek için Ekle menüsünden Açıklama komutu çalıştırılır. Ekrana gelen metin penceresinde istenilen ifadeyi yazın ve sonra ENTER tuşunu basın. Ekrandaki çalışma sayfasında, not yazılan hücrenin sağ üst köşesinde kırmızı bir üçgen belirir. Bu o hücrede bir not bulunduğunu göstermektedir. Hücrenin üzerine fare ile yaklaşıldığı zaman metin kutusu içindeki not ekranda görüntülenir.

Sorun Giderme

Sorun Giderme

Ekle menüsünden Açıklama komutu kullanılarak çalışma sayfasında bir hücreye metin kutusu içinde not girilmiş fakat hücrenin sağ üst köşesinde kırmızı nokta görülmüyorsa bu sorunu kendiniz giderebilirsiniz. Araçlar menüsünden Seçenekler komutunu tıklayın. Ekrana gelen diyalog penceresinde Görünüm etiketini aktifleştirin. Ardından bu bölmedeki Açıklamalar seçeneğinin “Yalnızca açıklama göstergesi” opsiyonunu tıklayın. Bu işlemin ardından not girilen hücrenin sağ üst köşesinde kırmızı üçgen gözükecektir.

Hücreye Seri Bilgi Girişi

Hücreye Seri Bilgi Girişi

Bir hücreye bilgi girişi yaptıktan sonra o hücredeki bilgileri zahmetsizce diğer hücrelere taşıyabilirsiniz. Bilgi girişi yapılmış olan bir hücrenin üzerine farenin göstergeci getirildiğinde, hücrenin sağ alt köşesine siyah renkte küçük kare şekli belirecektir. Normalde beyiz zemin üzerinde beliren artı işareti bu esnada siyah renk alır. Fare göstergecinin artı şeklini aldığı bu noktada, farenin sol tuşu basılı tutularak aşağı doğru sürükleyin. Bu şekilde, Başlangıçta Al hücresinde bulunan Web kelimesi Al:A3 alanında mevcut olan bütün hücrelere yazılır. Bu şekilde hücrelere yazılacak olan bilgi alfabetik bir değer olabileceği gibi sayısal bir değer de olabilir. Aynı işlem sadece düşey doğrultuda değil, aynı zamanda yatay yönde de yapılabilir. Hatta hem düşey hem de yatay doğrultuda bu işlem tekrarlanabilir.

Hücrede Ardışık Bilgi Girişi

Hücrede Ardışık Bilgi Girişi

Excel ile belli bir oranda artan veya azalan bilgilerden oluşan bilgi serisini, çalışma sayfasında belirlenen hücrelere otomatik olarak girmek mümkün olmaktadır. Pratik pek çok kullanım yeri olan bu özelliği aktifleştirmek önce bir dizi yaratmak gerekmektedir. Örneğin, A1 hücresine web, A2 hücresine de web2 yazalım. Elde ettiğimiz bu serinin ilk iki elemanı arasındaki artış oranı Excel tarafından 1 olarak kabul edilir. Hücreleri ardışık olarak doldurmak için içine veri girilen hücreler taranır. A2 hücresinin sağ alt köşesindeki küçük siyah kare (doldurma kutbu) farenin sol tuşu basılı tutularak tıklanır ve aşağıya doğru çekilir. Örneğin, A5 hücresine geldiğiniz zaman sürükleme işlemini sona erdirin. A1:A5 hücreleri arasında oluşan yeni değerler aşağıdaki gibidir: web1, web2, web3, web4, web5. Görüldüğü gibi birer birer artan bir seri elde edilmiştir. Benzer bir biçimde sadece sütun boyunca değil satır boyunca da diziler üretilebilir. Ayrıca, seriler artan değil azalan biçimde de tasarlanabilir

||||||||||||||||||||

EXCEL DERSLERİ

Çalışma Kitapları
Veri Denetimi
Hücre Yönetimi
Çalışma Sayfası Yönetimi
Formül Oluşturma
Hücreye Veri Girişi
Veri Düzenleme
Başlıkları Dikey Hale Get.
Bilgileri Aktarın

121
0
0
Yorum Yaz