Araç Çubukları-Word

2011-12-07 19:03:00

Araç Çubukları:

Araç çubuklarının ekrana getirilmesi ya da kaldırılması: View (Görünüm) menüsünden Toolbars (Araç çubukları) tıklanır. Açılan menüden kullanılacak olan araç çubukları tıklanır.

Bizim için en çok kullanılan veya bir başka deyişle her zaman ekranımızda bulunması gereken araç çubukları Standard (Standart) ve Formatting (Biçimlendirme) araç çubuklarıdır.

Araç Çubukları

CETVEL: Paragraf ayarlarının yapılmasında ve Sekme konulmasında kullanılır. Cetvelin üzerinde bulunan 3 düğme ile Paragraf Başı, Satır Başı ve Satır Sonu ayarları yapılır. ENTER’ın sadece yeni bir paragrafa başlanacağı zaman kullanılması gerektiğini söylemiştik.

Cetvelin ekrana getirilmesi ya da kaldırılması: Görünüm (View) menüsünden Cetvel (Ruler) tıklanır.

Cetvel

Biçimlendirme (Formatting) Araç Çubuğu’nu tanıyalım.

Biçimlendirme (Formatting) Araç Çubuğu’nu tanıyalım

0
0
0
Yorum Yaz